(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
177
<txt>PASAPORT KANUNUNA BİR MADDE EKLENİLMESİNE DAİR OLAN</txt> 5654 <txt>SAYILI KANUNUN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK</txt>

1 – Vatandaşlık sıfatı sakıt olmuş bulunupta 5654 sayılı kanun hükmü gereğince turist olarak Türkiye'ye gelme talebinde bulunan kimselerden memlekete girmelerinde mahzur görülmeyenlere konsolosluklarca istizan edilmeden vize verilir. Bunlardan durumları kestirilemeyen ve vize verilmesinde tereddüt edilenler için merkezden sorulur. 
 
2 – Aşağıda gösterilen kimselere vize verilemez: 
 
A) Türkiye'ye gelmelerinde emniyet bakımından mahzur görülenlere; 
 
B) Müsaade almaksızın yabancı bir devletin sivil veya askeri hizmetlerinde bulunduklarından iskat edilmiş olanlara; 
 
C) Türkiye'de kalacakları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak miktarda parası bulunmıyanlara; 
 
D) 431 sayılı kanunla Türkiye haricine çıkarılmış olan hanedan azasına; 
 
3 – Haymatlozlar, Nansen pasaportu ile buna benzer pasaport veya seyahat belgesi hamilleri hakkında mevcut hükümler eskisi gibi uygulanacaktır. 
 
4 – İstizanlarına lüzum görülen kimseler hakkında numunesine göre hazırlanacak istizan varakaları Dışişleri Bakanlığına gönderilecek ve bu gibilerin yurda gelme müsaadesi İçişleri Bakanlığının da muvafakati alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca verilecektir. 
 
5 – Kanunun tatbikını teminen alınmasına lüzum görülüpte işbu Yönetmelikte mesküt bırakılmış hususlar hakkında İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müştereken tedbir almağa yetkilidir. 
 
6 – Bu Yönetmelik İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca uygulanır.
    
178-194
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul