(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO : 3)

Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasının temini için bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığı’nın sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığı’nın sınıflandırma kararlarını kapsar.
Yürürlük
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


Kanunum Logo Ekler için dosyalar bölümüne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ BAZI EŞYALARIN TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI
  - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul