En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)

Analiz Kuruluşları
Madde 1 - Bilgi Butonu
25.04.2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ANTALYA, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ERZURUM, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi /İZMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /HATAY, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /KONYA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi /SAMSUN, Yıldız Teknik Üniversitesi /İSTANBUL, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü /MERSİN, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü /ANTALYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü /İZMİR, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/YALOVA, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırklareli Atatürk, Şanlıurfa ve Tokat Araştırma Enstitüleri ile Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş /İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. /ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş. /ÇORUM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Laboratuvarı (BATAL) /ANTALYA, Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş. /ANKARA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.
Madde 2 - Bilgi Butonu
4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ERZURUM, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi /İZMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /HATAY, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /KONYA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi /SAMSUN, Yıldız Teknik Üniversitesi /İSTANBUL, Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş /İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. /ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş. /ÇORUM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Laboratuvarı (BATAL) /ANTALYA, Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş. /ANKARA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

Piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.
Referans Kuruluşlar
Madde 3 - Bilgi Butonu
Piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş /İZMİT Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü /ANKARA, sağlık parametreleri yönünden Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı /ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.       
Analiz Ücretleri
Madde 5 - Bilgi Butonu
Piyasa ve şikayet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ekli listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.
Yürürlük
Madde 7 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE YAPTIRILACAK ANALİZLERDE 2005 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ VE REFERANS KURUM ÜCRETLERİ

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul