En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105) (RG: 27.02.2013)
Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26504

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:55)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:55)

 

MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ile söz konusu eşyanın hızlı kargo ile gelmesi kaydıyla İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(2) Ancak;

a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,

b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,

c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) YTL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil ürünlerinin,

d) Geçici İthalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil ürünlerinin,

e) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil ürünlerinin,

f) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,

g) Otomotiv imalatında ve montajında kullanılan parçalarla birlikte aynı özet beyan ile gelen bu kapsamdaki eşyanın,

h) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,

serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(3) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen numune gibi miktar ve değer açısından önem arz etmeyen eşyanın ithal işlemleri ise eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.

(4) Ekli listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

MADDE 2 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın bir kısmının tekstil ürünü diğerlerinin başka eşya olması halinde, araç yükü eşyanın tamamının gümrük işlemleri 1 inci maddede belirtilen Gümrük Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.

MADDE 3 – (1) Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı ürünü taşıyan taşıt aracı sadece 1 inci maddede sayılan gümrük müdürlüklerine sevk edilebilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil ürünleri için bu hüküm uygulanmaz.

MADDE 4 – (1) Yetkili olmayan gümrük idaresi denetiminde bulunan geçici depolama yeri veya antrepolara konan eşyanın yetkili gümrük idaresine sevkinde, gerek gümrük personeli gerekse geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından eşyanın ambalajlarının bozulmaması ve özelliklerini kaybetmemeleri konusunda gerekli özen gösterilir.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile 28/09/2001 tarih ve 24537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 07/12/2001 tarih ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 01/11/2002 tarih ve 24923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 03/09/2005 tarih ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 02/11/2005 tarih ve 25984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 44 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 15/03/2006 tarih ve 26109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 20/04/2006 tarih ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 17/06/2006 tarih ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/06/2006 tarih ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 50 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa

 

 

 

TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ

(Değişik:RG-24/2/2011-27856)

 

 

Tarife Pozisyonu

Eşya

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

5402.20.00.10.00

67 Desiteksi geçmeyenler

5402.20.00.29.11

660 Desitekse (dahil) kadar olanlar

5402.44

Elastomerlerden

5404.11.00.00.00

Elastomerlerden

5404.12.00.00.00

Diğerleri, polipropilenden

5404.19.00.00.00

Diğerleri

5407.61.10.90.19

Diğerleri

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

5503.30.00.00.00

Akrilik veya modakrilik

5504.10.00.00.00

Viskoz ipeğinden olanlar

5505.10.50.00.11

Ditme suretiyle elde edilen döküntüler

5505.10.50.00.19

Diğerleri

5601.21.90.00.11

Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları

5601.22.10.00.11

Sigara Filtresi

5602.10.19.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

5602.10.90.00.00

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

56.03

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

5608.11.80.00.00

Diğerleri

59.02

Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat

5903.90.91.90.00

Diğerleri

5903.90.99.90.00

Diğerleri

5909.00.10.00.11

Yangın hortumları

59.11

Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya

6210.10.90.00.00

56.03 Pozisyonundaki mensucattan

6307.90.99.10.11

Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)

6307.90.99.10.19

Diğerleri

6307.90.99.90.00

Diğerleri

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul