(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür. 
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek 1 SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİSİ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/10/2019
  Ek 3-KURU TEMİZLEME GÖREVLİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 4 ÇAMAŞIRHANE VE KURU TEMİZLEME SORUMLUSU (SEVİYE 4)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/01/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) ULUSAL MESLEK STANDARDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/01/2013 - 25/10/2019
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul