• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.)
(Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TRKGM-2004/02)

Madde 1 -
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından bildirilen Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 15,48 (onbeş virgül kırksekiz) oranında artış esas alınarak 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 670,36 YTL,

b) 1/8/2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 1.750 YTL,

Olarak tespit edilmiştir.
Madde 2 -
Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul