BAĞLANTI ELEMANLARI-PETROL VE DOĞAL GAZ KUYULARINDA KULLANILAN ÇELİK ÇEKME SONDAJ BORULARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 4044) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/39)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2 -
(1) 25/4/1990 tarihli ve 20502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) (Tebliğ No: Mecburi Standard 89/102-103) Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 4044 “Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğal Gaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul