En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
HAVŞA (DÜZ) BAŞLI YILDIZ TORNAVİDA YUVALI SAC VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 7050) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/28)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 432-5 EN ISO 7050 “Cıvatalar-Sac Cıvataları-Bölüm 5: Havşa Düz Başlı (Genel Baş Stili)Yıldız Tornavida Yuvalı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 7050 “Havşa (Düz) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 7050 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 dahil ila ST 9,5 dahil olan, havşa düz başlı yıldız tornavida yuvalı sac vidalarının karakteristiklerini kapsar.
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 7050 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 7050 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul