(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  29/1/2013

  28543

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  25/10/2019

  30929 (Mükerrer)

  2.       

  15/3/2020

  31069 

  3.       

  16/5/2020 

  31129 

   

     
     
     
   
     
       
       
     
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek 01-KİREMİT TİPİ ÇATI KAPLAMACISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 02-KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 03-ÇEVİRMEN (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2020
  Ek 05-ENDÜSTRİYEL VE YAPISAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2020
  Ek 06-DEMIRYOLU YOL KONTROL GÖREVLISI (SEVIYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 07-DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 08-DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 09-DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 5) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 10-DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 11-RAYLI SİSTEM ARAÇLARI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 12-RAYLI SİSTEM ARAÇLARI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 13-RAYLI SİSTEM ARAÇLARI MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 03-ÇEVİRMEN (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/01/2013 - 16/05/2020
  Ek 04-ENDÜSTRİYEL VE YAPISAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/01/2013 - 15/03/2020
  Ek 05-ENDÜSTRİYEL VE YAPISAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/01/2013 - 15/03/2020
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul