Metnin sonundaki link ile erişilemeyen ekler metinden sonraki dosyalardadır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayraklı gemilerde çalışan zabitan, yardımcı zabitan ve tayfa sınıfı, kılavuz kaptanlar, denizcilik programı uygulayan resmî ve özel ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Denizcilik Müsteşarlığının liman başkanlıklarında görevli personelinin giyecekleri kıyafet ve alametlerine standart getirmek, renk, cins ve biçimi ile teçhizatını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türk Deniz ticaret filosunda çalışan zabitan, yardımcı zabitan ve tayfa sınıfı gemiadamları ile kılavuz kaptanlar ve denizcilik programı uygulayan resmî ve özel ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Denizcilik Müsteşarlığının liman başkanlıklarında görevli personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21/3/1956 tarihli ve 4/7003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alamet: Bu Yönetmelik kapsamındaki kişilerin tanınmasını sağlayan işareti,

b) Apolet: Üniformaların omuzlarına takılan işaretli parçayı,

c) Brove: Bu Yönetmeliğin eklerinde şekli bulunan, Denizcilik Müsteşarlığını temsil eden görsel simgeyi,

ç) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

d) Liman Başkanlığı: İdarenin liman başkanlıklarını,

e) Tayfa sınıfı gemiadamı: Gemide çalışan gemici, usta gemici, güverte lostromosu, yağcı ve makine lostromosu yeterliğindeki gemiadamlarını,

f) Yardımcı zabitan sınıfı gemiadamı: Gemide çalışan birinci sınıf telsiz elektronik operatörü, ikinci sınıf telsiz elektronik operatörü, genel telsiz operatörü, tahditli telsiz operatörü, gemi doktoru, sağlık memuru ve hemşire yeterliğindeki gemiadamlarını,

g) Zabitan sınıfı gemiadamı: Gemide görevli sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, vardiya zabiti, birinci zabit, kaptan, uzakyol güverte zabiti, uzakyol birinci zabiti, uzakyol kaptanı, sınırlı makinist, sınırlı baş makinist, makine zabiti, ikinci makinist, baş makinist, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti, uzakyol ikinci mühendisi/makinisti, uzakyol baş mühendisi/makinisti yeterliğindeki gemiadamlarını

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İdare Personeli Kıyafetleri ve Alametleri
Kıyafetlerin giyilmesi
Madde 5 -
(1) Liman başkanlığında görevli liman başkanı, denetleme şefi ve denetleme memuru kadrosundaki personel, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 2 nci maddesinin A fıkrasında belirtilen günlerde yapılan törenlerde ve kabotaj bayramında yapılan törenlerde, bu Yönetmeliğin Ek-1 Şekil 1 ve Şekil 2’si ile Ek-2 Şekil 1’inde gösterilen tören kıyafetlerini giyerler ve alametleri taşırlar. 
 
(2) Liman başkanlığında görevli liman başkanı, denetleme memuru ve denetleme şefleri mesai saatleri içerisinde bu Yönetmeliğin Ek-1 Şekil 1 ve Şekil 2’si ile Ek-2 Şekil 2 ve Şekil 3’ünde gösterilen günlük ve işbaşı kıyafetlerini giyer ve alametlerini taşırlar. Turizm bölgelerindeki liman başkanlıklarında çalışan liman başkanı, denetleme memuru ve denetleme şefleri, yaz döneminde bu Yönetmeliğin Ek-1 Şekil-3’ünde gösterilen kıyafetleri giyebilir. 
 
(3) Taşra teşkilatında gemi denetim görevini yürüten personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında gemi üzerinde yaptığı çalışmalarda bu Yönetmeliğin Ek-4 Şekil 2 ve Şekil 3’ünde gösterilen tulum, yağmurluk ve bareti giyerler. 
 
(4) Valiliklerce yazlık kıyafet uygulamasına geçildiği tarihten itibaren yazlık elbise giyilir.
Kıyafetlerin özellikleri
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmeliğin Eklerinde belirtilen kıyafetlerin özellikleri aşağıdaki şekildedir:

a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı beş adet ay ve çapalı, parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan düz paçalı pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

b) Yazlık bay kısa kollu günlük kıyafet: Gömlek; beyaz renkte, kısa kollu, yakası açık, sol üst kısmında kapaksız bir cep bulunacak şekilde olur. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğme ile koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Gömlekle beraber düz paçalı beyaz pantolon, beyaz kumaştan dokuma kemer ve beyaz ayakkabı giyilir. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

c) Yazlık bayan tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı altı adet ay ve çapalı, düğmeleri ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olan parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına, yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

ç) Yazlık bayan kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan, düğmeleri ön sol, ilikleri ön sağ tarafta bulunan ve yaka yönünde bir ufak sarı düğme ile koyu lacivert kumaştan apolet bulunan gömlekle düz paçalı beyaz pantolon, beyaz dokuma kumaştan kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

d) Kışlık bay tören kıyafeti: İki önü dörder adet ay ve çapalı, iki sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceket, ceketle aynı kumaştan düz parçalı pantolon, kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık kıyafette beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin kollarına yalnız ön kısımlarına dikişten dikişe gelmek üzere sırma şerit takılır. Sırma şerit Ek-5 ve Ek-7’de gösterilen şekil ve ölçülerde olur. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

e) Kışlık bayan tören kıyafeti: Önünde dört adet ay ve çapalı düğmeler ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olacak şekilde, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceket, ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık kıyafette beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin kollarına yalnız ön kısımlarına dikişten dikişe gelmek üzere sırma şerit takılır. Sırma şerit Ek-5 ve Ek-7’de gösterilen şekil ve ölçülerde olur. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

f) Kışlık bay ve bayan günlük kıyafet: Yünlü dokuma kumaştan koyu lacivert kazak, koyu lacivert mont, koyu lacivert kaşe kumaştan kaban, koyu lacivert düz paçalı pantolon ve siyah ayakkabı şeklindedir. Montun her iki tarafının üst kısmında kapaklı birer cep bulunur. Montun ve kazağın omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet takılır. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Kaban, kapalı çift önlü, dörder adet ay ve çapalı iki sıra parlak sarı düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Kabanın sağ ve sol omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet konulur. Apoletler Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 2’de gösterilmiştir.

g) Şapka: Beyaz kumaştan olup bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kıyafetlerle birlikte kullanılır. Şapkanın şekli erkekler için Ek-1 Şekil 1’de, bayanlar için Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir. Şapkanın önünde Ek-7/B ve Ek-7/C’de belirtilen unvanlar için rugandan siperlik bulunur. Ek-7/A’da belirtilen unvan için ise koyu lacivert kumaştan siperlik bulunur. Siperliğin üst kısmında Ek-7/A’da belirtilen unvanlar sarı sırmadan, Ek-7/B ve Ek-7/C’de belirtilen unvanlar için rugandan ince bir bağ ve bağın iki ucunda sarı ufak birer düğme bulunur. Şapkanın beyaz üst kısmı ile siperliği arasına dört buçuk santimetre genişliğinde koyu lacivert yün şerit konulur. Bu şeridin üzerine, siperliğin ön kısmında ve tam ortasına sarı sırma ile işlenmiş defne yapraklarından müteşekkil beyzi bir kokart ve bunun içine yine sarı sırmadan işlenmiş bir simis çapa bulunur. Yaprakların her iki ucu arasında ve çapanın anelesi üzerine gelen yere bir ay yıldız ilave edilir. Şapkanın üzerinde bulunan siperlik, bağ yün ve şerit kokartlar Ek-7’de gösterilmiştir. 

ğ) Bay ve bayan işbaşı kıyafeti: Düz, haki renk alpaka kumaştan tek önlü, devrik yakalı beş adet düğmeli gömlekle gabardin kumaştan yapılmış pantolon, yünlü dokuma kumaştan haki renkli kazak, haki renk kumaş, dokuma kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Gömlek düğmeleri bayanlarda gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olur. Gömleğin omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet konulur. Apolet Ek-7’de gösterilen alametleri taşır. Gömleğin sol üst tarafında bir cebi bulunur. Kazakta, göğüs üzerinde sağ tarafta personelin unvanını belirtir göğüs arması bulunur. Göğüs arması Ek-17/D’de gösterilmiştir. Elbiseyle birlikte haki işbaşı kepi takılır. Kepin üst kısmına kokart takılır. Kokart Ek-7’de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 3’te gösterilmiştir.

h) Turizm bölgesi kıyafetleri: Turizm bölgelerinde görev yapan personel, beyaz, %100 pamuklu tek iğneli pike kumaştan, polo yaka, kısa kollu, yaka ve kol uçlarında kendinden 10 milimetre kalınlığında lacivert desenli bir tişört ve koyu lacivert vigüre kumaştan kapri pantolon veya şort ile koyu lacivert keten ayakkabı ve koyu lacivert ve beyaz parçalı kep giyebilir. Tişörtte göğüs üzerinde sağ tarafta personelin unvanı belirten bir göğüs arması bulunur. Göğüs arması Ek-17/Ç’de gösterilmiştir. Tişörtte göğüs üzerinde sol tarafta idare brövesi bulunur. İdare brövesi Ek-17/C’de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 3’te gösterilmiştir.

ı) Tulum: % 100 pamuklu ve ter emici kumaştan, paçalarında ve kollarında iki sıra 3 santimetrelik turuncu renkli reflektör olacak şekilde, kolları ve paçaları çıtçıtlı, yandan cepli, bacak kısmında iki tarafında körüklü cepleri, göğüs kısmında kalem cepleri, önden paslanmaz çelik fermuarlı şekilde olur. Tulumun sırt tarafında, orta kısımda, İdarenin logosu ve lacivert renkte görev yapılan liman başkanlığının ismi yer alır. Tulumla beraber emniyetli iş ayakkabısı giyilir. Kıyafetin şekli Ek-4 Şekil 2’de gösterilmiştir.

i) Baret: Türk Standartları Enstitüsünün TS EN 13087 serisi standartlarına uygun şekilde imal edilmiş, ter emici baş bantlı, beyaz renkli, yağmur oluklu, kulaklık ve siperlik takılmaya uygun şekilde olur. Baretin şekli Ek-4 Şekil 2’de gösterilmiştir.

j) Yağmurluk: Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) TS EN 343 numaralı Koruyucu giyecekler – Yağmura karşı koruma başlıklı standardına uygun şekilde imal edilir. Yağmurluğun şekli Ek-4 Şekil 3’te gösterilmiştir.

(2) Yazlık ve kışlık tören kıyafetlerinin sol göğüs hizasına İdare brövesi takılır. Brövenin şekli Ek-17/C’de gösterilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemiadamlarının Kıyafetleri ve Alametleri
Kıyafet zorunluluğu
Madde 7 -
(1) Türk Bayrağı taşıyan gemilerde görev alan gemiadamları ile kılavuz kaptanlar, Ek-6 ve Ek-17’de belirtilen kıyafetleri giymek ve alametleri taşımak zorundadır.
Zabitan sınıfı gemiadamlarının kıyafetlerinin özellikleri
Madde 8 -
(1) Zabitan sınıfı gemiadamlarının giydiği kıyafetlerin özellikleri aşağıdaki şekildedir:

a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı beş adet ay ve çapalı, parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış düz paçalı pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Apoletler üzerinde Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşır. Makine sınıfı zabitanların, alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

b) Yazlık bayan tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı altı adet ay ve çapalı parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Düğmeler ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olur. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Apoletler üzerinde Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşırlar. Makine sınıfı zabitanların, alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

c) Yazlık bay kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan ve omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğme ile koyu lacivert kumaştan apolet bulunan gömlekle beyaz pantolon, beyaz renkli kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Apoletler Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşır. Makine sınıfı zabitanların, alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

ç) Yazlık bayan kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan, düğmeleri gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olan ve omuzlarında yaka yönünde bir ufak sarı düğme ile koyu lacivert kumaştan apolet bulunan gömlekle beyaz pantolon, beyaz renkli kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Apoletler Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşır. Makine sınıfı zabitanların alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

d) Kışlık bay tören kıyafeti: İki önü dörder adet ay ve çapalı, iki sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan düz paçalı pantolon, kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında sağ ve sol kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin kollarına yalnız ön kısımlarına dikişten dikişe gelmek üzere sırma şerit takılır. Makine sınıfı zabitanların alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Sırma şeridin şekil ve ölçüleri Ek-6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilmiştir. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler sırma şerit yerine her iki yan kol pazılarındaki alametleri taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

e) Kışlık bayan tören kıyafeti: Önünde dört adet ay ve çapalı bir sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceket ile aynı kumaştan yapılmış etek ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin düğmeleri ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olur. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat takılır. Ceketin kollarına yalnız ön kısımlarına dikişten dikişe gelmek üzere sırma şerit takılır. Makine sınıfı zabitanların alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Sırma şeridin şekil ve ölçüleri, Ek-6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilmiştir. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler sırma şerit yerine her iki yan kol pazılarındaki alametleri taşırlar. Kıyafetin şekli, Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

f) Kışlık bay ve bayan günlük kıyafet: Yünlü dokuma kumaştan koyu lacivert kazak, koyu lacivert mont, koyu lacivert kaşe kumaştan kaban, koyu lacivert pantolon, koyu lacivert kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Montun her iki tarafının üst kısmında kapaklı birer cep bulunur. Montun ve kazağın omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet takılır. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat takılır. Kaban, kapalı çift önlü, dörder adet ay ve çapalı iki sıra parlak sarı düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Kabanın sağ ve sol omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet konulur. Apoletler Ek- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşır. Makine sınıfı zabitanların, alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 2’de gösterilmiştir. 

g) Şapka: Beyaz kumaştan olup, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kıyafetlerle birlikte kullanılır. Şapkanın şekli erkekler için Ek-1 Şekil 1’de, bayanlar için Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir. Şapkanın önünde Ek-8’de, Ek-9/A ve Ek-9/B’de, Ek-11’de, Ek-12/A ve Ek-12/B’de, Ek-14/B’de ve Ek-15’de belirtilen unvanlar için rugandan siperlik olur. Ek-9/C, Ek-10, Ek-12/C, Ek-13, Ek-14/A’da belirtilen unvanlar için ise koyu lacivert kumaştan siperlik olur. Siperliğin üst kısmında Ek-9/C, Ek-10, Ek-12/C, Ek-13 ve Ek-14/A’da belirtilen unvanlar için sarı sırmadan, Ek-8’de, Ek-9/A ve Ek-9/B’de, Ek-11’de, Ek-12/A ve Ek-12/B’de, Ek-14/B’de ve Ek-15’de belirtilen unvanlar için rugandan ince bir bağ ve bağın iki ucunda sarı renkli ufak birer düğme olur. Şapkanın beyaz üst kısmı ile siperliği arasına dörtbuçuk santimetre genişliğinde koyu lacivert yün şerit konulur. Bu şeridin üzerinde, siperliğin ön kısmında ve tam ortasına sarı sırma ile işlenmiş defne yapraklarından müteşekkil beyzi bir kokart ve bunun içine yine sarı sırmadan işlenmiş bir simis çapa bulunacaktır. Yaprakların her iki ucu arasında ve çapanın anelesi üzerine gelen yere bir ay yıldız ilave olunur. Şapkanın üzerinde bulunan siperlik, bağ, yün şerit ve kokartlar Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilmiştir. Şapkanın ön tarafına takacakları kokardın içindeki simis çapanın ortasına mensup oldukları şirketin forsu ilave edilir.

ğ) Bay ve bayan işbaşı elbise: Düz, haki renk alpaka kumaştan tek önlü, devrik yakalı beş adet düğmeli gömlek ile gabardin kumaştan yapılmış pantolon, haki renkli kumaş dokuma kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Gömlek düğmeleri bayanlarda gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olur, gömleğin sol üst tarafında bir cebi bulunur. Gömleğin omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet konulur. Apoletler Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de gösterilen alametleri taşır. Makine sınıfı zabitanların, alametlerdeki şeritlerin kıvrılmasından hasıl olan mayının içine açık mavi renkte çuha koyulur. Tahditli telsiz operatörleri ile sağlık memuru ve hemşireler alametlerini apolet yerine her iki yan kol pazılarında taşırlar. Bu elbiseyle haki işbaşı kepi takılır. Kepin üst kısmına bu Yönetmeliğin Ek-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de Eklerinde gösterilen şekilde kokart takılır. Kokardın içindeki simis çapanın ortasına mensup oldukları şirketin forsu ilave edilir. İşbaşı elbise Ek-2 Şekil 3’de gösterilmiştir. 

h) Tulum: Mavi renkli, % 100 pamuklu ve ter emici kumaştan, paçalarındaki ve kışlık tulum için kollarında iki sıra 3 santimetrelik turuncu renkli reflektör olacak şekilde, kolları ve paçaları çıtçıtlı, yandan cepli, bacak kısmında iki tarafında körüklü cepleri olan, göğüs kısmında kalem cepleri, önden paslanmaz çelik fermuarlı şekilde olur. Yazlık tulumda, kolsuz tulum içine kısa kollu, pazı hizasında 3 santimetrelik turuncu reflektör olacak şekilde polo yaka beyaz tişört giyilir. Tulumla beraber emniyetli iş ayakkabısı giyilir. Tulum Ek-4 Şekil 1’de gösterilmiştir.

ı) Baret: Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) TS EN 13087 serisi standartlarına uygun şekilde imal edilmiş, ter emici baş bantlı, mavi renkli, yağmur oluklu, kulaklık ve siperlik takılmaya uygun şekilde olur. Baret şekli Ek-4 Şekil 1’de gösterilmiştir.

i) Yağmurluk: Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) TS EN 343 numaralı Koruyucu giyecekler – Yağmura karşı koruma başlıklı standardına uygun şekilde imal edilir. Yağmurluğun şekli Ek-4 Şekil 3’te gösterilmiştir.
Tayfa sınıfı gemiadamlarının kıyafetlerinin özellikleri
Madde 9 -
(1) Tayfa sınıfı gemiadamlarının giydiği ve bu Yönetmeliğin Eklerinde belirtilen kıyafetlerin niteliği aşağıdaki şekildedir;

a) Tayfa sınıfı gemiadamları bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde gösterilen kıyafetleri giyer, işbaşı gömleğinin ve kışlık kabanın yan kol pazı hizasına bu Yönetmeliğin Ek-16’sında gösterilen alametler takılır, kepin üst kısmına kokart konulmaz. Kazak balıkçı yaka ve yün örme olur. Tayfa sınıfı gemiadamları bu kıyafetlerle beraber siyah ayakkabı veya emniyetli iş ayakkabısı giyerler. Ayakkabı şekli Ek-3’te gösterilmiştir.

b) Tulum: Turuncu renkli, % 100 pamuklu ve ter emici kumaştan, paçalarındaki ve kışlık tulum için kollarında iki sıra 3 santimetrelik turuncu renkli reflektör olacak şekilde, kolları ve paçaları çıtçıtlı, yandan cepli, bacak kısmında iki tarafında körüklü cepleri olan, göğüs kısmında kalem cepleri, önden paslanmaz çelik fermuarlı şekilde olur. Tulum şekli Ek-4 Şekil 1’de gösterilmiştir. Tulumla beraber emniyetli iş ayakkabısı giyilir.

c) Baret: Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) TS EN 13087 serisi standartlarına uygun şekilde imal edilmiş, ter emici baş bantlı, turuncu renkli, yağmur oluklu, kulaklık ve siperlik takılmaya uygun şekilde olur. Baret şekli Ek-4 Şekil 1’de gösterilmiştir.

ç) Yağmurluk: Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) TS EN 343 numaralı Koruyucu giyecekler – Yağmura karşı koruma başlıklı standardına uygun şekilde imal edilir. Yağmurluk şekli Ek-4 Şekil 3’te gösterilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denizcilik Okulları Öğrencilerinin Kıyafetleri ve Alametleri
Kıyafet zorunluluğu
Madde 10 -
(1) Kendi mevzuatı gereği kıyafet giyme zorunluluğu bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı denizcilik programı uygulayan resmî ve özel ortaöğretim kurumları öğrencileri ile önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören yüksek öğretim kurumları öğrencilerinin kıyafet ve alametleri bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmak mecburiyetindedir.
Kıyafetlerin özellikleri
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmeliğin Eklerinde belirtilen kıyafetlerin özellikleri aşağıdaki şekildedir:

a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı beş adet ay ve çapalı, parlak sarı düğmeli gabardin ceketle aynı kumaştan yapılmış pantolon, beyaz renkli kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Lisans ve ön lisans öğrencileri, ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takarlar. Apoletler, Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri, yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takarlar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir.

b) Yazlık bayan tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı altı adet ay ve çapalı düğmeleri ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olan, parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Önlisans ve lisans öğrencileri, ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takarlar. Apoletler Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takar. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

c) Yazlık bay kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol tarafında üst kısımda olmak üzere kapaksız bir cebi bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Önlisans ve lisans öğrencileri gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takar. Apoletler Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takar ve pantolon ve ayakkabı giyerler. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil-1’de gösterilmiştir.

ç) Yazlık bayan kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan, düğmeleri ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Önlisans ve lisans öğrencileri gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takarlar. Apolet, Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takar ve pantolon ve ayakkabı giyerler. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

d) Kışlık bay tören kıyafeti: Lisans öğrencileri için önünde dörder adet ay ve çapalı, iki sıra sarı düğmeli, önlisans ve lise öğrencileri için dörder adet ve iki sıra koyu lacivert düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan düz paçalı pantolon, siyah renkli kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-18’de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

e) Kışlık bayan tören kıyafeti: Lisans öğrencileri için önünde dörder adet ay ve çapalı düğmeler ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olacak şekilde bir sıra sarı düğmeli, ön lisans ve lise öğrencileri için dörder adet ve iki sıra koyu lacivert düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanlarında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-18’de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

f) Kışlık bay ve bayan günlük kıyafet: Yünlü dokuma kumaştan koyu lacivert kazak, koyu lacivert mont, koyu lacivert kaşe kumaştan kaban, koyu lacivert pantolon, siyah kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Montun her iki tarafının üst kısmında kapaklı birer cep bulunur. Önlisans ve lisans öğrencileri montun ve koyu lacivert kazağın omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet takarlar. Apolet, Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri montun ve kışlık kazağın yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takarlar. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Kaban, önlisans ve lisans öğrencileri için kapalı çift önlü, dörder adet ay ve çapalı iki sıra parlak sarı düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Lise öğrencileri için kapalı çift önlü, dörder adet iki sıra koyu lacivert düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Önlisans ve lisans öğrencileri kabanın sağ ve sol omuzlarına, yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takar. Apolet, Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takarlar. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 2’de gösterilmiştir.

g) Şapka: Beyaz kumaştan olup, Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kıyafetlerle birlikte giyilir. Şapkanın şekli erkekler için Ek-1 Şekil 1’de, bayanlar için Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir. Şapkanın önünde Ek-18/A ve Ek-18/B’de belirtilen unvanlar için koyu lacivert kumaştan, Ek-18/C ve Ek-18/Ç’de belirtilen unvanlar için rugandan siperlik olur. Siperliğin üst kısmında Ek-18/A ve Ek-18/B’de belirtilen unvanlar için sarı sırmadan, Ek-18/C ve Ek-18/Ç’de belirtilen unvanlar için rugandan ince bir bağ ve bağın iki ucunda sarı renkte ufak birer düğme olur. Şapkanın beyaz üst kısmı ile siperliği arasına dört buçuk santimetre genişliğinde koyu lacivert yün şerit konulur. Bu şeridin üzerinde, siperliğin ön kısmında ve tam ortasına kokart takılır. Şapkanın üzerinde bulunan siperlik, bağ, yün şerit ve kokartlar Ek-18’de gösterilmiştir.

ğ) Bay ve bayan işbaşı kıyafeti: Düz, haki renk alpaka kumaştan tek önlü, devrik yakalı beş adet düğmeli gömlekle, pantolon, haki renkli kumaş dokuma kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Gömleğin düğmeleri bayanlarda gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunur. Önlisans ve lisans öğrencileri için gömleğin omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet konulur. Apolet, Ek-18/A, Ek-18/B ve Ek-18/C’de gösterilen alametleri taşır. Lise öğrencileri yan kol pazı hizasına Ek-18/Ç’de gösterilen alametleri takarlar. Gömleğin sol üst tarafında bir cebi bulunur. Bu elbiseyle haki işbaşı kepi takılır. Kepin üst kısmına Ek-18’de gösterildiği şekilde kokart takılır. Gemi stajlarında da Ek-2 Şekil 3’te belirtilen işbaşı kıyafeti giyilir. İşbaşı kıyafetinin şekli Ek-2 Şekil 3’de gösterilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınıf işaretlerinin uygulanması
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen kıyafetleri giyenler, apolet, kol sırma şerit ve yan kol pazılarına taktıkları alametlerde, Ek-17’de belirtilen sınıf işaretlerini, yine Ek-17’de gösterilen örnek uygulamalar dahilinde takarlar.
Gemiadamlarının üniforma kullanımı
Madde 13 -
(1) Zabitan sınıfı gemiadamlarının ehliyet belgesinin derecesi ne olursa olsun çalıştıkları görevin sınıf ve derecesine ait olan apolet ve kol sırma şeridi taşırlar.

(2) Gemiadamları, ehliyet belgesi haiz olup da hiç bir gemide çalışmıyorlarsa belgelerinin bahşettiği alameti taşıyan üniformayı her zaman giyebilirler. Fakat şapka kokardında taşıması lazım gelen şirket forsunu takmazlar.
İşbirliği
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında İdare; Millî Eğitim Bakanlığı, deniz ticaret odaları, denizcilik programı uygulayan resmî ve özel ortaöğretim kurumları ve üniversiteler, denizcilik alanında faaliyette bulunan federasyonlar ve dernekler, armatörler ve armatör birlikleri ile işbirliği yapar.
Kıyafet ve alametlerin uygulanması
Geçici Madde 1 -
(1) Denizcilikle ilgili program uygulayan okul ve kurumlarda okuyan öğrencilerin giyecekleri kıyafet ve alametler 2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmeliği Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 KIYAFETLER GENEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 KIYAFETLER GENEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 TAYFA KIYAFETLERİ GEMİCİ - USTA GEMİCİ - YAĞCI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 KIYAFETLER GENEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 ALAMETLER DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 ALAMETLER GEMİ ADAMLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7/A ALAMETLER DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7/B ALAMETLER DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7/C ALAMETLER DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8/A ALAMETLER GEMİADAMLARI SINIRLI GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8/B ALAMETLER GEMİADAMLARI SINIRLI GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9/A ALAMETLER GEMİ ADAMLARI GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9/B ALAMETLER GEMİADAMALARI GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-10/A ALAMETLER GEMİADAMLARI ZAKYOL GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9/C ALAMETLER GEMİADAMLARI GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-10/B ALAMETLER GEMİADAMLARI UZAK YOL GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-10/C ALAMETLER GEMİADAMALARI UZAKYOL GÜVERTE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-11/A ALAMETLER GEMİADAMALARI SINIRLI MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-11/B ALAMETLER GEMİADAMLARI SINIRLI MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-12/A ALAMETLER GEMİADAMLARI MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-12/B ALAMETLER GEMİ ADAMLARI MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-12/C ALAMETLER GEMİADAMLARI MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-13/A ALAMETLER GEMİADAMLARI UZAKYOL MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-13/B ALAMETLER GEMİADAMLARI UZAKYOL MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-13/C ALAMETLER GEMİADAMLARI UZAKYOL MAKİNE SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-14/ ALAMETLER GEMİADAMLARI SAĞLIK SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-14/B ALAMETLER GEMİADAMLARI SAĞLIK SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15/A ALAMETLER GEMİADAMLARI HABERLEŞME SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15/B ALAMETLER GEMİADAMLARI HABERLEŞME SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15/C ALAMETLER GEMİADAMLARI HABERLEŞME SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15/Ç ALAMETLER GEMİADAMLARI HABERLEŞME SINIFI ZABİTAN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-16/A ALAMETLER GEMİADAMLARI TAYFA SINIFI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-16/B ALAMETLER GEMİADAMLARI TAYFA SINIFI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-17/A ALAMETLER SINIF İŞARETLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-17/B ALAMETLER SINIF İŞARETLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-17/C ALAMETLER SINIF İŞARETLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-17/Ç ALAMETLER SINIF İŞARETLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-18/A ALAMETLER DENİZCİLİK OKULLARI ÖĞRENCİLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-18/B ALAMETLER DENİZCİLİK OKULLARI ÖĞRENCİLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-18/C ALAMETLER DENİZCİLİK OKULLARI ÖĞRENCİLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-18/Ç ALAMETLER DENİZCİLİK OKULLARI ÖĞRENCİLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/02/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul