En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/ 24)

Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ  08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) 13.10.1978 tarihli ve 16433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 663 “Patinaj zincirleri- Oto ve Yol Makinaları İçin”” standardı, Türk Standardları Enstitüsünce ekte yer aldığı şekilde revize edilmiştir. Bu revizyon metni,  Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve bu geçiş süresi sonunda eski metin uygulamadan kaldırılacaktır.
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1)Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul