En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS 11827 İŞYERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/18)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Temmuz 2016) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 3 -
(1) TS 11827 “İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar” standardı ile ilgili Tebliğ, 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.2.7 maddesi, Mart 2011 tarihindeki TS 11827 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 11/7/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 4 -
(1) TS 11827/T4 Standardı kapsamında faaliyette bulunanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
Madde 5 -
(1) TS 11827/T4 (Temmuz 2016) standardı tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul