İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5693
SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam(1)
Madde 2 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Bu Yönetmelik;

a) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında, (1)

b) Olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları ile IOC’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde, (1)

c) Olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,

ç) Universiade ve Akdeniz oyunları ile Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer uluslararası spor oyunlarında,

d) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında,
başarılı olan sporcuları, spor kulüplerini, teknik direktör ve antrenörler ile uluslararası spor faaliyet ve organizasyonlarında ülke tanıtımına katkıda bulunan sporcuları kapsar.
Dayanak(2)
Madde 3 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve3289sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Antrenör: Takım, spor kulübü veya sporcunun çalıştırıcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

b) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Deaflimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya Yaz ve Kış Oyunlarını,

ç) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,
(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan “deafolimpik” ibareleri “deaflimpik” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.
5694
d) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

e) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

g) Olimpik branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

ğ) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenörlere verilecek ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını,

h) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Paralimpik: Uluslararası Paralimpik Komitesince dört yılda bir düzenlenen Yaz ve Kış Paralimpik Oyunlarını,

ı) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

i) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ferdi yarışlar dışında takım yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,

j) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

k) Uluslararası spor oyunları: Genel Müdürlüğün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,

l) Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya üniversite yaz veya kış spor oyunlarını, ifade eder.
Olimpiyat ve paralimpik oyunları
Madde 5 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 600 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 300 adet, Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.
Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonaları
Madde 6 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 300 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 150 adet, 

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.
5695
(2) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinin takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 250 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %10’u, oranında ve en fazla yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.
Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonaları
Madde 7 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 300 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 75 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %10’u, oranında ve en fazla yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.
Deaflimpik oyunları (1)
Madde 8 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Deaflimpik oyunlarında ferdi müsabakalarda; (1)

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 100 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.
(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Deafolimpik” ibareleri “Deaflimpik” şeklinde değiştirilmiştir.
5696
(2) Deaflimpik oyunlarında takım sporlarında; (1)

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Deaflimpik spor dallarında; (1)

a) Dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %40’ı,

b) Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si, oranında ödül verilebilir.

(4) Deaflimpik spor dallarının; (1)

a) Dünya şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Dünya şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u, oranında ödül verilebilir.

(5) Deaflimpik spor dallarının; (1)

a) Avrupa şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Avrupa şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u, oranında ödül verilebilir.

(6) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı
verilebilir.
Universiade, Akdeniz oyunları ve diğer çoklu uluslararası spor oyunları
Madde 9 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Universiade ve Akdeniz oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 50 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 25 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Universiade ve Akdeniz oyunlarının takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 15 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer çoklu uluslararası spor oyunlarında dereceye giren sporcuya,
ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %75’i oranında ödül verilebilir.
(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Deafolimpik” ibareleri “Deaflimpik” şeklinde değiştirilmiştir.
5697
IOC’nin tanıdığı spor dalları
Madde 10 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Olimpik ve paralimpik spor dalları dışında IOC’nin tanıdığı diğer spor dallarında;

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 3’ü,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en
fazla % 2’si,

e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si, oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.
Diğer spor dalları
Madde 11 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Olimpik, paralimpik, deaflimpik ve IOC’nin tanıdığı spor dalları dışında kalan spor dallarında; (1)

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’ si,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en
fazla % 1’i,
(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Deafolimpik” ibaresi “Deaflimpik” şeklinde değiştirilmiştir.
5698
e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 1’ i, oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.
Spor kulüplerinin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları
Madde 12 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan branşlarda olmak kaydıyla büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Dünya şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 1500 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, spor kulüplerinin büyükler kategorisinde katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Avrupa şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 375 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 250 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 250 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 175 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 75 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 150 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 100 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen spor kulübü müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden spor kulüplerine, gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün en fazla %10’u, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün en fazla %5’i kadar ödül verilebilir.

(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları dışında kalan şampiyona veya kupa olarak adlandırılan müsabakalarda derece elde edenlere bu fıkralarda öngörülen ödüllerin en fazla %20’sine kadar ödül verilebilir.
5699
Spor kulüplerinin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları
Madde 13 -
(1) Dünya ve Avrupa federasyonlarının takvimlerinde Dünya veya Avrupa kupası olarak yer alan müsabakalar farklı isimler altında düzenlenseler dahi kupa olarak kabul edilir.

(2) Seri halde devam eden kupa müsabakalarında final serisinden sonra ödüle hak kazanılır.

(3) Türkiye’de ilgili federasyonca seçme veya eleme yarışması yapılmayan spor dallarının kupalarına iştirak eden spor kulüplerine ödül verilmez.
Spor kulüplerine verilecek ödüller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında ferdi veya takım sporlarında ödül alan sporcuların mensubu olduğu spor kulübüne, sporcuya verilenin en fazla %10’u oranında ödül verilebilir.

(2) Söz konusu spor kulübüne ödül verilebilmesi için;

a) Ferdi spor dallarında ödüle hak kazanan sporcunun ödüle hak kazandığı müsabakanın yapıldığı tarihten geriye dönük olarak bir yıl içinde en fazla süreyle lisanslı kalması,

b) Spor kulübünün ilgili branşta en az yirmi lisanslı sporcusunun son bir yıl içerisinde il veya federasyon faaliyetlerine fiilen katılması,

c) Yarışmanın yapıldığı tarihten geriye doğru ilgili branşta en az bir yıl süreyle sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalıştırılan en az bir antrenörünün bulunması, şarttır.
Teknik direktör ve antrenörlere verilecek ödüller
Madde 15 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ferdi müsabakalarda bir sporcunun almış olduğu ödülün en fazla %20’si, takım sporlarında ise takımda yer alan bir sporcuya verilen ödülün en fazla %40’ı müsabakada görevli teknik direktör ve antrenörlere ödül olarak verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında teknik direktör ve antrenörlere verilecek ödülün yarısı müsabakada görevli teknik direktöre verilir; kalan yarısı ise müsabakada görevli aynı branştaki antrenörler arasında eşit olarak paylaştırılır. Müsabakada görevli aynı branşta tek antrenör varsa bu kişiye antrenörlere verilecek ödülün %50’si verilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ferdi veya takım sporlarında ödül alan sporcuların tescilli bulunduğu spor kulübünün ilgili branşında geriye doğru en az bir yıl görev yapan teknik direktör ve antrenörleri arasında eşit olarak paylaştırılmak üzere
sporcuya verilenin en fazla %5’i oranında ödül verilebilir.
Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri
Madde 16 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 250 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 190 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 125 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 125 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 100 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 65 adet,
5700
c) Şampiyonlar Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 2500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 1875 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 1250 adet,

ç) Şampiyonlar Liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 65 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet,

3)Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 35 adet,

d) Avrupa Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 1250 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 625 adet,

e) Avrupa Liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 35 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 25 adet,
Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Şampiyonlar Liginde veya Avrupa Liginde şampiyon olan takıma süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 2500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir. Teknik direktöre verilen ödülün yarısı kadar ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.
Diğer müsabakalar
Madde 17 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilen diğer spor müsabakalarında başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve spor kulüplerine en fazla 100 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise en fazla 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(3) Bu madde kapsamında sporcu, teknik direktör, antrenör ve spor kulüplerine verilecek ödüllerin toplam miktarı, birinci fıkrada belirtilen her bir organizasyonda 750, ikinci fıkra kapsamındaki her bir organizasyon için ise 500 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(4) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazanan ancak bu Yönetmelik kapsamında ödül alamayan sporculara bu oyunların yapılacağı yıl içerisinde ferdi branşlarda her bir sporcu için en fazla 60 Cumhuriyet Altını, takım branşlarında her bir sporcu için en fazla 30 Cumhuriyet Altını, teknik direktör ve antrenörlerine de ferdi branşlarda her bir sporcu için en fazla 30 Cumhuriyet Altını ve takım branşlarında teknik direktör ve antrenörlere her takım için en fazla 120 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere ödül verilebilir.
Birden fazla disiplin veya stilde yapılan müsabakalar
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren müsabakalarda olmak kaydıyla, bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin
karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(2) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.
5701
(3) Bilek güreşi dalında, sporcuya sadece tek kol için ödül verilebilir. Bilek güreşi dalında, sporcunun aynı veya farklı
sıkletlerde iki kolda müsabakalara katılarak derece elde etmesi halinde yalnızca en yüksek derecesinin karşılığı olan ödül
verilebilir.
Rekor kırılması
Madde 19 -
(1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile olimpik branşların Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılan sporcuların katıldığı müsabakanın rekorunu kırarak dereceye girmeleri halinde, kendilerine kazandığı ödülün %50’si ayrıca rekor ödülü olarak verilir. Aynı müsabakada birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.
Ulusal müsabakalar
Madde 20 -
(1) Olimpik ve paralimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 500 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 100 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.
Ödül Değerlendirme Komisyonu (1)
Madde 21 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı, Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Hukuk Müşaviri ile iki şube müdürünün katılımıyla Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyon en az beş kişinin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
Ödüllerin veriliş şekli
Madde 22 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödüller, Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilemez.

(3) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

(4) Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir.
(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı” ibaresi “Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5702
(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunları ile olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında, ferdi spor dallarında büyükler kategorisinde olmak kaydıyla;

a) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen hedef madalya sayısının,

b) Aynı seviyedeki bir önceki organizasyonda elde edilen toplam madalya sayısının, aşılması halinde, ilgili branşta yarışmalara katılan ve dereceye giremeyen diğer sporculara o branştaki yarışmada en iyi dereceyi elde eden sporcunun aldığı ödülün en fazla % 20’sini geçmemek kaydıyla nakdi yardımda bulunulabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödüllerin miktarı bir Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz.
Ödülün durdurulması ve geri alınması
Madde 23 - Yönt. (RG: 16.12.2013)
(1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur:

a) Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kurullarına sevk halinde.
b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif ceza alanlara ve diğer ilgililere ödül verilmez.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olanlar ile ödül aldığı müsabakada dopingli olduğu sonradan anlaşılan sporculara ve diğer ilgililere verilen ödüller geri alınır. (1)

(4) (Ek: 4/11/2013-2013/5628 K.) Dopingli olduğu anlaşılan sporcuya, başka müsabakalardan elde ettiği ancak taksitlendirme veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödülleri verilmez.
Ödül verilmesinin şartları
Madde 24 - Yönt. (RG: 24.06.2018)
(1) (Değişik: 14/5/2018-2018/11808) Bu Yönetmelik kapsamındaki müsabakalarda ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı olarak ödül alabilecek kişi ve kurumlara aşağıdaki şekilde ödül verilebilir.

a) Ülkemiz dışında bir ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %3’ü.

b) Ülkemiz dışında iki ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %5’i.

c) Ülkemiz dışında üç ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %7’si.

ç) Ülkemiz dışında dört ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %10’u.

d) Ülkemiz dışında beş ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %20’si.

(1) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ tahsil edilir” ibaresi “alınır” şeklinde değiştirilmiştir.
5703
e) Ülkemiz dışında altı ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün %30’u.

f) Ülkemiz dışında yedi veya daha fazla ülke sporcularının katılımı sonucu ilk üç dereceye girenlere belirlenen ödülün tamamı.

(2) Büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası federasyonlarca belirlenen yaş kriterleri esas alınır. Takım sporlarında uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır.

(3) Bu Yönetmelikte azami hadleri gösterilen ödüllerin miktarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

a) Spor dalının olimpik ve paralimpik spor dalları arasında bulunup bulunmadığı,

b) İlgili branş, stil, sıklet veya kategoride yapılan müsabakalara fiilen iştirak eden ülke ve sporcu sayısı,

c) Spor dalının ülkemiz veya Dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli,

ç) Faal sporcu ve spor kulübü sayısı,

d) Spor dalının Dünyadaki ve ülkemizdeki izlenirliği ve medya takip durumu,

e) Kazanılan başarının ülkemiz tanıtımına yaptığı katkı,

f) Spor dalının ülkemizdeki gelişim stratejisi içerisindeki yeri,

g) İlgili branşta uluslararası federasyon ile kıta federasyonuna üye ülke federasyonlarının sayısı,

ğ) Kazanılan derecenin ülke olarak ilk defa elde edilip edilmediği,

h) İlgili branşta yıl içerisinde ülkemiz adına iştirak edilen uluslararası müsabaka sayısı,

ı) Genel Müdürlük bütçesinde ödüller için tefrik edilmiş olan bütçe ödenek miktarı,

i) Uluslararası müsabakaya, ulusal bazda yapılan eleme müsabakaları sonucu katılınıp katılınmadığı.

(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 25 -
(1) 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
5703
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 16.12.2013) (Ek: 4/11/2013-2013/5628 K.)
(1) Mersin ilinde 2013 yılında yapılan 17 nci Akdeniz Oyunlarında ferdi branşlarda birinci olan sporcular ile takım sporlarında birinci olan takımın sporcularının her birine 9 uncu maddenin bu Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hükümlerine göre belirlenen miktarın beş katı karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.
Yürürlük
Madde 26 -
(1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  13/9/2010 TARİHLİ VE 2010/956 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            2010/956 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri           Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

  Tarihi                           Numarası           

  4/11/2013                    2013/5628                                         2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, GEÇİCİ MADDE 1                                             16/12/2013

  14/5/2018                  2018/11808                                                                                   24                                                                                                                    24/6/2018

   

                       17, 21, 22, 23, GEÇİCİ MADDE 1 16/12/2013 14/5/2018 2018/11808 24 24/6/2018

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul