En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2545-2581
POSTA GEZİCİ PERSONELİNE VERİLECEK HARCIRAH TÜZÜĞÜ

Kapsam:
Madde 1 -
Posta Gezici personelinin harcırahları hakkında bu Tüzük hükümleri uygulanır.
Deyimler :
Madde 2 -
Bu Tüzükte geçen PTT deyimi,Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesini,gezici personel deyimi,posta gezici memur ve taşıyıcılarıyla postayı emaneten taşıyan PTT personelini ifade eder.
Harcırahın şartları ve miktarı :
Madde 3 -
a) Tren,vapur; karayolları,havayolları araçlarında gezici olarak posta götürüp getiren ve posta işlemi yapan personele ve bunlara eşlik ettirilen taşıyıcılara,çıkış yerlerinde vasıtaların hareket saatinden itibaren,çıkış yerine dönünceye kadar geçen süre için Harcırah Kanunu hükümlerine göre geçici görev yevmiyesi ödenir.

Bu süreye gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak üzere beklemekle geçirdikleri süre de dahildir.

b) Gezici personelin hatlardaki fiili çalışma süreleri PTT Genel Müdürlüğünce saptanır.

c) Gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak üzere beklemekle geçirdikleri süre çalışma saatinden sayılmaz.
Yürürlük :
Madde 4 -
10 Şubat 1954 günlü ve
   6245 sayılı Harcırah Kanununun 53
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
  
Yürütme :
Madde 5 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2546-2582
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul