En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-3) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/15)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9802-2, TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/01) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 9809-3 “Gaz Tüpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım ve Deneyler-Bölüm 3: Normalize Edilmiş Çelik Tüpler” standardında şekil 7’nin sol tarafına w ≤ 4t. ve w < D/8 ifadeleri eklenerek tadil edilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tadil edilen standard imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 9809-3 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 9809-3 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul