GAZ KAYNAK DONANIMLARI-KAYNAK YAPMA, KESME VE BENZERİ İŞLER İÇİN LASTİK HORTUMLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 3821) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/43)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2008/18) Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 559 “Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lâstik Hortumlar” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 3821 “Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 3821 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, kaynak yapma, kesme ve benzeri işlerde kullanılan lastik hortumların (ikili hortumlar dahil) sahip olması gereken özellikleri kapsar.

Bu standard, 2 MPa (20 bar) basınca kadar olan normal hizmet ve hafif hizmet [en büyük çalışma basıncı 1 MPa (10 bar)’a kadar ve anma iç çapı 6,3 mm ve daha az olan hortumlarla sınırlıdır] için lastik hortumların özelliklerini kapsar.

Bu standard, -20 °C ile +60 °C sıcaklık aralığında çalışan ve aşağıda verilen işlerde kullanılan hortumlara uygulanır.

- Gaz kaynağı ve kesme işleri.

- Koruyucu inert gaz veya aktif bir gaz ortamında ark kaynağı işleri.

- Diğer kaynak ve kesme işleri (özellikle ısıtma, lehimleme ve metalizasyon işlemlerinde).

Bu standard, termoplastik hortumlara ve yüksek basınçlı [>0,15 MPa (>1,5 bar)] asetilen için kullanılan hortumlara uygulanmaz.”
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 3821 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların, bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 3821 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul