FLANŞLAR VE BAĞLANTILARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 1092-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/8)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG: 2011/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS EN 1092-2 “Flanşlar ve Bağlantıları - Borular, Vanalar, Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları İçin Dairesel Flanşlar - PN Kısa Gösterişli Bölüm 2: Dökme Demir Flanşlar” standardının T1 tadilinin; çizelge 9 uncu, çizelge 10 uncu maddeleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN 1092-2 standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 4 -
(1) TS EN 1092-2 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul