• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.)
(Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2006 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2005/03)

Madde 1 - Bilgi Butonu
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun ile değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca ve 17/7 nci maddesindeki usule göre 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 353 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2005 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,8 (dokuz virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
  

Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul