En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3179
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE YETİŞTİRİLEN SIHHİYE SINIFINA MENSUP ERBAŞ VE ERLERİN BAZI KÜÇÜK SIHHİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; gerek barış gerekse savaş zamanında Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin bazı küçük sıhhi işlemleri yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; 5 nci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler ile bunları yetiştiren kurum ve kuruluşları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine 27/12/1993 tarihli ve 3954 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkra hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
    
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enjeksiyon: İlaç nitelikli sıvı bileşiklerin enjektör vasıtası ile insan organizmasına verilmesi,

b) Pansuman: Hasta bölgede çeşitli sebeplerle meydana gelen yaranın temizlenmesi ve periyodik bakımının yapılması,

c) Sütür alma: Yara dudaklarının karşı karşıya getirilerek cerrahi iplik ile dikilmesinden ibaret olan sütürlerin tabibin belirleyeceği süre sonunda kesilerek alınması, işlemlerini ifade eder.
Erbaş ve Erlerin Yapabilecekleri Küçük Sıhhi İşlemler
Madde 5 -
Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin yapabilecekleri küçük sıhhi işlemler şunlardır.

a) Ciltaltı enjeksiyonlar,

b) Aşılar,

c) Adale içerisi enjeksiyonlar,

d) Basit yara pansumanları ile temizliği,

e) Sütür alma.
Personelin Eğitimi
Madde 6 -
Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, uygulanan eğitim programı gereğince, yetkili personel tarafından 6 hafta süre ile, 5 nci maddede belirtilen konularda teorik ve pratik olarak eğitilirler.
3180
Eğitimlerini bitiren erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığınca sınava tabi tutulurlar. Bunlardan küçük sıhhi işlemleri iyi derecede yapma yeteneği kazananlara, esasları anılan komutanlıkça belirlenecek kurs bitirme belgesi verilir. Verilen bu belgeler, erbaş ve erlerin şahsi dosyalarında muhafaza edilir ve terhislerinden sonra kendilerine verilmez.
Yetki ve Sorumluluklar
Madde 7 -
Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, 5 nci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere yapmaya yetkilidirler.

Bu görevin yerine getirilmesi; tabip, hemşire, ve sağlık astsubayı bulunması halinde bu kişilerin sorumluluk ve nezaretinde, bunların bulunmaması halinde ise kendi sorumlulukları dahilinde gerçekleştirilir.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul