İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (yayımı tarihinden üç ay sonra)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
PETROL VE DOĞAL GAZ SANAYİ-ÇELİK SONDAJ BORULARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ [TS EN ISO 11961 (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/24)]

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 31/10/2002 tarihli ve 24922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/67) sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 11961 “Petrol ve Doğalgaz Sanayii-Çelik Sondaj Boruları-Özellikler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 11961 “Petrol ve Doğal Gaz Sanayi-Çelik Sondaj Boruları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 11961 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, petrol sanayinde sondaj ve üretim işlemlerinde kullanılan üç ürün özellik seviyesine (PSL-1, PSL-2 ve PSL-3) ilişkin genişletilmiş uçlu ve bağlantı parçası kaynaklı çelik sondaj borularının teknik teslim koşullarını kapsar. PSL-1’e ilişkin gerekler, bu standardın esasını oluşturur. PSL-2 ve PSL-3 için farklı standart teknik gerek seviyelerini belirleyen gerekler Ek G’de verilmiştir.

Bu standard, aşağıda belirtilen sondaj borusu sınıflarını kapsar:

- Sınıf E sondaj borusu,

- Sınıf X, Sınıf G ve Sınıf S yüksek dayanımlı sondaj boruları.

Ana elemanları ve uzunlukları gösteren tipik bir sondaj borusu yapısı Şekil B.1’de verilmiştir. Sondaj borusu sınıflarının temel boyutları ve kütleleri SI birimleriyle (Çizelge A.1) ve USC birimleriyle (Çizelge C.1) verilmiştir.

Bu standard, ISO ve API standardlarında belirtilmeyen bağlantı parçalı sondaj boruları için de kullanılabilir.

Bu standard, alıcı ile üretici arasındaki anlaşmayla başka sondaj borusu gövde ve/veya bağlantı parçası boyutlarına da uygulanabilir. Bu standardda deneyler, performans doğrulanması ve tahribatsız muayene için alıcı ile üretici arasında isteğe bağlı olarak anlaşmaya varılabilecek ilave gerekler liste olarak verilmiştir (Ek E).

Bu standardda performans özellikleri dikkate alınmamıştır.

Not 1 - Bu standardda, sondaj borularının kısa gösterilişleri Etiket 1, Etiket 2, malzeme sınıfı (E, X, G ve S), uç genişletme tipi ve döner omuzlu bağlantı tipi ile verilir. Kısa gösterilişler sipariş vermede tanımlama amacıyla kullanılır.

Not 2 - Sondaj borusu parçalı bağlantılarına diş açılmasına ilişkin ayrıntılı gerekler için ISO 10424-2 veya API Spec 7-22’ye atıf yapılabilir.

Not 3 - Sondaj borularının performans özellikleri için API RP 7G’ye atıf yapılabilir.”
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 11961 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 11961 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz konusu KHK'yı değiştirerek ya da olduğu gibi kanunlaştıran kanun (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul