(Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2004 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da “İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, milyon kesirleri dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 4/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 325 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılı yeniden değerleme oranını % 28,5 olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 2004 yılına ilişkin olarak aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, anılan Kanun maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bayiler için uygulanacak para cezalarında aşağıdaki tutarların beşte biri dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul