En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (13/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 14)

 
 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 14)

 
 
MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Kanunda açıkça isimleri belirtilerek yasaklanan rulet ve tilt isimli eşyalardan olması,”

 
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-1 sayılı listesinin “1‐ 1072 SAYILI KANUNDA İSMEN GEÇEN VE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK OYUN ALET VE MAKİNALARI:” başlığı altında yer alan “LANGIRT” alt başlığı ve aynı alt başlığın altında yer alan “1072 sayılı Kanun kapsamında yer almaktadır.” cümlesi ile bu cümlenin yanındaki görsel yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 
 
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul