İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

286 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 
Resmi Gazete Sayısı 24117
Resmi Gazete Tarihi 22/07/2000
 
Kapsam
 
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 4444 sayılı Kanunla(*) yapılan değişiklik 1/1/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve mükelleflerin geçici vergilerini altı aylık dönemler halinde hesaplayarak bu dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar beyan edecekleri hükme bağlanmıştır.
 
Diğer taraftan, 31/3/2000 tarih ve 2000/329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(**) ile geçici vergi dönemleri 1/7/2000 tarihinden 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere üçer aya indirilmiştir.
 
Buna göre, 2000 yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 29,2 (yüzde yirmi dokuz virgül iki) olarak tespit edilmiştir.
 
Tebliğ olunur.
 
(**) 25/4/2000 tarih ve 24030 (ikinci mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (3)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul