MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/09)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
Madde 2 -
(1) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2010/25 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 11827 “Yangın Söndürme Cihazları-Satış ve/veya Servis Hizmeti Veren İş Yerleri İçin-Genel Kurallar” Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde revize edilmiş olup, bu revizyon metni Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) Bu Standard kapsamında hizmet verenlerin Türk Standardları Enstitüsünden “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almaları mecburidir.
Madde 4 -
(1) Ekli Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Formlar ve Ekler
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/04/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul