En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanunun ek 5 inci maddesi” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi” ve “Bakanlık” şeklinde, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi” şeklinde, birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibaresi ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde, birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde, birinci fıkrasının (ı) bendi  “Kararname: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (b) bendi olarak “b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” ibaresi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’ ve ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri sırasıyla  ‘‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’ ve “Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından’’ ibaresi ‘‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından’’ şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “ Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve ‘‘Müsteşarlığı’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve ‘‘Bakanlığı’’ şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibareleri “Bakanlık’’ şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve  ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve “Müsteşarlık”  ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve  “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 –  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde, birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kanunun ek 5 inci maddesi” ibaresi “Kararnamenin 253 üncü maddesi” şeklinde, birinci fıkrasının (e)  bendinde yer alan ‘‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’ ibaresi ‘‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’ şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”, “Kanunun ek 5 inci maddesine” ve ‘‘Müsteşarlığın’’ ibareleri sırasıyla  “Bakanlık” , “Kararnamenin 253 üncü maddesine” ve ‘‘Bakanlığın’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 –  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 –  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve “Müsteşarlık”  ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve  “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve “Müsteşarlık”  ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve  “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi  “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibaresi ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve  ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 –  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde ve birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibareleri ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ve ‘‘Müsteşarlığın’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlık’’ ve ‘‘Bakanlığın’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleriyle ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibareleri ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibareleri ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 –  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ve ‘‘Müsteşarlıkça’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’ ve ‘‘Bakanlıkça’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32 –  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 –  Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ve ‘‘Müsteşarlık’’ ibareleri ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibareleri ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 –  Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibareleri ‘‘Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 –  Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlıktan’’ ve ‘‘Müsteşarlığa’’ ibareleri sırasıyla “Bakanlıktan’’ ve ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Müsteşarlığa’’, ‘‘Müsteşarlık’’ ve ‘‘Müsteşarlığın’’ ibareleri sırasıyla ‘‘Bakanlığa’’, ‘‘Bakanlık’’ ve ‘‘Bakanlığın’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan’’ ibaresi ‘‘Hazine ve Maliye Bakanı’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2013

28560

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/8/2013

28742

2-

24/12/2014

29215

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul