(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1.

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

2.

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

3.

6911.10.00.00.19

Diğerleri

3.000

4.

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

5.

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6.

6911.90.00.00.19

Diğerleri

3.000

7.

6912.00.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

8.

6912.00.30.00.00

Greden olanlar

2.000

9.

6912.00.50.00.11

Beyaz olanlar

1.500

10.

6912.00.50.00.12

Tek renkli olanlar

1.800

11.

6912.00.50.00.19

Diğerleri

1.800

12.

6912.00.90.00.00

Diğerleri

2.000

13.

6913.10.00.00.10

El yapımı çiniden olanlar

2.500

14.

6913.10.00.00.90

Diğerleri

2.500

15.

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

16.

6913.90.93.00.10

El yapımı çiniden olanlar

1.500

17.

6913.90.93.00.90

Diğerleri

1.500

18.

6913.90.98.00.00

Diğerleri

2.000

19.

6914.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

2.500

20.

6914.90.00.00.00

Diğerleri

2.000

 

*Ton: Brüt ağırlık.                                                                                                                                                                  ”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul