En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1 -
28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sportif amaçlı dernekler” ibaresi “gençlik veya sportif amaçlı dernekler” olarak;  “kamu kurum ve kuruluşlarının sporun yaygınlaştırılması ve sporcunun desteklenmesine yönelik sportif faaliyetlerine” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarının sporun yaygınlaştırılması ve sporcunun desteklenmesine yönelik sportif faaliyetleri ile gençlik faaliyetleri ve projelerine” olarak ve  (b) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“b) Her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için Teşkilat veya Bakanlık adına reklam verilmesi,”
Madde 2 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul