(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

18 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 17900

Resmi Gazete Tarihi 16/12/1982

Kapsam

16 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan kuruluşlar ve anonim şirketler ile Bakanlığımızdan müsaade almış diğer şirketlerin düzenleyecekleri nispi ve maktu vergiye tabi tüm kağıtlara ait damga vergilerinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22/c maddeleri gereğince makbuz karşılığında ilgili vergi dairesine ödenmesi uygun görülmüştü.

Bir kısım mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurulurda, işyerlerinin dışında düzenlemek zorunda kaldıkları özellikle maktu vergiye tabi kağıtlara (Örneğin dilekçe) ait damga vergilerini, ilgili kağıtlara kaşe vurmak suretiyle makbuz karşılığı ödeme imkanını bulamadıkları ileri sürülmekte ve bu kağıtlara ait damga vergilerinin damga pulu yapıştırmak şeklinde de ödenmesine izin verilmesinin uygulamada kolaylık sağlayacağını belirtmektedirler. Bu öneri Bakanlığımzca da uygun görülmüştür.

Bu duruma göre söz konusu kuruluşlar, nispi ve maktu vergiye tabi kağıtların damga vergilerini eskiden olduğu gibi makbuz karşılığında ilgili vergi dairesine ödemeye devam edecekler ancak, diledikleri takdirde maktu vergiye tabi bulunan kağıtlara ait damga vergilerini, kağıtların düzenlendiği anda damga pulu yapıştırmak suretiyle de ödeyebileceklerdir.

Bu uygulamaya 1/1/1983 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul