En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

287 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 
Resmi Gazete Sayısı 24205
Resmi Gazete Tarihi 19/10/2000
 
Kapsam
 
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 4444 sayılı Kanunla (*) yapılan değişiklikle hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 01/01/2000 tarihinden itibaren geçici vergilerini 6 aylık dönemler halinde hesaplayacakları hükme bağlanmıştır.
 
Bu nedenle, 2000 yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 29,2 (yüzde yirmi dokuz virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 286 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (**) açıklanmıştır.
 
Diğer taraftan, 31/03/2000 tarih ve 2000/329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (***) ile geçici vergi dönemleri 01/07/2000 tarihinden 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere üçer aya indirilmiştir.
 
Bu defa, 2000 yılının ikinci dokuz aylık geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,2 (yüzde otuz üç virgül iki) olarak tespit edilmiştir.
 
Tebliğ olunur.
 
 
(*) 14/08/1999 tarih ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
(**) 22/07/2000 tarih ve 24117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
(***) 25/04/2000 tarih ve 24030 (ikinci mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (5)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul