En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

33 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23337

Resmi Gazete Tarihi 09/05/1998

Kapsam

Bilindiği gibi, damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilmesine izin verilen kurum ve kuruluşlar 31/12/1980 tarih ve 17207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16 Seri No.lu Damga vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bir liste halinde belirlenmiş, listenin sonuna Anonim Şirketler ibaresi eklemek suretiyle bu kurumların makbuz karşılığı damga vergisi ödeyebilmesine olanak tanınmıştır.

Anonim şirketler dışında kalan kurumların bazı şahıs şirketlerinin ve gerçek usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin de aynı olanaktan yararlanabilmeleri için Bakanlığımıza yapılan yoğun istekler göz önünde bulundurularak 30/4/1998 tarih ve 23328 syılı Resmi Gazete'de yayımlanan 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 16 Seri No.lu Tebliğde yer alan listeye ilave yapılmak suretiyle, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Tabi Diğer Mükellefler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gerçek Kişiler, damga vergisini pul yapıştırmak yerine makbuz karşılığı ödeyebilme izni verilen kurum ve kuruluşlar arasına alınmışlardır. 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile makbuz karşılığı damga vergisi ödeyebilecekler kapsamına yeni alınan bu mükellefler için uygulama 1/5/1998 tarihinden itibaren başlamıştır.

Ancak damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilme uygulaması, 32 Seri No.lu Tebliğ ile kapsama yeni alınan mükellefler için bağlayıcı nitelikte bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 32 Seri No.lu Tebliğ ile damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilme usulü kapsamına yeni alınanlardan, sadece uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, süre sınırı olmaksızın ve fiilen yararlanmaya başlamadan önce, damga vergisi defterlerini notere tasdik ve bağlı bulundukları vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyetlerini tesis ettireceklerdir.

Tebliğ olunur.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul