• Dönem: 24. Dönem
  • Yasama Yılı: 3
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 02.01.2013
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

 

DÖNEM: 24                            CİLT: 39                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

47’nci Birleşim

2 Ocak 2013 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMA

 IV. - OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Başkanlık Divanı adına 2013 yılının hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin konuşması

 

V.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi’nin vefatı nedeniyle saygı duruşu

 

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, emniyet teşkilatının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin hasat dönemine ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, eski Millî Eğitim Bakanlarından, devlet ve siyaset adamı Tevfik İleri’nin vefatının 51’inci yıl dönümüne ve millî eğitime yaptığı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in, Suriyeli mülteci Fatma Kızzi isimli bir öğretmenin yazdığı mektupta dile getirdiği hususlara ilişkin açıklaması

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2013 yılının hayırlara vesile olmasını dilediğine ve son dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde terörle mücadelede görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarının psikolojik tacize maruz kaldıklarına ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van’daki depremzedelerin şikâyetlerine ilişkin açıklaması

4.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının neden Başbakanlığa bağlandığını ve istihbarat birimleri arasında koordinasyonun sağlanması görevini yerine getirip getirmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, yeni yılı kutladığına ve borçlarına bir de tarım sulama birlikleri borçları eklenen çiftçilerin Hükûmetten bu konuda yardım istediklerine ilişkin açıklaması

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, yeni yılı kutladığına ve köylülerin, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısına göre yem ve saman desteği verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan sel felaketinden dolayı çiftçilerin borçlarının ötelenmesi gerektiğine ve Erdemli çiftçisinin yaralarının hâlâ sarılmadığına ilişkin açıklaması

 

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (6/2369, 6/2380, 6/2436 ve 6/2194) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına ilişkin önergesi (4/82)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan ve kamuoyu vicdanında kuşku uyandıran asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan ve kamuoyu vicdanında kuşku uyandıran asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/445)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/446)

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki bir heyetin, Sudan Ulusal Meclisi Başkanı Ahmet İbrahim El Tahir’in vaki davetine icabetle 20-22 Ocak 2013 tarihleri arasında Hartum’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 8’inci Konferansı’na katılmak üzere Sudan’a ziyarette bulunması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1082)

 

IX.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- BDP Grubunun, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve arkadaşlarının nefret suçlarındaki ciddi artışların araştırılması amacıyla 26/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı çerçevesinde yapılacak olan tesisler ve bu tesislerde verilecek sağlık hizmetlerinin alınır, satılır ve kâr edilir bir mal hâline getirilmekte olduğunun araştırılması amacıyla 21/11/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 8, 15, 22 ve 29 Ocak 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 2, 9, 16, 23 ve 30 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisi

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 339)

4.- Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/625) (S. Sayısı: 342)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı: 11)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (S. Sayısı: 34)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 36)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (S. Sayısı: 44)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 47)

10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı: 176)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 332)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 68)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/362) (S. Sayısı: 213)

14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı: 218)

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/709) (S. Sayısı: 369)

 

XII.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 11) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 34) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- (S. Sayısı: 36) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- (S. Sayısı: 44) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- (S. Sayısı: 47) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

6.- (S. Sayısı: 176) Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

7.- (S. Sayısı: 332) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

8.- (S. Sayısı: 68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

9.- (S. Sayısı: 213) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

10.- (S. Sayısı: 218) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

11.- (S. Sayısı: 369) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan elde edilen gelirden kesilen vergiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/9385) (Ek cevap)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir arazinin bir vakıf tarafından kullanıldıktan sonra atıl halde bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/11525)

3.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, temel tüketim maddelerinin denetimine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/11648)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, alışveriş merkezlerinin şehir dışına taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/11835)

5.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, TBMM bünyesinde cemevi açılması talebine ve Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/11889)

6.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile petrol anlaşması imzalanıp imzalanmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12147)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 Mersin Akdeniz Olimpiyatları için yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12152)

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, TSK’dan ilişiği kesilen personelin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12192)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, komisyon başkanlarının çeşitli masraflarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/12216)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İsrail’den alınan insansız hava uçaklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12322)

11.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, darbe dönemlerinde ordudan uzaklaştırılan askerlerin başvurularına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12323)

12.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’nın öğrenci yurdu kapasitesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12360)

13.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, TOKİ tarafından Simav’da yaptırılan konutlarda eksikliklerin giderilmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12362)

14.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2 Kasım 2012 tarihinde yapılan törene ve bunun maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12377)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da kış oyunları için inşa edilen tesisler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12378)

16.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısına ve aldığı bütçe paylarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/12406)

17.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi’de bazı mahallelerdeki camilerin eksikliklerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/12407)

18.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, yabancılara toprak satışına ve Bakanlığa bağlı bir kurumun İnternet sitesinden bazı verilerin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12430)

19.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da inşa edilen TOKİ konutlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12435)

20.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, TOKİ’nin finansal durumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12436)

21.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden şirketinin çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12443)

22.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ülkemizdeki altın üretimine ve altın üretimi yapan firmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12444)

23.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, enerji üretim ve dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12445)

24.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da yarım kalan spor kompleksine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12446)

25.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bağımsız spor federasyonlarının genel kurullarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12447)

26.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Kazdağları bölgesinde devam eden madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12596)

27.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Maslak’ta devam eden bir konut projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12598)

28.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12604)

29.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de yanmayan sokak lambalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12605)

30.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da yanmayan aydınlatma lambalarına ve elektrik direklerindeki noksanlıklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12606)

31.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Köprüçay Nehri üzerinde yapılması planlanan HES projelerine ve bunların etkilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12607)

32.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük Üniversitesinde okuyan üç öğrencinin yurttan atılma nedenine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12608)

33.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Avrasya Maratonuna katılan sporcuların sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediğine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12609)

34.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Hatay’da kurulan bir kampta Suriye rejimine muhalif güçlere ve El-Kaide mensuplarına askerî eğitim verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12656)

35.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Askerlik Kanunu’nun bir maddesinden faydalanan kişilere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12657)

36.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki amatör spor kulüplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aynı isimli spor kulübüyle bağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12706)

37.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana TOKİ konutlarının eksikliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12715)

38.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TOKİ tarafından yaptırılan konutlarla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12716)

39.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Göksu Deresi’ndeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12742)

40.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da TOKİ tarafından yapılan afet konutlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12743)

41.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12744)

42.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana Spor Salonunun bakımsızlığına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12747)

43.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12748)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da tarım ile ilgili bazı verilere,

- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Suriyeli mültecilerin beraberinde getirdiği hastalıklı hayvanlara,

- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan ekonomistlere,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, un, tuz ve şekerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki çalışmalara ve pestisit içeren ürünlere,

Gıda denetimine ve GDO’lu ürünlerin ithaline,

GDO’lu ürünlere yönelik denetimlere,

- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün Antalya’da çiftçilerin mağduriyetine yol açmasına,

- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, destek primleri ödenmeyen çiftçilere,

- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere,

- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, domates üreticilerine yönelik teşviklere ve domates ihracatına,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/12749), (7/12750), (7/12751), (7/12752), (7/12753), (7/12754), (7/12755), (7/12756), (7/12757), (7/12758)

45.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, üç gümrük müfettişi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12759)

46.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12760)

47.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te esnaflarla ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12761)

48.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/12783)

49.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12807)

50.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bulgaristan göçmenlerine yönelik yapılan konutlardan alınan peşinat bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12846)

51.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, çevre kirliliği için kesilen cezalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12863)

52.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, yabancı uyruklu kişilere yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12865)

53.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, yapılarda su yalıtımı zorunluluğuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12867)

54.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12868)

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, alkollü içkiler ile sigaraya uygulanan vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/12918)

56.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ağaçlandırma projelerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12936)

57.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesi Bağlıca köyünün sulama kanalı ihtiyacına,

Artvin Ardanuç ilçesi Boyalı köyünün sulama kanalı ihtiyacına,

Artvin’in Ardanuç ilçesi Bereket köyünün sulama kanalı ihtiyacına,

Artvin’in Ardanuç ilçesi Beratlı köyünün sulama kanalı ihtiyacına,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12937), (7/12938), (7/12939), (7/12940)

58.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Saruhanlı’da bir köyün sulama sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12941)

59.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun bir spor kulübüne verdiği cezaya ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12949)

60.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Şahinkayası Kanyonu’nun turizm bölgesi ilan edilmesine rağmen yatırım yapılmamasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/12950)

61.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, İSDEMİR’in özelleştirilmesi sonrası çalışanlarına devredilen hisselerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/12976)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerine ve ekonomiye etkilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/12979)

63.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, esnaf ve sanatkârların Halk Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/12982)

64.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/12992)

65.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/12993)

66.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/13018)

67.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Konak Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/13019)

68.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Ankara’da bir taşınmazın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine ve bu alanda lüks bir konut projesi başlatılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13024)

69.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, 2002’den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13026)

70.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlıktaki görevde yükselme sınavlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13028)

71.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlık’taki uzman ve mühendis maaşları arasındaki farka ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13029)

72.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere,

Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara,

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13031), (7/13032)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13039)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13040)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13041)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13042)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13043)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-KKTC arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13044)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret politikasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13045)

80.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13048)

81.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13049)

82.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13050)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısı’nda meydana gelen hayalî ihracat ve kaçakçılık olayları ile ilgili rapor yazan Bakanlık müfettişleri hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13070)

84.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13071)

85.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13072)

86.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13073)

87.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/13104)

88.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/13105)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısı’nda meydana gelen hayalî ihracat ve kaçakçılık olaylarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/13107)

90.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/13116)

91.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, belediyelerin katı atık bedellerini talep etmeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13147)

92.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kamilet Vadisi’nde HES projeleri yapılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13151)

93.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman alanları ile ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13152)

94.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13155)

95.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 1920’den günümüze görev yapan parlamenterlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13181)

96.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İran’a ihraç edilen kıymetli taşlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13232)

97.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikası için ikinci bir sınav yapılmasının gerekliliğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/13292)

98.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Van’daki kalıcı deprem konutlarında ortaya çıkan sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13302)

99.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13306)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İzmir’in Kadifekale ilçesinde meydana gelen heyelan felaketi sonrası TOKİ konutlarına yerleştirilen vatandaşların sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13308)

101.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2002 yılından günümüze yapılan adalet saraylarıyla ilgili verilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13309)

102.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlık tarafından yayınlanan turizm öncelikli yöre belediyeleri listesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13311)

103.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13319)

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13320)

105.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanuni takibe düşen kredilere ve ekonominin genel durumuna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13321)

106.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Esendere Sınır Kapısı ve soruşturma izni verilmeyen bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13353)

107.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerdeki artışa ve esnafın desteklenmesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13356)

108.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da imar planında yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13462)

109.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Orman Genel Müdürlüğüne geçici işçi alımı süreci hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/13500)

110.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama faaliyetleri ile ilgili konularda görüş alınmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13509)

111.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, yazılı ve görsel basın mensupları ve medya sahipleri aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/13533)

112.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, başta öğretmenler olmak üzere 666 sayılı KHK’nın kapsamı dışında kalanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/13600)

113.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamu Başdenetçisi ve denetçisi seçilen kişilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13796)

114.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1920’den günümüze görev yapan parlamenterlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14119)

115.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 24’üncü Yasama Dönemi’nde verilen soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14414)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak iki oturum yaptı.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/698) (S. Sayısı: 361) ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay  Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin CHP Grubuna,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in CHP Grubuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Adalet ve Kalkınma Partisine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Barış ve Demokrasi Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın CHP Grubuna,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın BDP Grubuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25, 26 ve 27 Aralık 2012 Salı, Çarşamba, Perşembe günleri toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın bazı ifadelerine ve işçilerin asgari ücretle ilgili dileklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Alınan karar gereğince, 2 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.59’da birleşime son verildi.

 

                                                                Cemil ÇİÇEK

                                                                      Başkan

 

   Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                             Muhammet Bilal MACİT

                        Bartın                                                                               İstanbul

                    Kâtip Üye                                                                          Kâtip Üye
II. - GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                                No: 57

21 Aralık 2012 Cuma

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

Teklif

1.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 3 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1059) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

                                                                                                                                                No: 58

24 Aralık 2012 Pazartesi

Teklifler

1.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1060) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın; İcra ve İflas Kanunu ile Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1061) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Engelliler Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1062) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1063) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1064) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1065) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

7.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 14 Milletvekilinin; Trabzon İl Merkezinde “Merkez Mahallelerden Oluşan Ortahisar İlçesi ile Birlikte, Merkez Belde ve Köylerden Oluşan Gazi İlçesi Adı Altında Bir İlçe Daha Kurulması” Hakkında Kanun Teklifi (2/1066 ) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in; Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek ve Oda Kanunu Teklifi (2/1067) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 2013 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bandırma Denizcilik Fakültesine Arazi Tahsisi Hakkında Kanun Teklifi (2/1068) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

10.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1069) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1070) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İstanbul Milletvekili Meral Akşener ile 27 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1071) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1072) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

14.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1073) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

15.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1074) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İcra ve İflas Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1075) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Ankara İline Bağlı Çayyolu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1076) (Plan ve Bütçe ile İçişleri                Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

18.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 1 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1077) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

19.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1078) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

20.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın; Bazı İlçelerin İsimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1079) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

21.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün; Çiftçilerimizin ve Sulama Birliklerinin, Tarımsal Sulamadan Dolayı Devlete Ait Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Vadesi Geçmiş Elektrik Borçları ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ve Diğer Özel Bankalara Olan Zirai Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1080) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Batıkent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1081) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

23.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1082) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1083) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

25.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve 34 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1084) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

26.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1085) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

27.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 50 Milletvekilinin; Ceza İnfaz Kurumu İsmini; Toplumdaki Algıyı Değiştirmek ve Mahkumların Toplum Yararına Eğitilip Rehabilite Edilmesi İçin Adının Adli Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1086) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 26.09.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1087) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 23.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1088) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

30.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 50 Milletvekilinin; Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1089) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

31.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1090) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

32.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1091) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

33.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İşyerleri ile Ticari Kuruluşlarda Türkçe Adların Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1092) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından borçları nedeniyle mükelleflere mektup gönderilmesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki KOBİ’lerin hibe ve kredi destek programlarından yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye rejimine muhalif güçlere silah gönderildiği ve Suriye’nin iç işlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizdeki doğal gaz rezervlerine ve doğal gaz ithaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

5.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, ÖSYM’nin internet sayfasındaki bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Süreyyabey Barajı’nın sulama kapasitesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir doktorun intiharı ile ilgili iddialara ve Alo 184 hattına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, profesör maaşlarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin destekleme paralarına haciz konulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şua izni kullandırılmayan ve yıpranma payı ödenmeyen personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların ilk yardım seti eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kullanılan iş makinelerinin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta Et ve Balık Kurumu alımlarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarlarca düzenlenen evrakın taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, resmi çalışmalarda muhtarların görüşlerinin alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

23.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir sinema sanatçısının Bakanlık envanterinde yer alan filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni hastane binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

25.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK ile ilişiği kesilen bir uzman onbaşıya ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

26.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kaçak yollardan getirilen arılara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuru ve yaş üzüm üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

33.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, sosyal güvenlik prim gelirinin iki kurumun internet sayfasında farklı belirtilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolunun iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

36.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki otobüslere ve bu otobüslere ait giderlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında intihar eden er ve erbaşlar ile intiharların nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenirken ele geçirilen malların satışından sağlanan gelirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13797) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13798) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, olimpiyat oyunlarına katılan kafileye yapılan harcamalara ve olimpiyatlarda alınan madalyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

4.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın,  ÖSYM’nin internet sitesindeki bir güvenlik açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13800) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

5.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’daki köylerin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13801) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, madencilik, enerji ve inşaat sektörlerindeki bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13802) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13803) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırklareli ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13804) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

10.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13806) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı bir mahallenin yol sorununa ve cami ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13807) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’un Fatih ilçesindeki bazı tarihi alanların imara açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13808) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

13.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Türk Telekom tarafından satılan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13809) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

14.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, petrol ve doğalgaz fiyatlarına ve bu ürünlerden alınan vergiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13810) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında Ankara’dan İstanbul’a taşınan kamu kurumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13811) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Rusya Devlet Başkanı ile İstanbul’da yapılan görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13812) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çanakkale’de aşırı yağışların yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’te yaşanan sel felaketinin yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

19.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Körfezinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13815) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

20.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13816) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

21.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekli olan kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13817) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına ekonomik büyümenin de yansıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13818) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13819) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13820) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13821) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

26.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, ABD ve AB ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13822) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu kurumlarındaki engelli istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13823) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MİT Müsteşarı ile MOSSAD şefi arasında görüşme yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13824) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

29.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, karşılıksız çeke uygulanan hapis cezasının kaldırılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13825) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

30.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, cezaevlerinde yaşanan açlık grevlerinin sona ermesiyle ilgili sürece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13826) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

31.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, terör örgütü mensuplarının bulunduğu koğuşların eğitim alanına dönüştüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13827) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

32.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, benzin fiyatlarına ve ihracatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13828) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kayseri ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13829) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink cinayetinde adı geçen bazı kamu görevlilerinin terfi ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13830) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medyada yapılan eleştiriler nedeniyle vatandaşlar hakkında işlem yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13831) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13832) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

37.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Aralık ayında TÜFE ve ÜFE rakamlarının erken açıklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13833) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

38.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de selin neden olduğu zararlara ve DSİ’nin aldığı önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13834) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

39.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, kapalı alanlarda sigara içme yasağı kapsamındaki denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13835) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

40.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Kamuya ait olup satılan kamp ve eğitim tesisleri ile Kamu kurumlarınca yapılan toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13836) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

41.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Beypazarı ilçesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13837) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

42.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki camilere ve bunların depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13838) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

43.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, imam-hatip liselerinde okutulan bir dersin müfredatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13839) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

44.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine üye olunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13840) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/13841) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık yapan bir kişi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının görüşlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/13842) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

47.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun öğrencilere verdiği burslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13843) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

48.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13844) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

49.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tutuklu bir gazeteci ile ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13845) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

50.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, TRT’nin futbol maçı yayınları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13846) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

51.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, TRT’de sendikal faaliyetlerin engellendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13847) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

52.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yargı kararına rağmen Munzur Vadisinde baraj ve HES inşaatlarının devam etmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13848) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

53.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, adli tıp eğitimi konusundaki eksikliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13849) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

54.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tutuklu bir gazeteci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13850) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

55.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, adliyelerde çalışan mübaşirlerin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13851) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

56.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kamuda çalışan avukatların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

57.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2002-2012 yılları arasında cezaevleri ile tutuklu ve hükümlüler hakkındaki verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

58.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hakim ve savcıların terfilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

59.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevleri arasında yapılan nakillerde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13855) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

60.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Denizli D Tipi Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13856) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

61.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşların sorunlarına, bu kapsamda yapılan çalışmalara ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

62.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, muhtaç ve özürlü vatandaşların paralarını alamadıkları iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13858) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

63.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13859) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

64.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 1926-2003 ve 2003-2012 yılları arasındaki boşanma istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13860) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

65.- İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiray’ın, kadına karşı şiddete ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13861) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

66.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kadın cinayetlerinde artış olduğu iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13862) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

67.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, çocuk gelinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13863) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan esnafının sorunlarına ve KOSGEB tarafından sağlanan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13864) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

69.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13865) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13866) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

71.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Manisa’nın Taşköprü ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13867) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

72.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Beylikova Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmalarına ve Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde sanayinin geliştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13868) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

73.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesinin asansör denetimi işi için yaptığı bir ihaleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

74.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KPSS-2012/2 tercihleri ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

75.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli sığınmacıların ülkemizde istihdam edilmesi için yoğun bir çaba harcandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13871) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13872) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13873) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13874) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

79.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurlara grev ve siyasete katılma hakkının tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13875) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

80.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13876) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

81.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, boşandığı halde beraber yaşayan çiftlerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13877) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13878) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

83.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’da İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13879) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

84.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ev işçisi olarak çalışan kadınların bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13880) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

85.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, muhtaç olmayanlara yaşlı ve özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13881) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

86.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından şartları taşımayan vatandaşlara yaşlılık aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13882) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

87.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özürlülere özürlülük oranından yüksek ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13883) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

88.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından sigorta primi ödeyenlere yaşlı veya özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13884) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

89.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ölenlere aylık ödenmeye devam edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13885) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

90.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kemik iliği nakillerinde bazı malzemelerin SGK’ya fatura edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13886) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

91.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı gözlük reçetelerine fazla ödeme yaptığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13887) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

92.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı ilaçlara fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13888) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

93.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından ödemesi yapılan bazı faturaların usulsüz hazırlandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13889) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

94.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı ilaçlara fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

95.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bazı ilaçların hastalara raporsuz verildiği ve reçetelerin SGK tarafından ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13891) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

96.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yatarak tedavide hastaya aldırılan ilaçların ilgili kuruma mahsup edilmediği ve ilaç bedellerinin SGK tarafından ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13892) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

97.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özel sağlık kuruluşlarının fazla ilave ücret almasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13893) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

98.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın muhasebe kayıtlarını sildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13894) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

99.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bazı işyerlerinin SGK’dan haksız teşvik aldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13895) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

100.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK kayıtlarının dönemsellik ilkesine uymadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

101.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mali tabloları yanlış hazırladığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

102.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın muhasebe politikasındaki değişikliklerin mali tablolara yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

103.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından geçici işgöremezlik ödeneklerinin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

104.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın detay hesap planına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

105.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK muhasebe sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13901) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

106.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iş görmezlik ödeneğinin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13902) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

107.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın hatalı bildirge veren işyerleri listesinin takibine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13903) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

108.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mali tablolarında yer alan sayım noksanları hesabına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

109.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK muhasebe sisteminde gerçeği yansıtmayan hesap bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

110.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın kişi borcunda kayıtlı alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

111.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mahsup dönemine aktarılan avanslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

112.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın Almanya ve Bulgaristan’ın ülkemizde yerleşik emeklilerine yaptığı ödemeleri yanlış muhasebeleştirdiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

113.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın sigortalılara yapılacak iş göremezlik ödemeleri hesabında yanlışlık yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

114.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, sigortalıların iş göremezlik ödemelerine esas günlük kazançlarının hesaplanması ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13910) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

115.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK ile yabancı sosyal güvenlik kurumları arasında yapılan anlaşmalar ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13911) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

116.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından SGK’ya yapılması gereken bildirimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13912) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

117.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından yapılan ihalelerde bazı firmaların değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13913) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

118.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hastalara üç yıl içerisinde ikinci kez yakın gözlüğü verilmesine ve reçete bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13914) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

119.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hastalara üç yıl içerisinde ikinci kez uzak gözlüğü verilmesine ve reçete bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

120.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, süresi içerisinde sisteme girilmeyen optik ürün reçetelerinin bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

121.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, aynı anda birden fazla optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük yaptığı tespit edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

122.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yalnızca yataklı tedavilerde ödenmesi gereken ilaç bedellerinin ayakta tedavilerde de ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

123.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iade kapsamındaki tıbbi malzemelerin SGK tarafından geri alınmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

124.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, eczacı indirim oranları ile ilgili uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

125.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından ölen kişiler adına düzenlenen reçeteler için yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

126.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, mevsimlik orman yangın işçilerinin özlük haklarına ve kadroya geçirilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Mardin’deki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Van’daki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

129.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terör eylemlerinden etkilenen ve bu nedenle aylık bağlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13925) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

130.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, SGK’lı hastalardan alınan katkı paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

131.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kemik iliği nakillerindeki ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13927) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

132.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, SGK’nın ilaç harcamalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13928) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

133.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yargı kararına rağmen Munzur Vadisinde yapımı planlanan baraj ve HES’lerin inşaatlarının devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

134.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Kartal ilçesinde bir arsanın ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

135.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa-Sarıgöl Belediyesine atık su arıtma tesisi projesi için ödenek verilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13931) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

136.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’nın Seyhan ilçesindeki kentsel dönüşüm uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13932) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

137.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

138.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

139.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Rize’deki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

140.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Canik’te yaşanan sel felaketi nedeniyle TOKİ hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

141.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki taş ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

142.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin ilinde yabancılara gayrimenkul satışının yasaklanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

143.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da yaşanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

144.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, 2-B arazileri ile ilgili mağduriyetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

145.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, TOKİ’nin faaliyetlerine ve aleyhinde açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13941) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

146.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Kentsel Dönüşüm Kanununa ve Kozan’daki uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13942) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

147.-Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Ege Denizi’ndeki egemenliği belirsiz adacık ile kayalıklara ve yabancı ülkelerin bunlar üzerindeki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

148.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Amerikalı bir yetkilinin Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

149.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden bir uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

150.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, kurulacak olan patriot füze bataryalarına ve bunların komutasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13946) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

151.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün elektrik ve aydınlatma sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13947) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

152.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajlı Santralinin enerji üretim kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13948) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

153.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Muratlı ve Borçka Barajlı Santrallerinde üretilen enerji miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13949) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

154.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Muratlı, Borçka ve Artvin Barajlı Santrallerin ihalelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13950) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

155.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Havzasındaki HES’lerden satın alınan enerjinin maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13951) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

156.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Nehri üzerindeki barajlı santrallerin yıllık ortalama üretim miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13952) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

157.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planındaki hidroelektrik santrallerinden yılda üretilecek enerji miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

158.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Nehri üzerindeki barajlı santrallerin kapasitelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

159.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına ve biyoetanol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

160.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İran’dan alınan doğal gaza ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13956) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

161.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir taş ocağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13957) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

162.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

163.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Eti Maden İşletmeleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13959) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

164.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13960) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek uluslararası şampiyonaların yapılacağı illere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

166.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

167.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ülkemizde spora ilgideki yetersizliğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13963) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

168.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tarım arazilerine ve tarım bitkilerinin sulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

169.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ithal edilen canlı hayvanların nakilleri sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara ve canlı hayvan nakli denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

170.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kayıt dışı üretimin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

171.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doğrudan destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

172.-Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da doğal afetlerden mağdur olan çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

173.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, sarımsak, şeker pancarı ve diğer tarım ürünleriyle ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

174.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ve bunların geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

175.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa Tarım Kredi Kooperatifinin kivi satışından komisyon aldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13971) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

176.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2002-2012 yılları arasındaki tarım ile ilgili bazı istatistiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

177.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2002-2011 yılları arasındaki bazı tarım ürünleri ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

178.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Suriye’den gelen kaçak zeytinyağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

179.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

180.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, karşılıksız çeklerdeki artışa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13976) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

181.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13977) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

182.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Rusya’ya yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13978) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

183.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda İran’a yapılan ithalata ve ihracata ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13979) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

184.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Irak’a açılacak yeni gümrük kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13980) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

185.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ve bunların geri ödemelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

186.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13982) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

187.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13983) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

188.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13984) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

189.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13985) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

190.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13986) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

191.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13987) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

192.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in, Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13988) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

193.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün koy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13989) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

194.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13990) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

195.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13991) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

196.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, polis tarafından kullanılan biber gazı ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13992) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

197.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, PKK’nın elinde bulunan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13993) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

198.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında talep edilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13994) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

199.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükada’da yaşanan bir fayton kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

200.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, İzmir Konak Kaymakamlık binasının restorasyonunda bina cephesindeki yazı ve Atatürk imzasının kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13996) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

201.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir sitede yaşanan kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

202.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerle ilgili 2002-2012 yıllarına ait verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

203.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satılan, kiralanan, tahsis edilen, devralınan taşınmazlar ile yapılan kamulaştırmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

204.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, belediyeler tarafından alınan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcama katılma paylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14000) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

205.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Canik’te yaşanan sel felaketi nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturma izni verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

206.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDF vasıtasıyla dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14002) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

207.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kent Konut adlı Belediye İştirakine örtülü şekilde para aktarmak istediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

208.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İZGAZ’ı satışı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14004) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

209.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, pasaport bedellerinin yüksek olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

210.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Tunceli ilindeki güvenlik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14006) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

211.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Mardin Belediye Başkanı ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14007) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

212.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, PKK tarafından kaçırılan ve örgüt üyesi yapılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14008) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

213.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terör eylemlerinden etkilenen ve bu nedenle aylık bağlanan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14009) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

214.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 4811 sayılı Kanundan yararlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

215.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, sınır bölgelerinde yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14011) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

216.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da kocası tarafından vurularak öldürülen bir kadına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14012) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

217.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14013) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

218.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14014) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

219.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14015) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

220.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14016) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

221.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı Belediyesine ve ilçede yapılan bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14017) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı’da istihdamın artırılması amaçlı projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14018) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

223.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14019) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

224.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2002-2007 yılları arasındaki iç ve dış borç istatistiklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

225.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hak ediş ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14021) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

226.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14022) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

227.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretlerin vergilendirilmesindeki sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14023) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

228.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, biyoetonal üretimi ve kullanılmasının arttırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14024) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

229.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, pasaport bedellerinin yüksek olmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14025) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

230.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

231.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, akaryakıttaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14027) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

232.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

233.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, SEKA fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

234.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, pasaport harçlarına zam yapılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14030) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

235.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 5084 sayılı Kanunla getirilen teşviklerin sürelerinin uzatılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14031) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

236.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin internet sitesinden kaynaklanan bir sorundan dolayı öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14032) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

237.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, devlet okullarında başlayan serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14033) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

238.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Bakanlık’ta görevden alınan bürokratlara fazladan maaş ödendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

239.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14035) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

240.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, ÖSYM’nin internet sitesindeki bir güvenlik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14036) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

241.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14037) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

242. Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

243.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, okullarda serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

244.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

245.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

246.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, serbest kıyafet uygulamasının okullarda yol açacağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

247.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

248.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14044) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

249.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da öğrenci şikayet hattına yapılan ihbarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14045) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

250.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, formasyon eğitimi kaldırılan üniversitelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14046) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

251.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS’de uygulanacak yabancı dil katsayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14047) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

252.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda süt dağıtımı uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14048) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

253.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz verilen kurslar arasında SBS, YGS ve LYS kurslarının olmayışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14049) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

254.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS’de bazı derslerden soru olmayacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14050) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

255.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14051) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

256.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’in Torbalı ilçesinde taşımalı eğitim yapılan bir köydeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14052) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

257.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, okullarda meydana gelen kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

258.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, askeri uçak ve helikopter kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14054) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

259.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, intihar eden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14055) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

260.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14056) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, patriot füzelerinin yerleştirileceği illere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14057) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

262.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 10 Kasım 2012 tarihinde meydana gelen askeri helikopter kazası ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14058) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

263.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK bünyesindeki sözleşmeli subay ve astsubayların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14059) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

264.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14060) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

265.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14061) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

266.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14062) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

267.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14063) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

268.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14064) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

269.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14065) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

270.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14066) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

271.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14067) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

272.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14068) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

273.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Havzası ile ilgili projelerin çevresel etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14069) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

274.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajlı Santralinin inşası sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalacak olan vatandaşlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14070) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

275.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Havzasındaki endemik bitki ve hayvan türlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14071) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

276.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinin jeolojik etütlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14072) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

277.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajlı Santralinin ihalesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14073) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

278.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan baraj santrallerinin yapım tarihine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14074) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

279.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan barajlı santraller için yapılan ödemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14075) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

280.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan baraj gölleri ile ilgili fizibilite çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14076) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

281.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajının yüksekliğinin artırılma sebeplerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14077) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

282.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planı sonucunda su altında kalan tarım arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14078) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

283.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planı sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan vatandaşların sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14079) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

284.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14080) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

285.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, 2008-2012 yılları arasında Gediz suyunda kirliliğe esas olan değişim değerlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14081) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

286.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Gediz Havzasındaki erozyonla mücadele çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14082) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

287.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın Turgutlu ilçesine atık su arıtma tesisi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14083) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

288.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planındaki barajların aktif hacimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14084) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

289.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Nehrinin taşıdığı su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14085) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

290.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ülkemizdeki akarsuların taşıdığı su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14086) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

291.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Solhan ilçesine yapılacak baraj ve HES’ler ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14087) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

292.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sapanca Gölünde konaklayan göçmen kuşların yasak avlanılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

293.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bazı taşınmazların 2-B kapsamında değerlendirilmediği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

294.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, orman yangınlarının söndürülmesi işi ihalesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14090) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

295.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ek ödeme ve döner sermaye ödemelerinin emekli maaşlarına da yansıtılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14091) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

296.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, aile sağlığı personelinin kadroya geçirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14092) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

297.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, adli tıp eğitimi konusundaki eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14093) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

298.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık çalışanlarının sorunlarına ve Alo 184 Sabim hattına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14094) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

299.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14095) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

300.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki aile hekimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14096) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

301.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14097) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

302.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılında Manisa’ya yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14098) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

303.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kan bağışlarında HIV denetimi yapılmasına ve yanlışlıkla HIV taşıyan bir kan nakli yapılan vatandaşın mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14099) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

304.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun’daki Kamu Hastane Birliği kadrolarına yapılan atamalara ve atamalarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14100) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

305.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Kamu Hastane Birliklerine yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

306.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Kamu Hastane Birliklerine yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14102) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

307.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14103) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

308.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Manisa-Taşköprü Devlet Hastanesindeki doktor kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

309.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kamu Hastaneleri Birliğinin üst düzey yöneticiliklerinde sözleşmeli personel statüsünün suistimal edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14105) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

310.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14106) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

311.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Artvin’deki okullarda ve diğer resmi kurumlarda internete erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14107) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

312.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14108) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

313.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin ulaşım sorununa ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

314.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, İstanbul’da batan bir gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan kaza ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14110) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

315.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, İstanbul’da batan bir gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan kaza ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

316.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Şereflikoçhisar’daki E-90 karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14112) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

317.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, taşımacılık yapan gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14113) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

318.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

319.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

320.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, AB ile ilişkilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14116) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

321.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/14117) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

322.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planının kültürel ve turistik sonuçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

323.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1920’den günümüze görev yapan parlamenterlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

324.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, ABD gezilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

325.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14121) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

326.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14122) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

327.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, belediyeler tarafından spor kulüplerine yapılacak yardımların sınırlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14123) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

328.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Başbakan Yardımcısının tekke ve zaviyelere dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14124) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

329.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kamu hizmetlerinde ikinci dille hizmet verilmesi taahhüdüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

330.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, İzmir’de bir arazide radyoaktif atıklar bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14126) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

331.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, hukuka aykırı yakalama, tutuklama, arama ve gözaltı işlemlerinden dolayı ödenen tazminata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

332.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mardin iline yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14128) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

333.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Konya iline yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14129) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

334.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir üniversite öğrencisinin öldürülmesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14130) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

335.                 Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14131) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

336.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, 2005 yılından itibaren TOKİ’nin yürüttüğü işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14132) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

337.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hazır gıdalarda kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG) maddesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14133) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

338.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14134) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

339.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriyeli muhaliflerin komutanlarının Türkiye sınırları dahilinde toplantı düzenlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14135) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

340.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Suriye’deki muhaliflere silah ve operasyon desteği sağlandığı ve silahlı bir örgütün Türkiye’de eğitildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14136) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

341.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14137) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

342.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14138) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

343.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma Denizcilik Fakültesinin eğitime başlayamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14139) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

344.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ülkemizde şeker pancarı üretimine ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14140) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

345.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in bir köyünün okul sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14141) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

346.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14142) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

347.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14143) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

348.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Başkent doğalgaz dağıtım A.Ş’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14144) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

349.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da sokakta yaşayan vatandaşlar ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14145) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

350.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir basket maçında çıkan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14146) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

351.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı gazetecileri hukuka aykırı olarak dinledikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma izni istenen görevlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

352.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık Koruma Dairesine bağlı olarak çalışan polislerden sosyal yardım adı altında toplanan paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14148) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

353.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14149) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

354.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14150) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

355.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM tarafından yapılan sınavların güvenilirliğine ve 2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14151) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

356.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14152) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

357.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS ile ilgili soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14153) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

358.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkumun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14154) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

359.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde su ve kanalizasyon sorunlarından kaynaklanan hastalıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14155) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

360.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 2005 yılından bugüne bazı suçlardan dolayı haklarında dava açılan kişilerle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14156) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

361.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14157) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

362.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’da yurtta kalan bir kız çocuğunun mağduriyeti iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14158) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

363.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadına yönelik şiddet vakalarına ve bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14159) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

364.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kadına yönelik şiddet vakalarına ve bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14160) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

365.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’ye yapılan altyapı yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14161) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

366.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’nin altyapı sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14162) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

367.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de firmalardan alınan alt yapı katılım bedellerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14163) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

368.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’nin yönetimine ve OSB’de yer alan firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14164) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

369.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de çalışan işçi sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14165) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

370.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14166) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

371.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Şırnak ilindeki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14167) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

372.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, iş ve meslek danışmanlığı sınavlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14168) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

373.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, 12 Eylül döneminde işinden uzaklaştırılan vatandaşlara ve mağduriyetlerinin telafisi kapsamındaki başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14169) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

374.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da çalışan kişi sayısı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

375.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Eskişehir’de çalışan kişi sayısı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

376.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14172) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

377.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Küçük Menderes Nehrinde yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14173) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

378.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun değiştirilmesi çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14174) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

379.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı beyanlarına ve TOKİ’ye karşı açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14175) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

380.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Enerji Bakanının uçağının Erbil’e inmesine izin verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

381.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, KKTC’nin Devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

382.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhaliflere silah ve operasyon desteği sağlandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

383.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

384.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14180) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

385.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14181) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

386.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14182) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

387.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir köyün elektrik trafosunun yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14183) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

388.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, saman ve yem fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

389.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tarım sektöründe çalışan çocuk işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14185) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

390.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, meyveli içeceklerin ayrıştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14186) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

391.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, öğrencilere su ve meyve suyu dağıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14187) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

392.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye meselesi nedeniyle sınır illerde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

393.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, ülkemizdeki AVM sayısına ve AVM’lerin şehir dışına çıkarılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14189) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

394.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

395.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun’da polis tarafından şiddete uğradığını iddia eden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

396.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Suriyeli sığınmacılara ve El-Kaide ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14192) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

397.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Konya’da öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14193) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

398.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, intihar eden polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14194) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

399.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

400.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin Ruanda seferinin açılış töreni için yurtdışına çıkan mülki amirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

401.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ülkemizde içki ruhsatı olan öğretmenevlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14197) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

402.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Nazimiye ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14198) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

403.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14199) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

404.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Konya’da öldürülen bir öğretmene ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14200) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

405.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14201) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

406.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14202) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

407.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ASKİ’nin konutların su aboneliği için talep ettiği ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14203) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

408.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14204) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

409.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14205) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

410.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı bir köyde tarım alanlarına ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14206) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

411.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14207) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

412.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Merkez ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14208) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

413.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın Diyadin ilçesinin bir köyünde bulunan tarihi mağaralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14209) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

414.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı Taşlıçay’da bir kaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14210) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

415.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Konya’da öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14211) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

416.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Alo 147 hattına gelen şikayetler ve bir okul müdürü hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14212) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

417.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

418.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’deki içki ruhsatı olan öğretmenevlerine ve Eskişehir öğretmenevinde yapılan denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14214) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

419.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlardaki kopya iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14215) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

420.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da görev yapan bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14216) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

421.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, turizmci usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14217) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

422.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bakanlık tarafından yurtdışına gönderilen öğrencilerin burslarının yatırılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14218) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

423.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde işletilen bir kantine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

424.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören milletvekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14220) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

425.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Devlet liselerinde okuyan başarılı öğrencilerin son sınıflarda özel okullara geçmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

426.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeni eğitim sistemi sonrasında öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

427.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Alo 147 hattına gelen şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14223) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

428.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, intihar eden er ve erbaşlar ile intiharın nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

429.- Diyarbakır  Milletvekili Altan Tan’ın, çatışmalarda hayatını kaybeden veya intihar eden er ve erbaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14225) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

430.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, TSK’nın personel mevcudunda yaşanan azalmaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14226) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

431.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bedelli askerlik uygulamasına ve uygulamadan elde edilen gelirin kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14227) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

432.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, asker ölümlerine ve zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14228) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

433.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, öldürülen PKK’lı teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14229) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

434.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hastaların kişisel verilerinin gönderilmesini öngören bir genelgeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14230) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

435.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, diyabet hastalığının artmasına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14231) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

436.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılında Tunceli’de yapılması planlanan sağlık hizmet birimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14232) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

437.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Hasta Takip Sistemindeki güvenlik açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14233) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

438.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir hastanede doktorların işten ayrıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14234) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

439.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalar ve görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14235) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

440.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’da yeni açılan kadın doğum hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14236) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

441.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Bakanlık tarafından satın alınan bir özel hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14237) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

442.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ilaçlarda yapılan indirim dolayısıyla zarara uğrayan eczacılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14238) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2012)

443.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Göcek Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14239) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

444.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

445.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün Rize’de düzenlediği bir organizasyona ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14241) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

446.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı müteahhit işlerinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14242) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

447.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bölünmüş yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14243) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

448.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

449.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet TV ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

450.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hollanda’da yaşayan yurttaşlarımızın eğitim sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14246) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

451.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Tunceli’de bulunan yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14247) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

452.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

453.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY uçuşlarında bir gazetenin dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14249) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

454.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14250) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

455.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14251) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

456.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, katıldığı bazı organizasyon ve fuarlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

457.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14253) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

458.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uşak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

459.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TÜİK’in yayımladığı yoksulluk verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14255) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

460.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, e-Devlet elektronik işlemlerinde gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14256) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

461.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2012 yıllarındaki sigara tüketimine ve sigara satışından elde edilen vergi gelirine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14257) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

462.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, alkollü içki tüketimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

463.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir köyün sit alanı içerisinde olmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14259) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

464.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun faaliyetleriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14260) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

465.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ilan yoluyla tebliğ edilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14261) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

466.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

467.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu bankalarının abone olduğu ve reklam verdiği dergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14263) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

468.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları itibariyle Başbakanlık Tanıtım Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14264) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

469.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şile’de yaşanan gemi kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

470.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14266) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

471.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14267) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

472.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tokat ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14268) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

473.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

474.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

475.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

476.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bazı büroların yetkisiz doğalgaz tahsilatı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14272) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

477.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TOKİ Kuzey Ankara Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

478.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TBMM onayı alınmadan ABD ile yapılan tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

479.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14275) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

480.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kamu otoritelerinin kadına karşı şiddet olayları karşısındaki tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14276) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

481.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003 yılından bugüne etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

482.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, kaçak ve sahte içkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14278) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

483.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının bilgi edinme sistemlerinin etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

484.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’de yapılan TOKİ konutlarının elektrik bağlantısı olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14280) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

485.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kerkük politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

486.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Milli Piyango İdaresi ve bir yönetim kurulu üyesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

487.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İzmir’de sahnelenen bir tiyatro oyunu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

488.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün sosyo-ekonomik verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14284) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

489.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

490.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki vakıf eserlerinin bakımına ve restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14286) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

491.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İMKB kaydından çıkarılan bazı şirketlerin hisselerini ellerinde bulunduran vatandaşların mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14287) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

492.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kredi affına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14288) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

493.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki konut kredilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

494.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, cari açıktaki azalmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14290) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

495.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14291) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

496.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasındaki araç kredilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14292) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

497.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14293) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

498.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul Tuzla’da görev yapan din görevlilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14294) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

499.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14295) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

500.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevinin içme suyu sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

501.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kocaeli Kandıra Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14297) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

502.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bakanlık Müşaviri olarak atanan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14298) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

503.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14299) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

504.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında sokakta yaşayan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14300) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

505.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14301) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

506.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, engellilerle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14302) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

507.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kayıp çocuklar ile ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

508.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

509.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

510.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14306) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

511.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan proje ve ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14307) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

512.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

513.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

514.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 12 Eylül döneminde açığa alınan bir kişinin SGK’ya açtığı davaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14310) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

515.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın uygulamalarının çok sık değiştiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14311) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

516.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, iş güvenliği uzmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14312) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

517.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

518.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’deki bir fabrikanın radyoaktif maddeleri imha etmeyerek toprağa gömdüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

519.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

520.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14316) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

521.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, turizm bölgesi ilan edilen bir ilçeye balık çiftlikleri kurulacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14317) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

522.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14318) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

523.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Ankara’da eğitim veren yabancı bir okulda okutulan bir ders kitabı ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14319) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

524.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Almanya’daki diplomatik temsilciliklerimizde çalışan sözleşmeli personelin vergi sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

525.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir Türk gemisinin ve mürettebatının Ürdün’de alıkonulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14321) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

526.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14322) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

527.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, spor yatırımlarına ve milli sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14323) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

528.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da milli maç oynatılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14324) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

529.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, cari açıktaki azalmaya ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/14325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

530.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/14326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

531.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002 yılından itibaren karşılıksız çek, protestolu senet ve ödenmeyen kredi borçlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/14327) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

532.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14328) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

533.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın aydınlatma sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14329) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

534.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık adına yayın yapan Web TV ve Kurumsal TV’ye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14330) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

535.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

536.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, elma üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14332) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

537.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, TARGEL kapsamında alınacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14333) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

538.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, veteriner hekimlere dair bir yönetmeliğin yürürlük tarihine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

539.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

540.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, nar ihracatına ve nar üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

541.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

542.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

543.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, tüketici hakem heyetleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

544.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

545.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14341) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

546.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2002-2012 yılları arasında intihar eden veya diğer sebeplerle hayatını kaybeden polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14342) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

547.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da sağlık serbest bölgesi kurulması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14343) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

548.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında maganda kurşunu nedeniyle mağdur olanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14344) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

549.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından kiralanan bir hizmet binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14345) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

550.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14346) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

551.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ordu ilindeki bir beldenin nüfusunun düşük gösterilerek köye dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

552.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Teşkilatındaki maaş taltifi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14348) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

553.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nüfusu 2000’in altında olduğu gerekçesiyle köye dönüştürülen belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

554.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14350) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

555.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara’daki su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14351) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

556.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve ilçelerine kışla mücadele için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14352) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

557.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bazı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14353) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

558.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir mahallesine yapılan otobüs seferlerinin yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14354) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

559.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan kömür dağıtımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14355) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

560.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’teki bir okulun önünden geçen yol üzerine trafik lambası konulması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14356) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

561.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da demir kafes olarak bilinen yapının sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14357) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

562.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’da bir caddede yapılan yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14358) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

563.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14359) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

564.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak-Uludere’de yaşanan olay ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14360) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

565.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14361) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

566.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir köyün sit alanı içerisinde olmasından kaynaklanan sorunlara ve Selge Antik Kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14362) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

567.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14363) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

568.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki tarihi eserlerin bakımına ve restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14364) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

569.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Mudanya’daki Apameia Antik Kentinin bulunduğu bölgeye AVM ve akaryakıt istasyonu yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14365) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

570.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2-B statüsündeki araziler için yapılan başvurulara ve bazı başvurulardan ücret alınmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14366) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

571.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

572.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TEDAŞ’ın özelleştirilmesi sonucu personelin yaşadığı mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

573.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

574.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık adına yayın yapan Web TV ve Kurumsal TV’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

575.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Malatya’daki bir lisede okul müdürünün kız öğrencilere başörtüsü dağıttırdığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

576.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Selendi ilçesindeki öğretmenevinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

577.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Almanca öğretmenlerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

578.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14374) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

579.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14375) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

580.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, son yapılan öğretmen atamalarıyla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14376) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

581.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te kalorifer ısınma sistemine sahip okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

582.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkeze bağlı bir köyde görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

583.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ilinde görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14379) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

584.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Malatya’nın Sürgü Beldesinde bir lisede öğrencilere kıyafet konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14380) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

585.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir okulda yaşandığı iddia edilen taciz olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

586.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki iki okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

587.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK envanterinde bulunan helikopterlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

588.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

589.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, sözleşmesi imzalanmasına rağmen TSK’ya teslim edilmeyen kimyasal silahlara karşı korumalı elbiselere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14385) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

590.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK personel mevcudunun azalmasına ve ülkemize gelecek NATO personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14386) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

591.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şırnak’ta askerlik yapan bir erin şüpheli ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14387) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

592.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık adına yayın yapan Web TV ve Kurumsal TV’ye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14388) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

593.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14389) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

594.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14390) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

595.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Bakanlığın yaptığı toplu açılış töreni için verilen reklamlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14391) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

596.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14392) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

597.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’da yapılması planlanan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14393) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

598.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, lağvedilen Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı çalışanlarının mali haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

599.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da sağlık serbest bölgesi kurulması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

600.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Alo 184 şikayet hattına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

601.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

602.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, araştırmacı kadrolarına atanan hastane müdürlerinin mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

603.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14399) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

604.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanmadan açıldığı iddia edilen bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

605.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PTT’nin şube ve personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

606.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

607.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, evrensel hizmet fonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

608.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan bir haritaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14404) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

609.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14405) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

610.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

611.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

612.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Tuzla Tersanesinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

613.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın imam hatip okulları hakkındaki açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

614.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki toplu taşıma bandrol ücretinin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2012)

615.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın, bazı grup toplantı tutanaklarına ve darbe, muhtıra dönemlerine ait kamuoyuna açılmayan belgelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14411) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

616.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın, siyasi tarihimizin önemli isimlerine ait kamuoyuna açılmayan belgelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14412) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

617.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, büro hizmetlerinde ve yardımcı hizmetlerde çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14413) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

618.-                Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 24. Yasama Döneminde verilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14414) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Van’daki deprem konutlarına ve ahırları zarar gören hayvan sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12141)

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Abdullah Öcalan ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12361)

3.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, park ihlali yapan araçların trafik vakıflarınca çekilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12363)

4.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12364)

5.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Aden Limanında bir Türk gemisinde silah ele geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12365)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki metro yapımı çalışmalarına ve meydana gelen bir göçüğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12366)

7.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye sınırında silah kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12367)

8.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Aden Limanına yanaşan bir Türk gemisinde silah bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12368)

9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Başiskele Belediyesine ait bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12369)

10.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da yaşanan bir olaya ve polislerin iş göremez raporu almak için doktorlara baskı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12370)

11.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, özelleştirilmesi iptal edilen şeker fabrikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12371)

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, şehit ve gazi yakınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12372)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12374)

14.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Van depremi sonrası yapılan kontrollere ve soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12375)

15.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Başbakan ve bakanların yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12376)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bursa ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12379)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12380)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Burdur ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12381)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bolu ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12382)

20.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, gazilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12383)

21.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, karşılaştırmalı edebiyat bölümü mezunlarının iş sahalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12384)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cihanbeyli TMO stokundaki ürünlerin satış ve nakliyesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12385)

23.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12386)

24.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2013 planında bazı tarihi yapıların yer almadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12387)

25.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2009-2012 yılları arasında cinayete kurban giden kadın ve kadın cinayeti suçundan tutuklanan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12389)

26.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Uşak’ta bir askerin ölümünün şüpheli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12390)

27.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Türkiye’den Yemen’e yasa dışı yollarla silah gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12391)

28.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12393)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12394)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12395)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bilecik ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12396)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer ve Kangal Termik Santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12397)

33.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12398)

34.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Doğu ve Güneydoğu kırsalında kamu hizmeti sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12399)

35.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, mevduat için bankalarca toplanan altınların kaynağının sorgulanıp sorgulanmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12400)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de protesto edilen senet sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12403)

37.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2002-2012 yılları arasında Malatya’da faaliyet gösteren esnafla ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12404)

38.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tutuklu ve hükümlülere verilen günlük iaşe bedellerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12408)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, infaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12409)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İcra İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12410)

41.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2011-2012 yılları arasında bankalarca icra takibi başlatılan dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12411)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine adliye ve noter açılmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12412)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kapı mazgallarının kağıtla kapatıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12413)

44.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12414)

45.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gizli tanıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12415)

46.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, 2002’den bugüne cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda yaşanan yüksek artışa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12416)

47.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin ortalama tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12417)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12418)

49.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, yapılan sosyal yardımlara ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12419)

50.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12420)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, esnafın sorunlarına ve KOSGEB kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12421)

52.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek yüksekokullarına girişlerde yapılan sınavlara yönelik kaygıların önlenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12422)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12423)

54.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12424)

55.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 4/C’li personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12425)

56.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bağkur’a bağlı esnafın da işsizlik sigortası fonundan yararlanabilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12426)

57.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, gelir testi uygulamasıyla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12427)

58.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12437)

59.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Aden Limanında bir Türk gemisinde silah ele geçirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12438)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12439)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12440)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12441)

63.-  Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri ile Kıbrıs ve Suriye politikalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12442)

64.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’nin  Ulukışla ilçesindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12448)

65.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12449)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hububat destekleme primlerinin ne zaman verileceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12450)

67.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da 1980 yılından günümüze kadar büyük ve küçükbaş hayvan sayısına ve hayvansal ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12451)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki büyük, küçük ve orta ölçekli toprak sahiplerinin nüfusa oranına ve topraksız köylülerin sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12452)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizdeki et ve süt üretimine ve tüketimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12453)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki topraksız çiftçilere arazi dağıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12454)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, et ithalatına ve hayvancılık sektöründeki yem bitkisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12455)

72.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşe ve bunların ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12456)

73.-  Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, çiftçi malları koruma kurullarının faaliyetlerine ve yaban hayvanlarının sebep olduğu zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12457)

74.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sendika hakkı isteyen emniyet personelinin üst düzey emniyet müdürlerince baskı altına alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12458)

75.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde valilik talimatı ile vatandaşlara silah satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12459)

76.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Birinci Meclis önünde düzenlenen kutlamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12460)

77.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde valilik talimatı ile vatandaşlara silah satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12461)

78.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da yaşanan bir olaya ve polislerin iş göremez raporu için doktorlara baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12462)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, arama ve el koyma işlemi yapılan elektronik materyallere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12463)

80.-  İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, polis memurlarının yaşadığı psikolojik rahatsızlıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12464)

81.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bir vatandaşın emniyet kuvvetlerince gözetlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12465)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12466)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12467)

84.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Vilayet Parkının yeniden düzenlenmesine ve yapılan peyzaj çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12468)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi ve köylerinde yaşanan yol, su ve elektrik problemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12469)

86.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12470)

87.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Kalkınma ajanslarının personel giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12471)

88.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kırsal kesimde yoksulluk oranının yükselmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12472)

89.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili iddiaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12473)

90.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12474)

91.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, hizmet alımı ile çalışan işçilerin kadrolu sayılmasına yönelik başvurulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12475)

92.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin bazı uçuşlarına ve personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12476)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer ve Kangal Termik Santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12477)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi ve kiralık araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12478)

95.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okuma-yazma öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12479)

96.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da bir okulda yöneticilerin velileri seçmeli dersler konusunda yönlendirdiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12480)

97.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’da bir okulda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12481)

98.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12483)

99.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, jeofizik mühendisleriyle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12486)

100.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığın FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12490)

101.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, rektör atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12491)

102.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kapatılan dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12492)

103.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2002-2013 yılları arasında görev yapan ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12493)

104.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, öğrencilerin yemek ve ulaşım masraflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12494)

105.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sistemi ile başlatılan seçmeli ders ve etkinliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12495)

106.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kariyer basamakları sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12496)

107.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12497)

108.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12498)

109.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, saldırıya uğrayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12499)

110.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sistemine göre okulların düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12500)

111.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, vekâleten yönetilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12501)

112.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından açık liseye geçişlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12502)

113.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2009’dan bugüne terör eylemlerine katılan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12503)

114.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, bir yüksek lisans mülakat sınavında adaya dini inancıyla ilgili sorular sorulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12504)

115.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman’ın bir köyünün prefabrik okul binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12505)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köy okullarının kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12506)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki ilköğretim okullarının ısınma ve internet sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12507)

118.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek yüksekokullarına girişlerde yapılan sınavlara yönelik kaygıların önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12508)

119.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12525)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12526)

121.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12527)

122.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12528)

123.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Antalya Merkez çevre yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12529)

124.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin ili kuzey çevre yolu ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12530)

125.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Erbil arasında uçak seferlerinin başlaması ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12531)

126.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Sivrihisar’da trafik kazalarına neden olan bir kavşakta alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12532)

127.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, AB ilerleme Raporunda belirtilen hususlarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/12533)

128.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Aden Limanına yanaşan bir Türk gemisinde silah bulunduğu iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12534)

129.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Tunceli’de yapılan HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12536)

130.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2002 yılından günümüze kolluk güçleri tarafından baskın yapılan belediyelerle ilgili istatistiklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12537)

131.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Hakkâri’nin Kazan vadisinde gerçekleştirilen PKK’ya yönelik operasyonlarla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12538)

132.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir eyleme ve bu eyleme yönelik polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12539)

133.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ABD’li bir şirkete Bursa’nın Orhangazi ilçesinde üretim yapabilmesi için izin verilmesi sürecine ve çalışan işçilerin sendikal haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12540) 

134.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bazı basın yayın kuruluşlarına yönelik olarak yapılan operasyonlarda tutuklanan gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12541) 

135.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, terör olayları ve terörün engellenmesine yönelik politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12542) 

136.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, elektrikte tasarruf sağladığı iddia edilen cihazlara yönelik reklamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12545) 

137.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yapı öğretmenliği bölümünden yapı teknolojisi bölümüne geçişte sorunlar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12546) 

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12547) 

139.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12548) 

140.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının para karşılığı bazı firmaların faaliyetlerini haber yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12550) 

141.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bir milletvekilinin ve yazarın katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12551) 

142.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’e yerleştirilen Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12552) 

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bartın ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12553) 

144.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Karadeniz’deki derin deniz deşarjı sistemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12554) 

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Artvin ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12555) 

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12556) 

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Balıkesir ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12557) 

148.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriye’ye komşu iller ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12558) 

149.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, açlık grevindeki mahkumların sağlık durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12561) 

150.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Myanmar’a gönderilen yardımların Müslümanlara dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12562) 

151.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’daki bir cenaze töreninde halkın ve köy imamının alay komutanından baskı gördüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12563) 

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversiteler tarafından araştırma çalışmalarına ayrılan bütçeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12564) 

153.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Hasaköy Kilisesinin restorasyon ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12566) 

154.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı’da bir kavşağa refüj yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12568)

155.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketine ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12569)

156.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de meydana gelen doğal afetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12570) 

157.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, açlık grevlerine ve hükümlülere işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12571)

158.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, deprem sırasında Van M Tipi Cezaevinden firar eden mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12572)

159.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki cezaevlerinin kapasitesine ve bunlardaki tutuklu ile hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12573) 

160.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu Adliye Sarayı inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12574) 

161.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, 2. ve 3. Yargı paketleri arasındaki çelişkilere ve denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12575) 

162.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve mahkumların sevk taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12576) 

163.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, boşanma nedenleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12577)

164.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına yönelik şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12578)

165.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, son 3 yıl içerisinde yapılan sosyal yardımlar ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12579) 

166.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li bir şirkette çalışan işçilerin sendikal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12580) 

167.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, 2003-2012 yılları arasındaki iş kazalarına ve iş güvenliği alanındaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12581) 

168.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, 2002 yılından itibaren Kırklareli’de ortopedik malzemeler için ödenen ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12582) 

169.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, gazilerin sosyal güvenceleri yönünden ayrılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12583) 

170.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, SGK tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen günlük 300’den fazla reçete yazan doktorlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12584) 

171.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, SGK tarafından idari para cezası kesilen özel sağlık hizmeti sunucularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12585)  

172.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, SGK’nın özel sağlık hizmeti sunucularına uyguladığı denetim kriterlerine ve denetim kapsamındaki eczanelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12586) 

173.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12587) 

174.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12588) 

175.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, prim borçlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12589) 

176.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangınlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12590) 

177.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kabul edilen şehit ve gazi tanımlarına ve yapılan maaş ve tazminat ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12591) 

178.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bakanlığa yabancı dil bilmeyen 70 meslek memuru alındığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600) 

179.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Burunei Sultanlığında ülkemizin Konsolosluğu olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601) 

180.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suudi Arabistan’ın Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflere yardım ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12602) 

181.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, NATO Füze Savunma Sistemi kapsamında Malatya’ya gelen yabancı askeri ve sivil personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) 

182.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrüklerde ihbarların takip ve değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12619)

183.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük akaryakıt antreposu tanklarında bulunan ölçüm cihazlarına dışarıdan müdahale edildiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620)

184.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, giren yolcu beraberindeki eşyaların gümrük işlemleri sırasında yaşanan mağduriyete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat beyannamelerinde vergilerin kontrolüne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12623)

186.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bazı müfettişler hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624)

187.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 24 Eylül’de Artvin’in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12625)

188.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, açlık grevleri ile ilgili eylemlere ve bunlara yönelik polis müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626)

189.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci evine yapılan molotoflu saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12627)

190.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Siirt’te düşen helikoptere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12628)

191.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12629)

192.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emniyet mensuplarının sendika kurma talebine ve bir vali hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12630)

193.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki belediyelerin tespit ettiği su birim fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631)

194.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir sokağın altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632)

195.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da çalışması tamamlanamayan bir yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633)

196.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da kullanılan eski otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12634)

197.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, polislere sendika kurma hakkı tanınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12635)

198.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’e bağlı bir köyün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12636)

199.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12637)

200.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye sınırında teröristlerce kundaklanan tırlara ve tır sahiplerinin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12638)

201.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12639)

202.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12640)

203.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2011-2012 yıllarında şiddete uğrayan kadınlarla ilgili istatistiklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12641)

204.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 2002-2012 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarına karşı açılan uluslararası tahkim davalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12642)

205.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, cemaat vakıflarının taşınmazlarının iadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12643)

206.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, öğrencilerin temel bilimlere ilgisizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12645)

207.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, dershanelerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12646)

208.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, öğretmen yer değiştirme ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12647)

209.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, öğretmen yer değiştirme ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12648)

210.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de 2013 yılında kapatılacak okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12649)

211.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki öğretmenevinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650)

212.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki bir ortaokulda din dersine giren bir imam öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651)

213.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, eğitim tesisi alanlarından çıkarılan arsalara ve bu kapsamdaki protokollere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12652)

214.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12662)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremde zarar gören Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12678)

216.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, asistan hekimlere acil servislerde triaj nöbeti tutturulduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12679)

217.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, SGK tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen günlük 300’den fazla reçete yazan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12680)

218.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kamu Hastane Birliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12681)

219.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Yusufeli karayolu inşaatının çevreye verdiği zararlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682)

220.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki tünellerin giriş ve çıkışlarındaki suyun tahliye edilmemesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12683)

221.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ve ilçelerindeki karayollarına bitümlü sıcak karışım asfalt döşenmesinin gerekliliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12684)

222.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in bir köyünün ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12685)

223.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’in Midyat ilçesinin çevre yolları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686)

224.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ve havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12687)

225.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12688)

226.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Şavşat Sahara Tünelinin yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12689)

227.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Soma’da çevre yolunun kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12690)

228.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kayseri-Ankara karayolunda yol yapım çalışmalarının tamamlanmadığı bir bölüme ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12691)

229.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Çamardı-Pozantı-Ulukışla ayrımı il yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12692)

230.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Bakanlığa devredilen metro hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12693)

231.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesince Bakanlığa devredilen metro hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12694)

232.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Daday ilçesinin ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12695)

233.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12697)

                                                                                                                                                No: 59

25 Aralık 2012 Salı

Tasarılar

1.- Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) ( Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

2.- Türk Petrol Kanunu Tasarısı (1/725) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 1990’lı yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11394)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2001-2012 yılları arasında hükümlü ve tutukluların sayısına ve sigorta primi ödemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11426)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyarbakır adli emanetinde hırsızlık yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11427)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, seçim suçları ile ilgili soruşturma dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11428)

5.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 1990-2012 yılları arasındaki faili meçhul cinayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11429)

6.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11430)

7.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Alanya L Tipi Cezaevindeki mahkumların sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11431)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 3. Yargı paketi ile yapılan değişikliklere rağmen Sincan Cezaevinde bazı kitapların halen yasaklı olmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11432)

9.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Başbakan ve Cumhurbaşkanı hakkındaki davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11433)

10.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Adli Tıp Kurumu Samsun şubesinin bina ve uzman ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11434)

11.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da görev yapan askeri personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11514)

12.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Güneydoğu Anadolu’da görev yapan askerlere ve bunlardan şehit ya da gazi olanlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11516)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sözleşmeli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11518)

14.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, mayın ya da askeri mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11519)

15.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK’daki kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer korunma ve savunma taburlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11520)

16.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Merkez ve ilçelerindeki hastane sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11523)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık meslek lisesi ve hemşirelik yüksek okulu mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11524)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ceylanpınar Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11526)

19.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki 3 Nolu Acil Yardım İstasyonunun ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11527)

20.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’daki sağlık kuruluşları ve personeli ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11528)

21.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, lösemi hastalarının kullandığı bir ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11529)

22.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Kaçkar Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11530)

23.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan salgın hastalığa ve bu salgının içme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11531)

24.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludere olayı ile ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11538)

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında camilere Türk Bayrağı asılıp asılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/11539)

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2011 yılları arasında Manisa’da karşılıksız çek ve senet suçlarına ve haklarında icra takibi başlatılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11554)

                                                                                                                                                No: 60

26 Aralık 2012 Çarşamba

Rapor

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 23 Milletvekilinin; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 120 Milletvekilinin; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/236, 237, 238, 239) (S.Sayısı: 376) (Dağıtma Tarihi: 26.12.2012) (GÜNDEME)

                                                                                                                                                No: 61

27 Aralık 2012 Perşembe

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; 19.4.1990 Tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1093) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kars İline “Gazi” Unvanın İadesi ve İsminin “Gazi Kars” Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1094) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kars İli'nin Adının “Gazi Kars” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1095) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

4.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Kuraklıktan Etkilenen Çiftçilerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1096) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

                                                                                                                                                No: 62

28 Aralık 2012 Cuma

Tasarılar

1.- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) (Plan ve Bütçe;  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/727) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2012)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/728) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın; Kurumlar Vergisi Kanunu ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1097) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1098) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1099) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1100) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2012)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın; Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1101) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2012)

6.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi (2/1102) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

                                                                                                                                                No: 63

31 Aralık 2012 Pazartesi

Tasarı

1.- İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/729) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2012)

Tezkereler

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1072) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1073) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1074) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1075) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

5.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1076) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

6.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1077) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1078) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

8.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1079) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

9.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1080) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1081) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da atıl bekleyen bir fabrikaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11837)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin lavabolarındaki sabunluklara zararlı kimyasal içeren sıvı sabun konulduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12075)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Palandöken ilçesinde yarım kalan bir inşaatın neden olduğu toprak kaymasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12139)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir mahallede yapılan ağaç kesimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12599)

5.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Türk yetkililerin El-Kaide örgütü ile görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12701)

6.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne’deki tarihi bir otele ve otelden tahsil edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12702)

7.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki garaj tapulu meskenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ardahan ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704)

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Ayvalık Devlet Hastanesinin depreme dayanıksız olduğu yönündeki raporlara rağmen halen yeni hastane yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12707)

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emekli hekimlerin maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12708)

12.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, idam cezasının yeniden getirilmesine yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12709)

13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Siirt ve Hakkâri illerinde düşen iki helikoptere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711)

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’nin elinde bulunan kimyasal silahlara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12712)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere yönelik yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713)

17.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714)

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Şereflikoçhisar’daki çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12717)

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12718)

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı’dan Ankara’ya pancar taşıyan kamyonlara kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12719)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, karayolu taşımacılığı yapan esnafın sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12722)

22.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat Kamu Hastaneleri Birliğinin bir uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12723)

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yalova’da TİGEM arazisinin yabancı bir kişiye satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12724)

24.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, yabancı bir istihbarat yetkilisinin ülkemizde gizli görüşmeler yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12725)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12726)

26.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizde kullanılan S-70 Sikorsky model helikopterlere ve 10 Kasım’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12727)

27.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12728)

28.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Hozat’ta vatandaşların fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12729)

29.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da sanayi ile ilgili bazı verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12736)

30.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12737)

31.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, SGK’nın sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12738)

32.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12739)

33.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12740)

34.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, mobbingin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12741)

35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Konya’da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12762)

36.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12763)

37.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kahvehane ve çay bahçelerinde kitap ve gazete bulundurma zorunluluğu öngören yönetmeliğin uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12764)

38.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in Kiraz ilçesindeki bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12765)

39.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, denetlenen okul servislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12766)

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bazı semtlerde son otobüs saatinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12767)

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütünün kaçırdığı kamu görevlilerine maaş ödenip ödenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12768)

42.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12769)

43.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bir kaymakamla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12770)

44.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, 1996 yılında yakalanan bir PKK’lının cesedinin ailesine verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12771)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasındaki silah ruhsatı verilen kişilere ve silah kullanılan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12772)

46.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Eşme’de yürütülen imar çalışmaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12773)

47.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Kandıra’da bir parkın yenilenmesi sırasında şehit bir askerin adının bulunduğu tabelanın kaldırılması ve sonrasında tekrar yerine konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12774)

48.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12775)

49.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12776)

50.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te öğrencilerin yaptıkları bir gösteriye yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12777)

51.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Denizli’de yaptıkları protesto nedeniyle tutuklanan öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12778)

52.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Hozat’ta vatandaşların fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12779)

53.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, 2002 yılından itibaren toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12780)

54.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Hozat’ta vatandaşların fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12781)

55.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12782)

56.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bazı gelirlerinin haksız yere Kurumlar Vergisine tabi tutulduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12784)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, küçük işletmelerin denetimine ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12785)

58.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12786)

59.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, tarım sektörüne verilen desteklerin yetersizliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12787)

60.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12788)

61.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muhtarların sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12789)

62.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Üniversitesinde bir dekanın söylediği iddia edilen bazı sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12790)

63.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğüne devredilen bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12791)

64.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bitlis’teki ücretli öğretmen alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12792)

65.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars ve Iğdır’daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794)

67.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, okullarda ücretsiz dağıtılan kitapların maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795)

68.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796)

69.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eğitim ile ilgili bazı istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797)

70.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki yatılı bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12798)

71.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uşak’ta askerlik yapan bir erin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799)

72.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, uzman erbaşların maaş sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800)

73.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, bedelli askerlik ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12801)

74.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Siirt’te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12802)

75.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, 1996 yılında yakalanan bir PKK’lının cesedinin ailesine verilmemesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12803)

76.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12806)

77.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12808)

78.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tatvan-Van çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12816)

79.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, Aydın-Denizli otoyol çalışmalarının yol açacağı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12817)

80.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Van illerindeki karayolları çevresinde toplanmayan çöplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12818)

81.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gölbaşı’ndaki bir mahalledeki PTT hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12819)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12820)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12821)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında faaliyetleri yasaklanan bir şirketin Türkiye’de faaliyete başladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823)

86.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kara taşımacılığı yapan esnafın sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12824)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, demiryolu inşaatında bir köprünün çökmesi nedeniyle yaralanan işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12825)

88.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826)

89.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bir öğrencinin hayatını kaybettiği yola kavşak yapılmadığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12827)

90.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki duble yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12828)

91.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12829)

92.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12830)

93.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, AB ile ilişkilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/12831)

94.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de 2012-2013 yıllarına ait planlanan ve gerçekleştirilen kamu yatırımları ile projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12833)

95.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van ve Bitlis’te deprem nedeniyle ertelenen elektrik ve su bedelleri için geriye dönük borçlanma çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12836)

96.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bir THY yetkilisinin uçuşlarda dağıtılan gazeteler hakkındaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12837)

97.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Gazze’nin İsrail tarafından bombalanmasına ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12838)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12839)

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12840)

100.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tıbbi atıklarla ilgili usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12841)

101.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kurumların ilgili mevzuatı internet sayfalarında yayımlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12842)

102.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Selendi’de bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12843)

103.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Selendi’de bazı köylerin yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12844)

104.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Yalova’daki Millet Çiftliğinin yabancılara satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12847)

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12848)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12849)

107.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK yetkilileri ile görüşüldüğü ve bazı mutabakat metinleri hazırlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12850)

108.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12852)

109.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12856)

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın yeni hizmet binasına ve binanın kiralama bedeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12857)

111.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hacker kullanımı ile ilgili bir beyanına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12858)

112.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’la ilgili bazı sanayi istatistiklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayicilere sağlanan kredi desteğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12860)

114.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12861)

115.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, SGK’nın yeni kullanıma başladığı avuç içi izi damar tanıma sistemi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12862)

116.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Azerbaycanlı bir siyasi parti liderinin vize alamamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12869)

117.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde isyancı muhaliflere yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12870)

118.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, 2011’den bu yana buğday destekleme paralarının ödenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12885)

119.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, pancar alımına ve pancarda uygulanan kota sisteminin kaldırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12886)

120.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Et ve Balık Kurumunun hayvan alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12887)

121.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, çiftçilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12888)

122.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12889)

123.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İstanbul’da yaşanan bir olayda polisin kimyasal gaz kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12890)

124.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce kullanılan bir araca ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12891)

125.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, uyuşturucu kullanımına ve bunun önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12892)

126.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da yaşanan bir olayda polisin kimyasal gaz kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12893)

127.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Tunceli’nin Hozat ilçesinde vatandaşların fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12894)

128.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12895)

129.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, polislerin muhtarlardan kişisel bilgiler temin ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12896)

130.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12897)

131.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12898)

132.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12899)

133.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12900)

134.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12901)

135.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12902)

136.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12903)

137.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12904)

138.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12905)

139.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12906)

140.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12907)

141.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi’de bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12908)

142.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi’de bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12909)

143.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi’de bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12910)

144.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, alkollü içki ve sigara hırsızlığı vakaları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12911)

145.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, 1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında Sivas’ta silah dağıtıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12912)

146.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Hozat ilçesindeki fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12913)

147.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Suriye sınırında yaşanan olaylara ve Suriyeli muhaliflerin saldırılarına göz yumulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12914)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12915)

149.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’ya stat yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12916)

150.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara’da asfalt katılım payı ödemelerini gerçekleştirmeyen konut sahiplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12917)

151.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 6111 sayılı Kanun uyarınca İngiliz viski şirketlerinin affedilen vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12919)

152.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yabancı ülkelere verilen hibe ve kredilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12920)

153.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’la ilgili bazı eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12921)

154.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, yeni eğitim sistemine geçişten sonra açılan imam-hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12922)

155.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, seçmeli derslere ve bu dersleri veren öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12923)

156.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ve Van’da depremzede öğrencilere yapılan yardımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12924)

157.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, okullarda yaşanan sorunlara ve yeni eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12925)

158.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’de bir okulun fiziki sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12926)

159.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki okulun kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12927)

160.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki öğrencilerin taşımalı sistemin kaldırılmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12928)

161.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12929)

162.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12930)

163.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir görevlendirmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12931)

164.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, e-okul sisteminde üretilen bilgilerin SMS ile iletilmesine yönelik imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12932)

165.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1895 yılında subay olan bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12933)

166.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ülkemizde kullanılan S-70 Sikorsky model helikopterlere ve 10 Kasım’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12934)

167.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK’da görev yapan ve istifa etmiş olan personel ile ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12935)

168.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman Kuzey Çevre yoluna yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12945)

169.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, PTT’nin yasal statüsünün değiştirileceği iddialarına ve PTT’nin faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12946)

170.-İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, DHMİ’nin sahip olduğu helikopterlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12947)

171.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir siyasi parti ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12948)

172.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 666 sayılı KHK ile maaşlarında azalma yaşayan kamu personelinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12951)

                                                                                                                                                No: 64

2 Ocak 2013 Çarşamba

Tasarılar

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı (1/730) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/731) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2012)

Teklifler

1.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1103) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

2.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1104) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

3.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 231 ve 232. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1105) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın; Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1106) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2012)

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1107) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

6.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1108) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın TSK’da yaşanan asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2012)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, açık ceza evlerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerine ve icra davaları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11555)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002-2012 yılları arasında Kars’ta meydana gelen intihar vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11556)

3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde mikro cerrahi uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11641)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ülkemizde psikiyatrist ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11642)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde çalışan yabancı uyruklu sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11643)

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyündeki sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11644)

7.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’da faaliyet gösteren sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11645)

8.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık harcamalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11646)

9.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, geleneksel hekimlik uygulamalarının terkedilmesine ve yüksek maliyetli tetkiklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11647)

10.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doğum öncesi ve sonrası alınan ücretli izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11649)

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gelişen teknoloji sonucu artan radyasyon oranının insan sağlığını tehdit etmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11650)

12.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, obezite hastalığı ile mücadelede alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11651)

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 4-B’li statüden 4-A’lı statüye geçen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11652)

14.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, başta ilaç maliyetleri olmak üzere sağlık hizmetlerinde maliyetlerdeki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11653)

15.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki fenilketonüri hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11654)

16.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, meme kanseri hastalığına yakalanan kişi sayısına ve bu hastalıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11655)


2 Ocak 2013 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Mustafa HAMARAT (Ordu), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47’nci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Başkanlık Divanı adına 2013 yılının hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - 2013’ün bütün arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini Divan adına diliyorum.

V.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi’nin vefatı nedeniyle saygı duruşu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, vefat eden Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili rahmetli Şerafettin Elçi’nin aziz hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Sayın milletvekilleri, gündem dışı için milletvekili arkadaşlarımızı kürsüye çağırmadan evvel, rica ediyorum, Genel Kuruldaki çok büyük olan uğultuyu hafifletir hatta kesersek çok sevineceğim.

Gündem dışı ilk söz, emniyet teşkilatının sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’ye aittir.

Buyurun Sayın Yeniçeri. (MHP sıralarından alkışlar)

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, emniyet teşkilatının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emniyet teşkilatının sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 2013 yılının ülkemize barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum.

Emniyet teşkilatı, yaklaşık 300 bine yaklaşan aktif personeliyle ülke içinde alternatifi olmayan bir hizmet sunmaktadır. Hukukun işleyişi, kamu düzeni, güvenliği ve hatta varlığı, emniyet güçlerinin varlığı ve mutluluğuyla yakından alakalıdır. Hâlbuki Türkiye’de emniyet mensupları, mesleklerinden ve iktidarların ilgisizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. Ekonomik, sosyal, idari sorunlar altında bu meslek mensupları âdeta ezilmektedir.

Sayın Başkan, yani kimse dinlemiyor, emniyet mensuplarının sorunlarını dinlemeyecekseniz…

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri, ne öneriyorsunuz, ne yapayım?

ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Bir sükûnete davet edelim arkadaşları.

BAŞKAN – Ettim siz çıkmadan evvel de bu kadar dinlediler.

Evet, sayın milletvekilleri, lütfen…

Buyurun Sayın Yeniçeri.

ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Bir bakınız, son on yılda yüzlerce polis intihar etmiştir. Yapılan son araştırmalara göre, on üç günde bir polisin intihar ettiği, polisler arasında, boşanma, cinnet ve buna dayalı olarak cinayetlerin giderek arttığı ortaya çıkarılmıştır. Bu, normalin dışındaki gelişmeler, ekonomik sorunlar, çalışma şartları ve mobbing gibi hususlardan kaynaklanmaktadır. Zamanının büyük bir kısmını mesai ve dinlenmeyle geçiren polis sosyalleşme imkânı bulamıyor, kendisine ve ailesine zaman ayıramıyor, bunun sonucu olarak polis, ailesine, çevresine ve diğer insanlara yabancılaşıyor.

Başbakan Erdoğan dâhil birçok yetkili emniyet güçlerinin durumunu iyileştireceği konusunda sürekli söz vermekte ancak bu sözler bir türlü uygulamaya geçirilememektedir. Bu cefakâr ve vefakâr insanları sorunlarıyla baş başa bırakmak, aklı başındaki hiçbir yönetimin yapacağı iş değildir.

Emniyet teşkilatı, bugün Nuh Nebi’den kalma bir teşkilat yasasıyla yönetilmektedir. Emniyet teşkilatı, 04/03/1937 tarihinde çıkmış 3201 sayılı Kanun’la yönetiliyor. Bugüne kadar 31 ek madde ve 23 geçici madde ilave edilerek âdeta idareimaslahat edilmiştir, bu yasa da kökten değiştirilmelidir.

Bilindiği gibi, emniyet teşkilatı mensupları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmaktadırlar, özlük hakları da bu kanuna göre düzenlenmektedir fakat emniyet mensuplarının çalışma şartları bu kanun kapsamında çalışan diğer memurlarla mukayese kabul etmez derecede hem farklı hem de zordur.

Emniyet teşkilatı mensupları ağır çalışma şartları altında haftada bir gün izin kullanabilmektedir. Ancak, görev yaptığı şehirde toplantı ve gösteri yürüyüşü, spor karşılaşmaları, konserler ve benzeri etkinlikler varsa bu izinli günlerinde ikinci bir emir verilene kadar çalışmaktadır. Böylece, haftanın yedi günü çalışan polislerimiz, ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta, ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır.

Esasen, ILO modern standartları, çalışma sürelerinin makul periyotlarla sınırlandırılmasını ve çalışanlara günlük, haftalık ve yıllık bazda dinlenme ve tatil verilmesini öngörür. Bu standartlar, hem yüksek iş verimini hem de çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını hedeflemektedir.

Bu bağlamda, emniyet teşkilatında vardiya usulü, büyük haksızlık ve yorgunluklara neden oluyor. Emniyet mensuplarının çalışma usulleri mesleğin öncelikleri ve özelliği dikkate alınarak emniyet mensupları lehine yeniden düzenlenmelidir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 24’üncü maddesinde, “Her şahsın dinlenmeye, özellikle çalışma sürelerinin makul periyotlarla sınırlandırılmasına ve ücretini de ele almak kaydıyla dinlenmeye hakkı vardır.” deniliyor. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı izniyle, kurumlarca yapılacak farklı çalışma sürelerinin tespiti, polisler için haftalık kırk saatlik limiti esas alarak yapılmalı ve bu limiti aşma söz konusu olduğunda fazla çalışma ücreti emniyet mensuplarına ödenmelidir.

Diğer yandan, emniyet mensupları, Hükûmetin vermiş olduğu seyyanen zamları emeklilik söz konusu olduğunda alamamaktadır. Emniyet mensupları için 1’in 4’üncü derecesiyle 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması kaçınılmazdır. Ancak bu düzenlemeyle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1 sayılı ek gösterge cetvelinin “eşit işe eşit ücret” kapsamında, polis memurlarının 2200 olan ek göstergelerinin 3600 olması da durumu ekonomik yönden rahatlatacaktır.

300 bini aşkın personel sayısıyla ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan, mesai kavramı belli olmayan emniyet mensuplarına hak ettiği imkânlar verilmelidir.

Hepinizin, emniyet mensuplarının sorunları karşısında vicdanınızın sesine kulak vereceğinize inanıyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yeniçeri.

Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yılın hayırlar getirmesini, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum hepiniz için ve Meclisimiz için.

Değerli milletvekilimiz emniyet teşkilatıyla ilgili burada bir gündem dışı konuşma yaptı, ona kısaca bir iki hususta açıklama getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bir önceki dönem İçişleri Bakanı olduğum için bu söylenen konuları da doğrusu çok iyi biliyorum.

Değerli milletvekilleri, polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın bizim hükûmetlerimiz döneminde ne kadar imkânlı ve ne kadar daha rahat çalışma şartlarına kavuştuğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ben kendim, doğrusu, polislerimizin kullandığı o eski araçları tasfiye etmek için çok uğraştım ve bütün araçları yeniledik. Polis teşkilatımız, polislerimiz devriye gezmek için araç bulsa benzinini bulamazdı. Ne dönemler yaşamıştır ve Hükûmetimizin o konuda… Hem tabii, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hem polis teşkilatımız için, bütün güvenlik birimlerimiz için, onları rahat şartlarda çalıştırma, görevlerini en iyi imkânlarla yapmaları konusunda daima duyarlı olmuşuzdur ve imkânları, kendi imkânlarımızı, ülkemizin imkânlarını onlar için seferber etmişizdir.

Özellikle, hepiniz biliyorsunuz, polis teşkilatımızın, polislerimizin, emniyet teşkilatımızın en önemli sorunlarından birisi askerlikti. Bu, geçen dönem yüce Meclisin çıkardığı bir kanunla kaldırılmış oldu. Polislerimiz hem uzun bir eğitim dönemi geçiriyordu -akademi okuyanlar dört yıl, yüksekokul okuyanlar iki yıl- zaten tam anlamıyla bir disiplin eğitimi alıyordu, silah eğitimi alıyordu ama aynı zamanda da normal askerlik yapıyorlardı ve bu kabul edilebilir bir şey değildi ve yetmiş yıl bu askerliğin kaldırılması için değişik teşebbüsler oldu. İçişleri Bakanlığım döneminde bunun kaldırılmasını sağladık ve bugün polislerimiz artık askere gitmiyor. Bu, bu dönemde oldu ve bu, polis teşkilatımız için en önemli hususlardan biriydi.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Güzel bir şey değil Sayın Bakan, sendikacılarını sürgün ediyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sendika yasak!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ayrıca, özlük haklarıyla ilgili şüphesiz daha yapılabilecekler vardır ama yani…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sendikaları yasak, sendikacılar sürgün, örgütlenme özgürlüğü yok.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …burada konuşan arkadaşımız da inşallah o maaşları falan gözden geçirmiştir, diğer meslek sahiplerinin göreve başladığı ilk anda aldığı maaşın üzerinde maaş alır polislerimiz ve…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sendikaları, sendikaları…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Görev şartları da eşit mi?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ha, bu, ihtiyaçları yok demiyorum, özlük haklarıyla ilgili şüphesiz daha fazla şeyler yapılabilir ama fazla çalışma ödeneği, yıpratıcı işler, özellikle de tabii Özel Harekât birimimizin çalışma sürelerinde aldığı diğer ödenekler falan ayrıca burada ifade edilebilir. Ama genel olarak şunu söyleyeyim: Yani emniyet teşkilatı mensuplarımızın, tabii, imkânlar çerçevesinde, özellikle emekli olduktan sonraki dönemleri için maaşlarının artırılmasına ihtiyaçları var. Onu ben çok önemli görüyorum yani aktif hayatlarındakinden çok, emekli olduktan sonra maaşlarında bir artış ihtiyacı var. Ama şunu söylersek haksızlık ederiz: Bu dönemde emniyet teşkilatımızın, işte, kollanmadığı, onların imkânlarının artırılmadığı anlamındaki suçlamalar inanın kabul edilemez. Bir defa, sizler de görüyorsunuz, kendi illerinizde var, birçok ilimizde meslek yüksekokulları var, polis okullarımız iki yıllık, oralardaki standartlar çok yükseldi; onların dershaneleri, okuma şartları, yurtları vesaire… Akademi öyle, yani Polis Akademisi bugün dünya standartlarında eğitim verir ve 17-18 ülkeden öğrenci vardır, uluslararası alanda da eğitim verir.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sendika kuranlar sürgün oldu Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ayrıca, çok sayıda öğrenci gelir.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Polis sendikasını kuran sürgün!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …bizim özellikle de KOM’la ilgili, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele vesaireyle ilgili enstitülerimizde, birimlerimizde eğitim alır. İyi yetişmiş bir polis teşkilatımız vardır ve biz de Hükûmet olarak, doğrusu, onların çalışma şartlarını kolaylaştırma anlamında çok katkı veriyoruz.

Bakın, güvenlikle ilgili en çok polis teşkilatımızı ilgilendiren bir husustur MOBESE. Sadece İstanbul’da küçük bir MOBESE vardı biz Hükûmet olduğumuzda ve bugün bütün büyük illerimizde, sadece iller değil önemli büyük ilçelerimizde MOBESE sistemi var ve polisimizin çalışmasını kolaylaştıran önemli unsurlardan birisi. Buna benzer, polisimizin çalışma hayatına katkı veren diğer teknolojik gelişmeleri onlara sağlama yönünde de doğrusu önemli gayretler gösteriyoruz.

Ben, bu vesileyle bütün emniyet teşkilatımızın, bütün güvenlik birimlerimizin de yeni yılını kutluyorum. İnşallah onlara huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum aileleriyle birlikte ve sizleri de bu vesileyle tekrar saygıyla selamlıyorum, sağ olun.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atalay.

Gündem dışı ikinci söz, zeytinin hasat dönemi hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Ayşe Nedret Akova’ya aittir.

Buyurun Sayın Akova. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin hasat dönemine ilişkin gündem dışı konuşması

AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zeytin hasat dönemi hususunda gündem dışı söz almış bulunuyorum.

2013 yılının tüm insanlara zeytin ağacı kadar bereketli ve uzun, sağlık dolu bir ömür ile Nuh Tufanı’nda güvercinin ağzındaki zeytin dalı gibi ülkemize, dünyamıza barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Sarı altın zeytinin hasat dönemi başladı ve devam ediyor. Bütün çiftçilerimize, üreticilerimize, zeytin ve zeytinyağına gönül vermiş bütün emekçilerimize verimli bir hasat dönemi diliyorum. Zeytin hasadının verimli geçmesi, zeytin ağacı gibi uzun ömür, zeytin tanesi kadar bereket, zeytinyağı gibi sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Şairin dediği gibi:

“Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin.

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun hâlde ölüme inanmadığın için,

Yaşamak yanı ağır bastığından.”

Zeytinci dertli saygıdeğer milletvekillerim. Körfez’e gittim bu tatilde, aralık sonunda, bütün zeytin üreticimiz dertli. Kuyumcu köyünden Ali Ok “Vekilim, artık yeter.” diyor. Zeytin hasat döneminde konuştuğum bütün çiftçiler, üreticiler “Zeytinyağı şişesini Genel Kurulda kırarsan belki hâlimize birilerinin dikkatini çekersin.” diyorlar. Ben onların sesi olarak bu kürsüden “Artık yeter!” diyorum. Sözün bittiği yerdeyiz, zeytin üreticisi dertli kıymetli milletvekili arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)

Tüm dünyada gıda artık stratejik bir üründür. Avrupa Birliği tarım ürünlerini ithal edeceğine, çok daha fazla maliyetle tarım sektörünü sübvanse edip tarımın çökmesini engellemek için mücadele etmektedir. Ülkemizin tarım sektöründeki avantajlarına rağmen tarım politikaları stratejik olarak belirlenmemektedir. Tarım ürünü ithal ediyor olmamız kabul edilir bir durum değildir. Bugün buğdaydan pamuğa, ayçiçeğinden mısıra, sarımsağa her türlü meyve ve sebzeyi ithal etmemiz bu toprağın emekçisine yapılan çok büyük bir haksızlıktır.

Zeytinin ana vatanı Anadolu olmasına rağmen gerek iç tüketiminde gerekse dış ticaretinde ülkemiz istenilen yere henüz gelememiştir. 2011 yılı resmî verilerine göre 155 milyon 427 bin ağaç varlığı ve 1 milyon 750 bin ton zeytin üretimiyle ülkemiz dünyada en önemli zeytin üreticileri arasındadır. Ancak zeytinin meyve suyu olan zeytinyağının hem tüketiminde hem de ticaretinde ise ülkemiz arzu edilen yerin katbekat gerisindedir. Zeytin ve zeytinyağının iç tüketiminin artırılması için gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda yemek tarifleri programları, tanıtım kampanyaları yapılmalıdır. Bakanlık bizzat kamu spotlarıyla zeytin ve zeytinyağının tanıtımında aktif rol oynamalıdır.

Hakikaten üreticimiz dertli, zeytinyağının Millet Meclisinde, Genel Kurulda gösterilerek dile getirilmesini benden özellikle istediler ve diyorlar ki: “Zeytinyağımız sudan ucuz.”

Türkiye’de zeytine destek yok değerli milletvekilleri, zeytinyağına kilo başına 50 kuruş destek var. Sektör, zeytinyağına kilogram başına 2 lira destek istiyor. En doğrusu da tane zeytine destek verilmesidir.

Zeytin üretmek emek ister, özen ister, bakım ister. Zeytinin kalitesinin ve veriminin yüksek olması için zeytin ağacına her yıl sürüm yapılması, bordo bulamacı yapılması, pamuklu bit ilacı yapılması, toprak altı gübreleme yapılması, daha değerli budama yapılması gereklidir.

Hasat dönemi kış dönemine denk geldiği için, zeytin ağacı iki senede bir yapar, bir sene mahsul verir, bir sene vermez değerli milletvekilleri. O da kışın zor şartlarında dip zeytin zaten yağmur sularıyla sürüklenir gider, eğer o kış da ciddi bir fırtına geçirmişse zeytin ağacının tepesindeki zeytinler maalesef fırtınayla aşağı iner ve ziyan olurlar.

Hasat çiftçi için her zaman zorlu geçer, zeytinin fiyatı düşük, destek yok, ilaçlama pahalı. Hasat zamanı gelir-gider dengesi üretici aleyhine gelişir, hasat maliyeti toplam masraflarda en yüksek payı oluşturur. Bu nedenle de zeytin sineğine karşı uçakla yapılan ilaçlamanın 2012 yılından itibaren yasaklanması zeytin üretiminde verimliliği azaltacaktır.

Bir politikanın iptal edilmesi durumunda yerine daha iyi bir politikanın sunulması gereklidir. Devletin organik ilaçlama için destekleme yapması ve bilinçlendirmesi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYŞE NEDRET AKOVA (Devamla) – …zeytin hastalıklarıyla ve zararlılarla mücadelede önemli bir politika oluşturacaktır.

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akova.

Gündem dışı üçüncü söz, eski Millî Eğitim Bakanlarından devlet ve siyaset adamı merhum Tevfik İleri’nin vefatının 51’inci yıl dönümü ve millî eğitime yaptığı katkılar hakkında söz isteyen Ordu Milletvekili Sayın İhsan Şener’e aittir.

Buyurun Sayın Şener. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, eski Millî Eğitim Bakanlarından, devlet ve siyaset adamı Tevfik İleri’nin vefatının 51’inci yıl dönümüne ve millî eğitime yaptığı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçkin bir devlet adamı, vatan ve milletine âşık fikir adamı, hareket adamı, eski bakanlarımızdan merhum Tevfik İleri’nin vefatının 51’inci yıl dönümü münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkanım sizin, sayın milletvekillerimizin ve milletimizin yeni yılının hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Tevfik İleri, 1911 yılında Rize’nin Hemşin kazasında doğdu. 1950 seçimlerinde milletvekili seçildi. 27 Mayıs darbesinde yargılanıp ömür boyu hapse mahkûm oldu. Kayseri Cezaevinde, hapiste yattığı sırada kanser hastalığına yakalanarak 31 Aralık 1961 yılında vefat etmiş siyasetçi ve memleket adamıdır.

“Memleket adamı”, “memleket evladı” tabiri, memleketin herhangi bir yerinde doğmuş olmaktan kaynaklı bir kazanç değildir, o memlekete yaptığı hizmetlerle ilgilidir. Tevfik İleri, memleketini yâr, yârini memleket gibi seven bir kuşaktan geliyordu. Elli yaşında vefat ettiğinde şerefli bir isimden başka çocuklarına bıraktığı mirası yoktu. Yıllarca bakanlık yapmış birisinin oturacak bir evinin olmayışı dikkatinizi çekmiştir umarım. Daha sonra, hemşehrileri ve arkadaşları ailesine bir ev yaptırıyor ve adını da “Vefa Apartmanı” koyuyorlar.

1950 seçimleriyle birlikte Türkiye’de ilk defa demokratik bir seçim sonunda iktidar değişmiştir “halka rağmen halk için” zihniyeti yerine “halkla beraber halk için” düşüncesi iktidar olmuştur. On yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisinin faal bir üyesi sıfatıyla rahmetli Menderes hükûmetlerinde değişik bakanlıklar yapmış ama biz, Tevfik İleri’yi Millî Eğitim Bakanı olarak daha fazla hatırlarız.

Tevfik İleri, millî eğitim konusunda “Maarif davasını mutlak surette bir memleket davası addediyoruz. Eğer hakikaten bir memleket kalkınması yapacaksak, mutlak bir maarif kalkınması yapmamız lazımdır.” diyerek kalkınmanın ancak eğitim yoluyla mümkün olabileceğini vurgulamış ve bu hususta çok ciddi çabalar göstermiştir.

Tevfik İleri, Millî Eğitim Bakanlığı sırasında ilkokul müfredatına din dersinin konulması, imam-hatip okullarının yeniden açılması, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılması, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açılması, Atatürk Üniversitesinin açılması, Köy Enstitülerinin öğretmen okullarıyla birleştirilerek ilköğretim okullarının açılması gibi hizmetlerde bulunmuştur.

Türkiye’de dinî alandaki gelişmelerle demokratikleşme arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Hatta Türkiye’nin yakın tarihini din tarihi olarak okumak da mümkündür. Bu açıdan bakıldığında tek parti despotizminin hüküm sürdüğü yıllarda ülkemizde din eğitim ve öğretimi, dinî hayatın yaşanması sürekli olarak geriletilmiş, baskı altında tutulmuş, âdeta yok sayılmıştır.

Tevfik İleri’nin Millî Eğitim Bakanı olduğu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığına din adamı yetiştirecek bir müessese bile yoktu. Bu hususta çok ciddi gayretleri olmuştur. Gerçekten de cenazelerin ortada kaldığına dair o dönemde ciddi hatıralar vardır. Tevfik İleri ismini milletimizin zihninde diri tutan şey, işte bu dinî hayata yaptığı katkılardır hiç şüphesiz. Merhum Tevfik İleri, 1950 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılışında yaptığı konuşmada “Şüphe yok ki bu okulların, Yüksek İslam Enstitülerinin, din bilgisiyle yetişen gençlerin milletimize, sadece milletimize değil, bütün İslam âlemine ve kâinata bir ışık tutacağı aşikârdır…”

Ben, kendisinin Siirt’te 1958 yılında yaptığı bir konuşmadan küçük bir parça ile konuşmama son vermek istiyorum. Şöyle diyor İleri: “Kendi kendime düşündüm: Bu millete hizmet etmek ne güzel şey, ne sevaplı şey. Sonra hizmetlerimizin karşısında gösterilen büyük sevgiye mazhar olmanın bahtiyarlığı içinde Allah’ıma şükrettim ve hükûmet olmayı vatandaşa hükmetme şeklinde telakki eden, vatandaşı ürküten, vatandaşı korkutan fakat kendisini sevdiremeyen ve en mühimi millet sevgisinin ne olduğunu tadamayanlara acıyorum.”

Milletimizce, sayın vekillerim, sizlerin de böyle hatıralarla anılmasını temenni ediyorum.

Tevfik İleri’ye Cenabı Allah’tan, Adnan Menderes ve arkadaşlarına Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şener.

60’ıncı maddeye göre söz vereceğim.

Sayın Yetiş…

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in, Suriyeli mülteci Fatma Kızzi isimli bir öğretmenin yazdığı mektupta dile getirdiği hususlara ilişkin açıklaması

MUHAMMED MURTAZA YETİŞ (Adıyaman) – Sayın Başkanım, Suriyeli mülteci Fatma Kızzi isimli öğretmenin mektubunu okumak istiyorum.

“Acımızı hisseden herkesi selamlıyorum. Biz Türkiye’deki Adıyaman çadır kentinde kalan Suriyelileriz. Kur’an’da zikredilen ihtiyaç sahibi, sıkıntı ve zorluk içindeki insanlardan olduğumuzu ifade ediyor ve haykırıyorum: Birleşmiş Milletler çocuklarımızın öldürülmesine engel olamaz mı? Çocuklarımıza ekmek göndermekten aciz misiniz? Bizi Rus savaş uçaklarının bombalarından koruyamaz mısınız? Unutmayın, mahrum bırakılan annelerin ve çocukların ahı sizden hesap soracaktır.”

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Işık…

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2013 yılının hayırlara vesile olmasını dilediğine ve son dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde terörle mücadelede görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarının psikolojik tacize maruz kaldıklarına ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, 2013 yılının aziz Türk milletine ve insanlık âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Son dönemde, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde terörle mücadelede görev yapan başarılı polis müdürleri, emniyet amirleri, şube müdürleri ve komiserler, maalesef, emrinde çalıştıkları il müdürleri başta olmak üzere, üst düzey emniyet görevlileri tarafından psikolojik tacize ve tahriklere maruz kalmaktadırlar. Özellikle başarılı olmaları nedeniyle terörle mücadele bölümünden alınıp başka bölümlere kendi bilgileri dışında atandığı iddiaları polis teşkilatında çalışanları üzmektedir.

Dolayısıyla, Hükûmeti bu tavırlarından derhâl vazgeçmeye… Oslo sürecinin bir devamı olarak yapılan bu uygulamanın yanlış olduğunu ifade ediyor ve polis teşkilatının bu sorunlarına derhâl çözüm bulunmasını talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

3.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van’daki depremzedelerin şikâyetlerine ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Başkan.

Van’daki depremzedelerden şikâyetler var. Van’daki deprem konteynırlarında 15.000 kişinin kaldığı ve bunların konteynırları boşaltmasının istendiği doğru mudur?

Kalıcı deprem konutlarının 30.000 TL’ye mal edildiği ancak depremzedelere 70.000 TL’ye satıldığı doğru mudur?

Konutların tam olarak bitirilmediği, ciddi altyapı ve ulaşım sorunu olduğu doğru mudur?

Van’da yapılan kalıcı deprem konutları 23 Ekimde Sayın Başbakanın katıldığı törenle depremzedeye dağıtıldı. Şu anda anahtarları dağıtılan konutların yüzde kaçına depremzedeler yerleşmiştir?

Kalıcı konutlara yerleşenlerden istenen 1.835 TL kömür yakıt parası, 125 TL ortak gider avansı ve 48 TL aidat gibi meblağlar için ödeme adresinin Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olduğu doğru mudur?

BAŞKAN – Sayın Serindağ…

4.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının neden Başbakanlığa bağlandığını ve istihbarat birimleri arasında koordinasyonun sağlanması görevini yerine getirip getirmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, keşke Sayın Atalay burada olsaydı da… Soruyu ona göre hazırlamıştım ama gene de okuyacağım, daha doğrusu görüşümü ona göre hazırlamıştım.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığına bağlı bir müsteşarlık iken başarısız olduğu için mi İçişleri Bakanlığından alınıp Başbakanlığa bağlandı? Başarısızlık nedeniyle İçişleri Bakanlığından alındı ise sorumlu olan o zamanki Sayın Bakan değil mi? Başarılı idiyse neden İçişleri Bakanlığından alınıp Başbakanlığa bağlandı?

Bir de Sayın Başkan, basında istihbarat birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yeni düzenleme yapılacağı haberleri yer almıştır. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tam da bu görev için kurulmuştur. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı istihbarat birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, ham istihbaratı değerlendirip analizini yaptıktan sonra gerekli yerlere iletmek amacıyla kurulmuştur. Acaba Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bu görevleri yerine getirmiyor mu?

BAŞKAN – Sayın Demiröz…

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, yeni yılı kutladığına ve borçlarına bir de tarım sulama birlikleri borçları eklenen çiftçilerin Hükûmetten bu konuda yardım istediklerine ilişkin açıklaması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Çiftçilerin bankalara, ilaç bayisine, gübre bayisine, tarım kredi kooperatiflerine borçları var. Bu borç batağına çiftçilerin tarım sulama birliğine olan borçları da eklendi. Bugünlerde sulama birlikleri icra işlemine başladı. Köy kahvelerine çıkamayan köylüler, bırakın yılbaşı kutlamasını, ilçelere inemiyorlar.

DSİ tarafından belirlenen su ücretlerinin pahalı olduğundan bahseden köylülerimizin borçlarının ertelenmesini, borç faizlerinin silinmesini, bu konuda yardım istediklerini bir kez daha 2013’ün ilk sorusu olarak belirmek istiyor ve teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Özkan…

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, yeni yılı kutladığına ve köylülerin, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısına göre yem ve saman desteği verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, başarılı bir barış yılı diliyorum.

Bu arada, gezdiğim Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar köylerindeki vatandaşlarımızın Hükûmete bir uyarıları var; bunu paylaşmak istiyorum: “En kısa zamanda bacasız fabrika olan ineklerimizin, düvelerimizin kesime gitmemesi için üreticilerimize, köylülerimize Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı hayvan sayısına göre hayvan başına en az 1.000 lira yem ve saman desteği, iki yıl ödemesiz ve faizsiz olarak verilmelidir.” talepleri var. Hükûmeti uyarıyor, halkımız adına talebin yerine getirilmesini istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Atıcı…

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan sel felaketinden dolayı çiftçilerin borçlarının ötelenmesi gerektiğine ve Erdemli çiftçisinin yaralarının hâlâ sarılmadığına ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, çok yakın bir zamanda Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sel felaketi yaşandı. Bu sel felaketinde çiftçilerimiz gerçekten mağdur oldular. Ama, bu sel felaketi neredeyse Tarsus için bir gelenek hâline geldi, Tarsus’un kaderi olmaya başladı. Derhâl zarar tespitinin yapılması gerekiyor. Çiftçinin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatifine olan borçlarının ötelenmesi gerekiyor.

Erdemli çiftçisinin hâlâ yaraları sarılamadı. Bu yetmiyormuş gibi sondaj kuyularına sayaç takılarak çiftçiler daha da perişan hâle getirildi. Bu çiftçinin sorunlarının derhâl çözülmesi lazım. AKP’den bunu beklemiyoruz ama belki şaşırırlar yaparlar diye yine de bir söz alıp söyleyeyim, dedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (6/2369, 6/2380, 6/2436 ve 6/2194) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına ilişkin önergesi (4/82)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

6/2369, 6/2380, 6/2436 ve 6/2194 esas numaralı soru önergelerimi geri çekiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 28.12. 2012

                                                                                                                          Ensar Öğüt

                                                                                                                            Ardahan

BAŞKAN – Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan ve kamuoyu vicdanında kuşku uyandıran asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi 34’üncü Piyade Tugay Komutanlığında askerlik hizmetini yapan 21 yaşındaki Er Ahmet Sezgin ile bir askerin silah kazası sonucu hayatlarını kaybettikleri bildirilmiştir. Er Ahmet Sezgin Batman ili nüfusuna kayıtlı olup Kürt’tür. Son zamanlarda askerlik hizmetini yaparken kaza kurşunu ile ya da intihar ettiği iddialarıyla hayatını kaybeden Kürt gençlerinin sayısı oldukça fazladır. Aileler ve halk arasında Kürt gençlerinin öldürüldüğü ancak intihar ya da kaza kurşunu gibi gerekçelerle gerçeğin bilinmesinin engellendiği yönünde bir kanaat oluşmuştur. Son olarak Yüksekova’da hayatını kaybeden askerler başta olmak üzere, askerlik görevini ifa ederken ölen askerlerin ölüm nedenlerinin ve bu iddiaların araştırılması için Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                        Pervin Buldan

                                                                                                                               Iğdır

                                                                                                               BDP Grup Başkan Vekili

Gerekçe:

Son dönemlerde artan ve çoğunluğunu Kürt çocuklarının oluşturduğu asker intiharları ve ölümleri toplumda büyük endişe ve korkuya neden olmaktadır. Başta hayatlarını kaybeden askerlerin aileleri olmak üzere büyük bir kesim bu ölümlerin intihar ya da kaza kurşunu nedenlerine dayanmadığını, çocuklarının ülkede gelişen Kürt düşmanlığının sonucunda çocuklarının Kürt oldukları için öldürüldüklerini ifade etmektedirler. Örneğin, 22 Temmuz 2010 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapan Celal Timur isimli Bitlisli erin nöbet kulübesinde ölü bulunduğu iddia edilmiş, yetkililerce, Timur’un G3 tüfeğiyle çenesinden ateş ederek intihar ettiği bildirilmiştir. Ancak anlatılanlara inanmayan ve çocuklarının öldürüldüğünü düşünen Timur’un ailesi çocuklarının intihar etmediğini, Kürt olduğu için öldürüldüğü düşündüklerini beyan etmişlerdir. Yine, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Jandarma Karakolu’nda askerlik yapan Muş Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Ercan Yeşilkaya’nın da intihar ederek öldüğü iddia edilmiş fakat Yeşilkaya’nın ailesi bu iddiayı kabul etmeyerek çocuklarının öldürüldüğünü ifade etmişleridir.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi 34’üncü Piyade Tugay Komutanlığında askerlik hizmetini yaparken 29/12/2011 tarihinde arkadaşı diğer bir er ile kaza kurşunu sonucu hayatını kaybeden Batmanlı Kürt Er Ahmet Sezgin bunun son örneğidir. Sezgin’in babası da oğlunun intihar edebileceğine inanmadıklarını beyan ederek gerçek ölüm nedenini öğrenmek istemiştir. İntihar ya da kaza kurşunu ile ölen askerlerin çoğunlukla Kürt olması, askerde Kürt düşmanlığı yapıldığı düşüncesini doğurmakta olup bu düşüncenin gerçekliğinin araştırılması, bu şekilde ölümlerin yaşanmasına engel olabileceği düşüncesiyle bir komisyon kurularak bu iddiaların araştırılmasında fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan ve kamuoyu vicdanında kuşku uyandıran asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/445)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kışlalarda intihar, kaza ve kaza kurşunu gibi sebeplerle öldüğü iddia edilen, fakat başta aileleri olmak üzere kamuoyunun vicdanında kuşkular uyandıran şüpheli asker ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.

1) Mülkiye Birtane                 (Kars)

2) Pervin Buldan                    (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                     (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                          (Muş)

5) Murat Bozlak                     (Adana)

6) Halil Aksoy                       (Ağrı)

7) Ayla Akat                          (Batman)

8) İdris Baluken                     (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu    (Bitlis)

10) Emine Ayna                     (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan              (Diyarbakır)

12) Altan Tan                         (Diyarbakır)

13) Adil Kurt                         (Hakkâri)

14) Esat Canan                       (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder         (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                 (İstanbul)

17) Erol Dora                         (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü               (Mersin)

19) Demir Çelik                     (Muş)

20) İbrahim Binici                  (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                       (Van)

22) Özdal Üçer                       (Van)

Gerekçe:

Her yıl kışlalarda onlarca asker, kuşkulu bir şekilde hayatını kaybetmektedir. Askerî yetkililer bu ölümlerin nedenlerini, ailelere intihar, kaza, kaza kurşunu, kalp krizi, yıldırım çarpması vb. olarak bildirmektedir. Dikkat çeken nokta ise bu şekilde hayatını kaybettiği söylenen askerlerin hemen hemen hepsinin Kürt olmasıdır. Bu durum, bütün alanlarda tutuklama, baskı ve yargısız infaz olarak sürdürülen Kürt ve demokrat karşıtı resmî tutumun; kışlalarda da Kürt ve demokrat olan askerler üzerinde kuşkulu ölümler, rütbeliler tarafından darp ve baskı şeklinde tezahür ettiğini göstermektedir.

Türkiye, kışlalarda kuşkulu asker ölümleri ve bunun yanında askerlerin maruz kaldığı fiziki ve psikolojik şiddet boyutu bakımından, dünyada başka bir örneği olmayan ülke konumundadır. Elâzığ’da bir teğmenin, askerin eline pimi çekilmiş bombayı vermesiyle 4 erin hayatını kaybetmesi ve Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in, TSK’nın döşediği mayınlardan dolayı meydana gelen asker ölümlerini itiraf etmesi ve “Kendi erimizi alnından biz vurduk.” ifadelerinin yer aldığı ses kaydı durumu özetler niteliktedir

Türkiye’de askerlik bu bakımdan 20 yaşına gelmiş erkekler için bir travmadır. Kışlalarda, darp, aşağılama, küfür ve dayak inanılmaz boyuttadır. Önlem alınmayan ve gizlenerek devam eden baskı ve şiddet, sonuçta kuşkulu ölümler olarak devam ediyor. Meydana gelen her kuşkulu ölümün nedeni ise benzer şekilde ailelere intihar olarak bildirilmektedir. Ancak otopsi raporlarının ailelere verilmemesi ve askerî yetkililerin çelişkili açıklamaları ailelerde şüphe uyandırmaktadır. Üstelik intihar ettiği söylenen askerler, ailelerinin ifadelerine göre, genelde aynı gün aileleriyle görüşen askerler, gelecek planları yapan ve psikolojik sorunları olmayan askerlerdir. Kaldı ki ölüm sebebi ne olursa olsun, bu ölümlerden Hükûmet ve askerî yetkililer sorumludur.

İnsan Hakları Derneği raporlarına göre, 2007 yılında 23, 2008 yılında 28, 2009 yılında 38 ve 2010 yılında 23 asker kuşkulu bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Ancak bu rakamlara bakıldığında çoğu ölümün kamuoyuna yansımadığı görülmektedir. Çünkü Milli Savunma Bakanlığının resmî açıklamasına göre 2005-2010 yılları arasında kışlalarda toplam 408 asker kuşkulu şekilde hayatını kaybetmiştir.

Yargılamanın askerî yetkililerin ifadeleri üzerinden yürütülmesi ise açılan soruşturmaların göstermelik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden dolayı, aileler AİHM’e başvurmaktadır. Bu bağlamda sonuçlanan davalarda ise Türkiye haksız bulunmuş ve tazminata mahkûm edilmiştir. Örneğin Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2007 yılında askerlik yaptığı kışlada hayatını kaybeden Ekrem Kurt’un, intihar ettiği öne sürülmüş, otopsi raporu ise aileye verilmemişti. Sonuçta aile davayı AİHM’e taşımış ve AİHM, Türkiye’yi 18.000 euro tazminat ödemeye mahkûm etmişti. Birçok dava da AİHM’de benzer şekilde sonuçlanmıştır.

Bu yıl sonunda ise 6 asker daha hemen hemen aynı günlerde kuşkulu bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 30 Aralık günü Hakkâri’de askerlik yaptıkları kışlada hayatını kaybeden 2 askerin, birbirini vurduğu söylenmiş, aileler gerekçeyi inandırıcı bulmamıştır.

Yine Kastamonu’da askerlik yapan Doğukan Kahyaoğlu’nun, 31 Aralıkta nöbet tutan arkadaşının silahı ile kendisini vurduğu ileri sürülmüş, aile ölüm nedenini ikna edici bulmadığını söylemiştir.

Aynı şekilde Gaziantep’te askerlik yapan Semih Çiftçi adındaki asker de 31 Aralık gecesi kışlada hayatını kaybetmiş, askerin intihar ettiği açıklanmıştır. Aile askerî yetkililerin açıklamasını gerçek dışı bulmuştur.

Yine Elâzığ Poyraz köyü Jandarma Karakolunda askerlik yapan, Lütfü Esmer adında bir askerin de aynı gün hayatını kaybettiği duyulmuş, ölüm nedeninin intihar olduğu söylenmiş.

Son olarak da Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde askerlik yapan Deniz Yurtsever isimli askerin de nöbet sırasında kendini vurarak intihar ettiği ileri sürülmüş, aile inceleme başlatılmasını istemiştir.

Durum bir an önce müdahale edilmesini gerektirecek kadar ciddidir. Sonuçlanan davaların da yeniden incelenmesi ve sorumlularının yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda kışlalardaki kuşkulu ölümlerin son bulması için bir Meclis araştırması açılması kaçınılmazdır.

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/446)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

1) Mesut Dedeoğlu                 (Kahramanmaraş)

2) Mehmet Şandır                   (Mersin)

3) Sinan Oğan                        (Iğdır)

4) Bülent Belen                       (Tekirdağ)

5) Alim Işık                            (Kütahya)

6) Özcan Yeniçeri                   (Ankara)

7) Erkan Akçay                      (Manisa)

8).Enver Erdem                      (Elâzığ)

9) Yusuf Halaçoğlu                (Kayseri)

10) Oktay Öztürk                   (Erzurum)

11) Mehmet Günal                 (Antalya)

12) Muharrem Varlı               (Adana)

13) Mustafa Kalaycı               (Konya)

14) Ahmet Duran Bulut          (Balıkesir)

15) Cemalettin Şimşek            (Samsun)

16) Necati Özensoy                (Bursa)

17) Sümer Oral                       (Manisa)

18) Adnan Şefik Çirkin          (Hatay)

19) Ali Halaman                     (Adana)

20) Bahattin Şeker                  (Bilecik)

Gerekçe:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturmaktadır. İstihdamdaki payları yüzde 81 olan bu işletmelerin, katma değerdeki payları ise yüzde 59 olarak hesaplanmaktadır. KOBİ’ler yatırımların yüzde 62’sini ve ihracatın da yüzde 26’sını gerçekleştirmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler kapsamında yer alan işletmelerin yüzde 96,5’i ise mikro ölçekli işletme olarak adlandırılan 1-9 kişinin çalıştığı işletmelerdir. Bu işletmelerin çok büyük bir çoğunluğu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) çatısı altında örgütlenen esnaf ve sanatkârlarımızdan oluşmaktadır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun; 491 meslek dalında 1.948.363 esnaf ve sanatkâr üyesi bulunmaktadır. Bu esnafların bir araya gelerek oluşturdukları 3.113 esnaf ve sanatkâr odası, illerde örgütlenen 81 esnaf ve sanatkâr odaları birliği ve 13 mesleki federasyonu vardır. Esnaf ve sanatkâr kesimi ülkemizin en yaygın örgütlenme ağına sahip bir meslek kuruluşudur.

Esnaf ve sanatkâr camiası, yanlarında çalışanlar ve aileleri ile birlikte ülkemizin neredeyse dörtte 1’ini oluşturmaktadır. Ülkemizi etkisi altına alan küresel mali kriz esnaf ve sanatkârlarımızı çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemiştir.

Ülkemizin ekonomik ve siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek yere ve öneme sahip olan esnaf ve sanatkârlarımız, ülkemizde uzun zamandır devam eden kriz nedeniyle zor günler yaşamaktadır. Esnaf ve sanatkâr kesiminin büyüklüğü düşünüldüğünde, esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı olumsuzluklar sadece kendilerini değil, toplumun genelini etkilemektedir. Ülkemizde acilen esnaf ve sanatkâr kesimini rahatlatacak tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Piyasalardaki talep daralması ve buna bağlı olarak azalan iş hacmi esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını artırmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar ile teknolojik gelişim, haksız rekabet, bölgesel farklılıklar gibi önemli sorunları bulunmaktadır.

Esnafın en önemli sorunu iş yapamamadır. İş hacminin daralması ve düşen kârlılık esnaf ve sanatkârın zorunlu giderlerini bile karşılayamaz duruma düşmesine neden olmuştur. Aldığı kredisini ödeyemeyen, vergi ve sosyal güvenlik primini yatıramayan esnaf ve sanatkâr sayısı hızla artmaktadır.

Bugüne kadar açıklanan destek ve teşvik paketlerinden esnaf ve sanatkârlarımız umduğunu bulamamıştır. Teşvik ve destekler büyük yatırımlara verilmiş, doğrudan esnafa yansıyan hiçbir teşvik hayata geçirilememiştir. Oysa esnaf ve sanatkâr, ülke ekonomisinde ve toplumsal hayatta istikrar için hayati derecede önem taşıyan çok geniş bir meslek kuruluşudur.

Esnaf ve sanatkârlarımızın, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve istihdam, finansman ve KOSGEB destekleri konusunda da sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımız vergi ve mevzuat konusunda da büyük sıkıntı yaşamaktadır.

Bu nedenle, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi için, Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki bir heyetin, Sudan Ulusal Meclisi Başkanı Ahmet İbrahim El Tahir’in vaki davetine icabetle 20-22 Ocak 2013 tarihleri arasında Hartum’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 8’inci Konferansı’na katılmak üzere Sudan’a ziyarette bulunması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1082)

                                                                                                                        31/12/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetinin, Sudan Ulusal Meclisi Başkanı Ahmet İbrahim El Tahir’in vaki davetine icabetle 20-22 Ocak 2013 tarihleri arasında Hartum’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 8’inci Konferansı’na katılmak üzere Sudan’a ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi uyarınca Genel Kurul’un tasviplerine sunulur.

                                                                                                                   Cemil Çiçek

                                                                                                     Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                      Başkanı

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul Edenler… Kabul Etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.49


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Mustafa HAMARAT (Ordu), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım.

Bir dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.07


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Mustafa HAMARAT (Ordu), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin ikinci oylamasında da karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

IX.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve arkadaşlarının nefret suçlarındaki ciddi artışların araştırılması amacıyla 26/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                        02.01.2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 02.01.2013 Çarşamba günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                  İdris Baluken

                                                                                                                       Bingöl

                                                                                                             Grup Başkan Vekili

Öneri:

26 Mart 2012 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve arkadaşları tarafından verilen (785 sıra nolu), nefret suçlarındaki ciddi artışların araştırılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin, Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 02.01.2013 Çarşamba günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık’a aittir.

Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar)

SIRRI SAKIK (MUŞ) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi bir yıl diliyorum hepinize.

Bugün, grubumuzun vermiş olduğu, nefret suçlarıyla ilgili, grubum adına sizlerle bu düşüncelerimizi paylaşacağız.

2012’nin son günlerinde, özellikle…

BAŞKAN – Sayın Sakık, bir saniye lütfen…

Sayın milletvekilleri, gerçekten Sayın Hatibi ben duyamıyorum. Uğultuyu azaltır ve kesersek çok sevineceğim.

Buyurun Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

2012’nin son günlerinde, özellikle Afyon’un Sultandağı ilçesinde, Kürtlerin yaşadığı, çok azınlık olarak kaldıkları mahallelerde bir iki vatandaşın arasında geçen bir yol kavgasından kaynaklanan ve 1 vatandaşın yaşamını yitirmesinden sonra bölgedeki bütün Kürt evlerine saldırıların gerçekleştiğini ve bu saldırılardan dolayı Kürt evlerinin büyük bir çoğunluğunun yerle bir edildiği, iş yerlerinin talan edildiği ve hayatın her alanında nefret suçlarının kol gezdiğine tanıklık ettik. Biz yetkili birimleri bire bir, gece aradık. Hâlâ olaylar devam etmektedir. Özellikle Afyon Valisini birkaç kez aramamıza rağmen, Meclis kanalıyla aramamıza rağmen bir türlü telefonlarda Afyon Valisine ulaşamadık ve oradaki Kürt vatandaşların evlerine saldırılar hâlâ devam etmektedir ve oradaki Kürtlerin özellikle, çocukları hâlâ okula gidememektedir.

Dün akşam, topluca akşamları kendilerini korumak, kollamak adına birkaç aile bir araya geliyor; çocuklarını bir odada yerleştiriyorlar ve bir odada yanan sobanın gazından çocuklar, hepsi bir bütün olarak zehirleniyor ve gece 112’yi arayarak, acili arayarak yardım talebinde bulunuyorlar.

Sayın Başkan, gürültüden konuşamıyoruz. Eğer vekiller dinlemeyeceklerse lütfen dışarı çıksınlar.

Şimdi, 112 Acil’i arayan vatandaşlarımız… 112’den ambulans gelmiyor, uzun süre bütün çabalara rağmen ambulanslar gelmeyince vatandaşlar kendi imkânlarıyla çocuklarını hastaneye götürüyorlar. Ne yazık ki götürdüklerinde hiçbir hastaneden yardım alamıyorlar ve ambulansla çocuklar götürülmediği hâlde, kendi imkânlarıyla götürüldüklerinde bile doktorlar bakmıyor.

Bakın, hiçbir fırında oradaki Kürt vatandaşlara ekmek bile satılmıyor. Marketler “Biz, sizi alışverişte müşteri olarak kabul etmiyoruz.” bunu söylüyorlar. Bunu yetkili birimlerle paylaşıyoruz. Bize “Aman, sayın vekilim, şunlar da oluyor…”

Şimdi, mazeret uydurmaya hakkınız yok. Afyon’da bu noktada telefonlarımıza çıkmayan Sayın Valiye sesleniyorum: Şimdi, 2012 yılının Haziran veyahut Temmuz ayındaydı, 25 insanın orada bir bomba patlaması sonucu canları paramparça olmuştu, siz orada Genelkurmay Başkanlığına ne yapıyordunuz? Plaket veriyordunuz. Ne yapıyordunuz? Orada halı, orada bilmem değişik armağanlar ikram ediyordunuz.

Şimdi, ben, size soruyorum Sayın Vali: Afyon sizin babanızın çiftliği midir? Siz kimin adına orada görev yapıyorsunuz? Orada bu ülkenin vatandaşları saldırıya maruz kalıyor ve bu Parlamentonun üyeleri bire bir sizi arıyorlar da siz hangi hakla telefonlara çıkmıyorsunuz ve bu saldırıyı gerçekleştirenler, bilinen malum kesimler, devletin polisini  de yanına alarak Kürt evlerine saldırıda bulunuyorlar ve siz bunlara engel olmuyorsunuz, tam tersi, orada bir lobi oluşturdunuz ve şimdi oradaki Kürt insanların evini satışa sunmuşsunuz, “Bir bütün olarak derhâl evlerinizi satın ve buradan ayrılın.” diyorsunuz ve tehdit ediyorsunuz.

Şimdi, biz geçmişte de bunlarla karşılaştık, Bursa’da da aynı olaylar olmuştu. Bursa’da bilinen o malum kesimler polisle birlikte Kürt mahallesine saldırıda bulunuyor ve sonradan da vali çıkıp “Bu işi, bu suçu işleyenler benim evladım da olsa ellerine kelepçeyi vuracağım.” diyordu ve sonra soruşturma sırasında saldırıyı gerçekleştirenler değil, saldırıya maruz kalanlar gözaltına alınıp ve tutuklandılar. Oysa ki vali de, bütün Türkiye’deki Türkiye insanının bir bütünü şunu görmüştü: O gün saldırıyı gerçekleştirenlerin ellerinde silahlar, ellerinde sallamalar, ellerinde satırlarla Kürt mahallelerine saldırı düzenlenmişti ama ne yazık ki saldırıyı gerçekleştirenlerin hiçbiri tutuklanmadı, hatta gözaltına bile alınmadılar.

Bu saldırılar sadece Afyon’da veyahut da Bursa’da olmadı, daha önce Muğla’da da oldu. Yani orada, Muğla’nın Dalyan ilçesinde işletmeyi üstlenen bir Kürt’ün iş yerine saldırılarda bulunuluyor ve orada sadece Kürtler değil, müşterisi olan turistler bile saldırıya maruz kalıyorlar. Bu yetmiyor, İstanbul’da Ayazağa’da 30 Temmuzda bir inşaatta çalışan Kürt işçilerine karşı bir bütün olarak saldırıya Türkiye tanıklık etti ve en son Kürt işçileri valizlerini toplayarak oraları terk etmek zorunda kaldılar. Karabük’te aynı şey devam etmektedir. Yani batının birçok ilinde, ilçesinde Kürtlere karşı saldırılar hâlâ devam etmektedir. Eğer gerçekten burada failler yakalanmıyorsa ve burada saldırıyı gerçekleştirenler “Allahuekber” tekbirleriyle bu saldırıyı gerçekleştiriyor, oradaki güvenlik güçleri, oradaki vali, oradaki emniyet müdürü bunlara seyirci kalıyorsa bu işin sorumlusu siyasal iktidardır. Derhâl bu politikalarınızdan vazgeçin, bununla siz iç barışı sağlayamazsınız. Eğer gerçekten Kürtler eşyalarını toplamaya başlamışsa, valizlerini de toplamaya başlamışsa siz de aklınızı başınıza almak zorundasınız. Bu politika çıkmaz bir politikadır, bu politika hayatın her alanında Kürtlere karşı nefret suçu, ırkçılığı tetikleyen politikalardır. Ama bizim yaşadığımız coğrafyalarda hiçbir gün bir tek insan çıkıp burada şunu söyleyemez, Muş’ta, Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Batman’da bir tek farklı kimliğe bir saygısızlığı kimse gelip bu küsüden söyleyemez ama Kürtlerin de sabrı bir noktaya kadar. Eğer bu politikalar devam ederse, emin olunuz ki diğer alanlarda bizim tasvip etmediğimiz politikalar ve bizim tasvip etmediğimiz olaylar gündeme gelirse bu işin sorumlusu da biz değiliz, siyasal iktidardır. O vesileyle nefret suçlarıyla ilgili bizim hassasiyetlerimiz biliniyor, birkaç kezdir bu konuda Mecliste, Meclis araştırma önergesi için taleplerimiz oldu, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki talepleri oldu. Şimdi tam da zamanı, yeniden yaralarımızı sarmanın dönemidir, yeniden görüşmelerin ve müzakerelerin olduğu bir süreci herkes seslendiriyor. Hükûmet bu konuda açıklamalar yapıyor. Onun için bugün hep birlikte ilk adımdır. Bu nefret suçlarını araştırmak üzere bir Meclis araştırma önergesini verdik. Eğer siz iktidar partisi bu sorunların üzerine gitmek istiyorsanız derhâl bu önergemizin kabul edilmesi gerekir ve bu önerge doğrultusunda eğer bir kabul çıkarsa buralardaki olayları hep birlikte gider inceleriz ve birlikte araştırırız ama bunların hiçbiri bugüne kadar hayat bulmadı.

Bakın, üniversitelerde de aynı şey oldu, Kürt çocukları saldırıya maruz kaldı, dışarıdan bindirilmiş kıtalarla gelen o saldırganların hiçbiri gözaltına alınmadı ama ne yazık ki saldırıya maruz kalan Kürt öğrencilerin hepsi gözaltına alındı, kimi de tutuklandı.

Yani üniversitede bu nefret suçları hayat buluyor, hayatın her alanında buluyor yani batının birçok ilinde bu suçlar işleniyor, çocuklar okullarda bu suçlarla her gün karşı karşıya kalıyor. Onun için tekrar hepinizi bu konuda sorumluluk almaya, sizi sorumlu davranmaya davet ediyor, verdiğimiz önergemizle ilgili olumlu oy kullanacağınızı umut ediyor, hepinize teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sakık.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz Kayseri Milletvekili Sayın Yusuf Halaçoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Halaçoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, nefret ve buna bağlı suçlar muhakkak ki bir insanlık suçudur. Nefrete sebep olan davranışlar ve bu davranışa destek olanların da aynı şekilde nefret suçları işleyenlerle eş değer tutulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü nefret ve nefret etmenin temelinde nefret edilene karşı bir tahammülsüzlük vardır, bu tahammülsüzlük yatmaktadır ve tahammül edebilme “hoşgörü” anlamına gelir. Hâlbuki hoşgörü bile hoşgörüye sahip olanın belli bir ölçüde tahammülünü yenme anlamındadır ve tamamıyla insanlıkla ve insan sevgisiyle doğrudan alakalı değildir. Onun içerisinde bile, hoşgörünün içerisinde bile bir tahammülsüzlük yatmaktadır. Yani kendi tahammülsüzlüğünü bir yerde köreltmiş insan “hoşgörü sahibi” anlamına gelir.

Değerli milletvekilleri, nefret etme, karşınızdaki kişilere değer vermeme, onlara karşı sevgisizlik gösterme duygusu verir. Bunun sonucu olarak, muhatapları yok etme, asimile etme gibi birtakım uygulamalar ortaya çıkar. Dolayısıyla, kişiler o zaman ellerine silah alırlar, sivil-resmî ayırt etmeksizin insanları öldürmeye başlarlar. Çünkü tahammülsüzlükle birlikte ırkçılık, insanların dinî anlayışına bakış açısında bir nefret duygusu ortaya çıkar ve zaten devletler arasında meydana gelen birçok savaşın temelinde de bu yatar. Bugün, Suriye’de meydana gelen olaylara, iç çatışmaya bakacak olursanız, her iki tarafın karşılıklı olarak birbirinden nefret etmesi vardır. Böyle bir durumda tutar, sivil insanların içinde bulunduğu otobüsleri yakarsınız, sivil halkın yoğun bulunduğu yerlere bomba koyarsınız, dershaneye giden ve hiçbir şeyden haberi olmayan öğrencileri havaya uçurursunuz. Dolayısıyla, bunların bütünü nefrete dayalı suçlar olarak ortaya çıkar. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ırkı, dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun insanlar arasında bir ayrıma ve nefrete yol açacak bir anlayışa şiddetle karşı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkçede bir kelime vardır: “Gönül.” Bu kelime, gönül kelimesi dünyanın hiçbir dilinde yoktur. Dünyanın hiçbir dilinde gönül kelimesi yoktur. Gönül alma, gönül kırma gibi birtakım ifadeler hakikaten, tamamen insanidir ve insani değerler içerisinde telakki edilir. Öyle ki, Türkler ta eski tarihlerden itibaren bu durumlara, insana ve insani değerlere önem vermiştir. Bilge Kaan yazıtlarında şunu görürsünüz: “Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında kişi oğlu oldu.” der. Yani “İnsan yaratıldı.” der, “Türkler yaratıldı.” demez. Keza, Osman Gazi döneminde yani Şey Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken şöyle der: “Ey oğul, insana değer ver ki, devlet yücelsin.” Çünkü her şeyi yücelten insan ve insani değerlerdir. Keza, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra Ayasofya Vakfiyesini hazırlatmıştır, vakfiyenin ilk cümlesi şöyledir: “Kainatın özü insandır, bu vakfım insanlar içindir.” Keza, Sultan Abdülhamit döneminde Darülaceze yapılmıştır -ismi Darülaceze- Farsça bir mürekkep kelimedir, yani düşkünler kapısı ve burada, Türkler için değil veya Müslümanlar için değil, Hıristiyanlar için de, Museviler için de, aynı şekilde, düşkün olan her insana kapılar açılmıştır. Keza, bugün Darülacezeye gidecek olursanız, orada hem camiyi hem kiliseyi hem sinagogu birlikte, sırt sırta görebilirsiniz.

Yine, Osmanlı döneminde, her padişah, yeni fethedilen topraklarda adaletnameler yayınlamışlardır. Yani bu hangi anlama gelmektedir, adaletnameler? O bölgedeki insanların tümünün, dinine, ırkına, kültürüne bakılmaksızın padişahın koruması altında olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Aslında, tahammülsüzlük, bir şekilde, biraz önce söylediğim gibi, “asimilasyon” dediğimiz insanların bulundukları inançtan, farklı bir ırktan, soydan farklı bir ırka çevrilmesi anlamına gelir. Osmanlı Devleti’ne bakarsanız, Türklere bakarsanız, Balkanlarda herhangi bir asimilasyonun olmadığını görürsünüz. Nitekim, bugünkü Balkan ülkelerinin kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini birlikte yaşamaları aslında Osmanlı Devleti’nin bu davranışına, bu yürüttüğü politikaya bağlıdır, yani bir asimilasyona dayanmamasına bağlıdır.

Dolayısıyla, nefrete sebep olan olayların nasıl ortaya çıktığını göz önüne alacak olursak şöyle değerlendirebiliriz: Sırf etnik bir ırkçılık peşinde koşarsanız ve sürekli olarak karşınızdaki insanı aşağılayacak veya karşınızdaki insanların da değerlerine sahip çıkmamak veya onlara değer vermeyecek bir davranış içerisinde bulunursanız, muhakkak ki önünde sonunda karşınızdaki insanlarda size karşı bir tepki doğacaktır. Yani nefreti ortaya çıkaran yine insanların kendisidir.

Şimdi, siz, bir ülkede yaşayacaksınız, o ülkenin içerisinde başka insanlara karşı darpta bulunacaksınız, onların hak ve hukukuna saygı göstermeyeceksiniz ve buna sebep de siz olacaksınız -çünkü söylemlerinizde sürekli bunları dile getireceksiniz- ve ardından da diyeceksiniz ki “Neden olaylar çıkıyor?” Bir toplum içerisinde çıkan olayların müsebbibi muhakkakki o toplumu kışkırtan gruplardır, ikinci bir grup değildir.

Dolayısıyla, bu açıdan baktığınız zaman, şimdi eğer az önce hatibin söylediği gibi Kürt vatandaşlarımızdan bazıları valizlerini, eşyalarını toplayıp o şehri terk ediyorlarsa, o zaman herkesin oturup yeniden düşünmesi lazım. Artık düşünün ki bin yıldır birlikte yaşayan insanların birbirinden nefret etmedikleri bir zaman dilimini düşünün, otuz senedir meydana gelen teröre rağmen birbirini aşağılamayan, birbirine karşı düşmanca davranmayan insanları düşünün ama demek ki sonunda başardınız demektir bunu. Buradaki başarınızı kutlamak gerekiyor o zaman, iki toplumu birbirine düşman etme konusunda.

Şimdi, neden nefret ediyor o zaman insanlar? Benim öğrenciliğim zamanında üniversitede kimin Kürt olduğunu, kimin Türk olduğunu kimse kimseye sormazdı, hiç kimsenin de umurunda değildi açıkçası. O Kürtmüş, bu Türkmüş, bu bilmem başkasıymış, bütün bunların hiçbir tanesini biz yaşamadık üniversitedeyken. Ne zaman okudum? 1967’de üniversiteye girmiştim. Niye o zaman yoktu da bugün var? Bugün, herkes birbirine âdeta düşman hâline geldi. Niçin? Sürekli siz bir şeyin üzerinde duruyorsunuz. Efendim “Kürt, Kürt, Kürt” diyorsanız karşınızda birileri de çıkar “Türk, Türk, Türk” demeye başlar. Artık yapmayın. Şu toplum içerisinde eğer birlik ve beraberliği sağlayacaksanız, o zaman toplumun eksikleri olan her şeyi birlikte değerlendirin ve birlikte ortaya koyun.

Dolayısıyla, nefret suçlarına sebep olabilecek herhangi bir olayın kimlerden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını iyi değerlendirip ona göre hareket etmek gerekir. Ama şurasını da söyleyeyim: Nefret, her şeyi nefret olarak da içerisine koyamazsınız. Psikolojisi bozuk olan insanlar da vardır, cinsel birtakım konular sebebiyle küçücük çocuklara tecavüz eden, onları öldüren insanlar nefretin ötesinde bir durum ortaya koyarlar. Bunlar için de aslında kendini koruyamayan bu insanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir çünkü kendini koruyamayacak insanı korumakla mükellef olan devlettir. Devlet, bu gibi, çocuklara tecavüz eden, onları öldüren insanlara karşı da insanlık adına gereken cezayı vermekle mükelleftir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin…

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, sayın hatip bizim nefret suçlarını tetiklediğimizi söyledi, bu konuda yanılmıyorsam cevap hakkımız var.

BAŞKAN – Buyurun.

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

SIRRI SAKIK (Muş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

O  zaman hep birlikte 1920’lere doğru gidelim. Kimin kime ihanet ettiğini, kimin bütün halkları tek kimliğe getirdiğini, diğer halkları nasıl katlettiğini hep birlikte tartışalım.

Sizin tarihiniz katliamlar tarihidir. O tarihlerde bugün mücadele edenlerin atalarının nasıl katledildiğini siz çok iyi bilirsiniz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bu sözü geri alsın. Bizim tarihimizde katliamlar tarihi yok Sayın Başkan, bunu reddediyoruz. Böyle bir konuşma yapamaz buradan Sayın Başkan. Böyle bir şey olamaz Sayın Başkan, sözünü geri alsın. Bu millete hakaret edemez Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Sakık…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, reddedebilirsiniz… Gerçeği reddedemezsiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – PKK’nın katliamları ortada.

BAŞKAN – Sayın Sakık, siz bir sataşma için söz aldınız.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Buna müsaade edemezsiniz Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu milletin tarihine hakaret edemez Sayın Başkan. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne biçim konuşma?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, o zaman siz 1937…

Sayın Başkan lütfen…

BAŞKAN – Sayın Sakık, sataşma için söz aldınız.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan…

Bakın, o zaman siz Sayın Başbakanın… 1937-1938’deki Dersim katliamıyla ilgili ne dersiniz söyler misiniz bana?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yanlış olaylar olabilir ama bütün tarihi suçlamak, tarihe hakaret etmek hiç kimsenin haddi değildir.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Siz ne dersiniz? Siz Mustafa Muğlalı olayında ne dersiniz? Yani bir halkı sürekli ret ve inkârla, bir halkı katlederek siz gerçekten barışı sağlayabilir misiniz? İşinize geldiği gibi, çıkarsınız kürsüde “1938 tek parti döneminde, 37’de 38’de Kürtler katledildi, Aleviler katledildi.” diyeceksiniz, siyaseten buradan nemalanacaksınız ama bunu biz dile getirdiğimizde dönüp diyeceksiniz ki: “Tarihimizde katliam yoktur.” Sizin tarihiniz…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – “Katliam tarihi” diyorsun!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, dünkü tarihte bile, dün, daha bir yıl önce Roboski’deki katliam neydi, söyleyebilir misiniz? Daha yakın bir tarih, daha kan kurumadı, Roboski’deki ailelerin kanı kurumadı. Buna ne cevap vereceksiniz? Asıl nefret suçunu tetikleyen sizin ret ve inkâr politikalarınızdır. Siz buradan nemalanıyorsunuz, siz buradan siyaset yapıyorsunuz. Sizin söylemlerinizdir ki, sizin arka bahçelerinizdir ki polisin desteğinde halka zulmediyor. Ellerinde bayraklar, ellerinde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SAKIK (Devamla) – …ırkçı, milliyetçi söylemlerle kürsüye fırlayanlar onlar.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “Katliamlar tarihi” ne kadar talihsiz bir laf. Çok talihsiz bir laf.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Evet,  tamam, söz vereceğim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kin ve nefretten başka kustukları bir şey yok!

BAŞKAN – Vereceğim, bir saniye.

Sayın Sakık, teşekkür ederim.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan, konuşmalarımı bitiremedim müdahalelerden dolayı.

BAŞKAN – Bitti, yok, olmaz yani bu işi biz sona erdiremeyiz. Lütfen Sayın Sakık…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, o zaman siz söylemeyin. Bakın, Palu’da atalarınız…

BAŞKAN – Sayın Sakık, lütfen…

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – “Katliamlar tarihi” çok talihsiz beyan.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sen bir Palulusun, nasıl katledildiğini sen de bilirsin!

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Ben Palulu değilim ama yaptığın…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Olsun veyahut da aynı ildensiniz.

 ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – “Katliamlar tarihi” çok talihsiz bir ifade, çok talihsiz.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başbakan “1937 ve 38’lerde” derken neyi kastediyor?

BAŞKAN – Sayın Sakık, lütfen…

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu çok açık bir şekilde belirtmemiz gerekir: Bu milletin tarihi dünyada -hangi açıdan bakarsanız bakın- en eşsiz tarihlerden bir tanesidir. Bu milletin tarihinde katliam yoktur…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) –  “Türk milletinin tarihi” diyebiliyor musunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …bu milletin tarihinde soykırım yoktur, bu milletin tarihinde asimilasyon yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer görmek istiyorsanız, bakın, bizim atalarımız, gurur duyduğumuz, övündüğümüz atalarımız Osmanlının bugün çekildiği topraklarda onlarca devlet var, hangisinde asimilasyonun izini görebilirsiniz? Hiçbir tanesinde Türkçe bile konuşulmuyor. Asimilasyon, soykırım görmek istiyorsanız bugün Avrupa ülkelerinin çekildiği ülkelere bakın.

SIRRI SAKIK (Muş) – Ben yakın tarihi kastediyorum, yakın tarihi.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Esas katliamı kim yapıyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Esas katliamı, otuz yıldan beri, çoluk çocuk demeden terör örgütü yapıyor, tam bir katliam ordusu gibi, kiralık katil gibi çalışıyor.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sizin zulmünüze karşı bedenlerini ölüme yatırıyor onlar.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Katliam görmek istiyorsanız terör örgütünün icraatlarına bakacaksınız, onu destekleyenlerin icraatlarına bakacaksınız. Bu milletin tarihine hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu millet gittiği yere adalet götürmüştür, sevgi götürmüştür, gönülden sevgisini götürmüştür, kalbini götürmüştür, hizmet götürmüştür. Yanlış olaylar olabilir, vardır, onu da açıkça söylüyoruz, Başbakanımız da söylüyor, biz de söylüyoruz. Yanlışlık varsa üzerine gideriz, gidiliyor.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Başbakan söylüyorsa siz niye savunuyorsunuz o zaman?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yanlışlık olması başka bir şey ama bir milletin, böyle necip bir milletin tarihine laf söylemek kimsenin haddi değildir, hele sizin hiç haddiniz değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SIRRI SAKIK (Muş) – Senin haddin!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sizin hiç haddiniz değildir.

40 bin vatandaşımızın kökenine bakılmaksızın, çoluk çocuk olduğuna bakılmaksızın otuz yıldan beri katleden, katliam yapan bir terör örgütünü destekleyen sizlerin hiç haddi değildir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Roboski ne? Hepsi çocuk değil miydi?

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, şimdi bakın...

BAŞKAN – Sıraya…

Buyurun Sayın Vural.

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, bugün, maalesef bu kürsüde, aslında bizatihi nefret suçunu ifade eden bir milletvekili, Türk milletine, devletine, tarihine nefretle bakan bir insanın nefret suçlarından bahsetmesi ne kadar büyük bir paradoks? O nefretle belediye otobüsündeki Serap’ı öldüren, Van’da polisin arkasından gidip ensesinden kurşun sıkan, Antep’te, Kumrular’da, Güngören’de bombaları atan, işte o mayınları, o tetikleri çektiren tetikçiler, bu nefret suçlarıyla siyaset yapanlar, ırkçılıkla siyaset yapanlardır. Irkçılıkla siyaset yapanlardır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Asıl ırkçılığı yapanlar, Türk milletine, bugüne kadar kardeşçe olmuş, Allah’a şükür oynanan bütün oyunlara rağmen vatanın her yerinde, tahriklere, bu kadar tahrike rağmen her yerinde kardeşçe yaşayan, birbirlerine kız alıp veren insanlar arasına fitne ve fesat yerleştiremeyenler, bugün, birtakım olayları bahane ederek kin ve nefret kusuyorsa aslında aynaya dönüp kendilerini suçluyorlar demektir.

Buyurun, PKK terör örgütünün yapmış olduğu katliamlar: 10/5/1988, Mardin Nusaybin Bahmini mezrası, 6 çocuk, 2 kadın, 7 erkek, toplam 15 kişi. PKK terör örgütü katliamı, 24/01/1987, Mardin Midyat Başyurt Köyü Efeler mezrası, 3 erkek, 1 kadın, 7 çocuk, 11 kişi. 89, Şirvan, Eruh, Milan, şu çocuklara bakın, şu öğretmenlere bakın, şu çocuklara bakın. Siirt Şirvan Daltepe, 10 çocuk, 7 kadın, 16 erkek, 33 kişiyi katleden PKK terör örgütü.

SIRRI SAKIK ( Muş) – Roboski’yi çıkar o zaman.

OKTAY VURAL (Devamla) - Şu çocuklara bakınız! İnsafınız kurusun be! Bunlar Kürt kökenli insanlar değil mi? Ama kanla… Bakın, şunlara bakın ya! Bunları unutacak mı bu millet? Şuraya bakın!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) - İşte kin ve nefret tahrikiyle siyaset yapıp ondan sonra tetikçilere cesaret veren bu zihniyet asıl katliamların sorumlusu ve nefret suçlarının kaynağı da bu zihniyettir. Bunu ifade etmek istedim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Benim konuşmam üzerine düzeltmem gereken, beni itham eden birtakım cümleler oldu. Onların karşılığını vermem lazım, düzeltmem gerekiyor çünkü Türk tarihiyle ilgili konuşan bendim.

BAŞKAN – Buyurun.

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk tarihi kadar temiz, dünyanın başka hiçbir tarihi yoktur, tarihi olmayanlar ancak böyle düşünebilirler.

Şimdi, sürekli olarak dile getirdikleri “Türklerin tarihinde büyük katliamlar vardır.” diyor. Türklerin tarihinde katliam yoktur, savaşlar vardır, doğru ama “katliam” dediğiniz şey savaşan insanların değil, savaşmayan insanların durup dururken katledilmesi, öldürülmesidir. Bana o zaman tarihinizi açıkça söyleyebilirseniz söyleyin varsanız. Ermenileri kim katletti? Haydi bakalım gelin burada tartışalım var mısınız?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Varım, varım.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – O zaman gelin tartışalım ve bütün belgeleriyle göstereyim. Peki, Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslarla iş birliği yapan Kürt aşiretleri hangileriydi söyleyin? Söyleyemezsiniz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Alman emperyalizmiyle iş yapan kimdi?

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Ermenilerle Kürtlerin 1935’te önce Halep’te, daha sonra da Suriye’nin yine o kasabası…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bu söyleminizle halka saldırıları meşrulaştırıyorsunuz. Ayıptır!

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – …oradaki iki toplantı, Ermenilerle Kürtlerin bir araya geldikleri ve yaptıkları toplantıyı bana nasıl izah edeceksiniz? Edemezsiniz.

“Seyit Rıza” diyorsunuz… Hangisi Kürt’tü Dersim’dekilerin? Hangisi Kürt aşiretiydi? Haydaranlı mıydı? Seyit Rıza mıydı, Horasanlı? Siz sürekli olarak böyle ırkçılık yapıyorsunuz. Etnik ırkçılık yapa yapa, ondan sonra vatandaşımız olan Kürtleri Türklerle karşı karşıya getiriyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Siz de bunu meşrulaştırıyorsunuz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Ben meşrulaştırmıyorum. Aksine siz sürekli olarak bunu söylüyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bu söyleminizle Afyon’daki saldırıları meşrulaştırıyorsunuz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Sürekli olarak “Kürt, Kürt” deyip duruyorsunuz. Bırakın, önce vatandaş olmaya bakın. Bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin bütün insanlarının problemlerini dile getirin. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ama siz Türk tarihinden habersizsiniz. Türk tarihi… “Türkler katliam yaptı.” diyorsunuz. Haydin oradan!

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Siz herkesi Türk sayıyordunuz zaten beş yıl öncesine kadar!

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

5.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; teşekkür ediyorum.

Aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. Yani Dersim’den tutun Ağrı’ya, Ağrı’dan gidin Zilan’a, Zilan’dan dönün gelin son tarihlere, Uludere’ye kadar gelin, bakın kimler, nerede, nasıl bir katliam yapmış onu görürsünüz. Siz, otuz yıllık çatışmada, bizim de tasvip etmediğimiz bazı resimleri çıkarıp buradan saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz ama o ölenler… Bu savaş bizim tercihimiz değil, bu savaş sizin ret ve inkâr politikalarınıza karşı Kürt çocuklarının onurlu bir duruşudur. Yani bunların… (AK PARTİ sıralarından “Hadi oradan be!” sesleri, gürültüler) Bakın, bağırmayın! Bağırmayacaksınız, bağırmayacaksınız! Haddinizi bileceksiniz!

OKTAY VURAL (İzmir) – Şu çocuğa kurşun sıkan onursuzdur, şerefsizdir ya!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Haddinizi bileceksiniz! Yok!

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Adam mısın sen be!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sus be!

Sizin ret ve inkâr politikalarınızın sonucudur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Şuraya bakın ya!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan…

Sizin işinize geldiği zaman Sayın Başbakan çıkacak, Dersim’de olup bitenlerden dolayı kamuoyundan özür dileyecek. Neden özür diliyor? 70 bin insan Dersim’de katledildiği için özür diledi. Dönüp “Cumhuriyet Halk Partisi, sizin tarihinizde katliam var.” diyen Sayın Başbakandır. Şimdi, o zaman bunları söylemeyeceksiniz. Bunları söylediğiniz zaman biz de çıkar bunu açıkça söyleriz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yanlışı kim yaparsa yapsın, ne zaman yapılırsa yapılsın biz onu söyleriz, düzeltiriz, gereğini de yaparız. Başka bir şey. Sen 30-40 bin kişinin katilini eleştirebiliyor musun? Gücün yetiyor mu? İraden var mı?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Eğer bir yerde ret ve inkâr politikaları varsa onların çocukları da bu ret ve inkâr politikalarına karşı dik bir duruş sergiler. Eğer, sizlerin, vicdan sahibi olan bakanlar çıkar derse ki: “Diyarbakır Cezaevinde olup bitenler bize uygulansaydı biz de dağın yolunu tutardık.” diyorsa burada bir vicdan muhasebesi var. Oysaki çok yakın bir tarihte bu katliamların olduğunu bilirsiniz ve bu katliamları gerçekleştirenlerin de kimler adına yaptıklarını da bilirsiniz ama sorun Kürtler olunca, evet, birbirinize çok benzeşirsiniz, hepiniz bir yumruk olursunuz, Osmanlı Bankası olursunuz ama…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Osmanlı Bankasının Türklerle alakası yok.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Evet, biz Osmanlıyız, gurur duyuyoruz onunla.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.46


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.57

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Mustafa HAMARAT (Ordu), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47’nci Birleşiminin Dördüncü oturumunu açıyorum.

IX.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve arkadaşlarının nefret suçlarındaki ciddi artışların araştırılması amacıyla 26/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi üzerinde şimdi söz sırası, lehinde olmak üzere Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba’da.

Buyurun Sayın Ağbaba. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, başta Sayın Başkanın ve Meclis üyelerinin yeni yılını kutluyorum.

Değerli arkadaşlar, bu yıl da maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iradesinden yoksun yeni bir yıla girdi. Sekiz milletvekili hâlâ cezaevlerinde tutsak olarak tutulmaktadır. Bunu buradan bir kez daha huzurlarınızda kınamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, nefret suçu -kısaca ifade etmek gerekirse- nefret söylemi, ayrımcılıkla beslenen, ön yargı suçları olarak tanımlanmaktadır. Nefret suçları, dünya çapında, etnik, ulusal ve dinî kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli olmak üzere, kişinin sağlık durumu, zihinsel ya da fiziksel engellilik durumu, toplumsal statü, siyasi veya felsefi görüş, eğitim durumu gibi özelliklere yönelik işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır.

Değerli arkadaşlar, çoğu zaman şiddet içeren bir eylem olarak ortaya çıkabileceği gibi, kişi veya grup, ırk, milliyet, etnik köken, dil, din, cinsiyet, felsefi ya da siyasal inanç, cinsel yönelim gibi özelliklerine karşı işlenen her türlü eylemi kapsar.

Birçok Batılı devletlerde, çağdaş hukuk sistemini benimsemiş devlette, “nefret suçu” kavramı kabul edilmiş ve ceza mevzuatlarına girmiştir. Örneğin, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin yanında, AGİT katılımcısı 34’ten fazla ülkenin yasal mevzuatında nefret suçları düzenlenmiştir. Oysa ülkemizde, nefret suçu olarak adlandırılabilecek çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. AKP iktidarına ve Bakanlar Kuruluna baktığınız zaman nefret suçu anlamında ve nefret söylemi anlamında çok zengin olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin, değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanının söylemiş olduğunu, İçişleri Bakanının her gün konuştuklarını, geçtiğimiz dönem bakan olan Aliye Kavaf’ın söylemiş olduğunu nefret söyleminden sayabiliriz.

Ayrıca, yine Hükûmetin başındaki Sayın Başbakan da nefret söylemi konusunda Sayın Bakanlar Kurulu üyelerini ve milletvekillerini aratmayacak ölçüde deneyim sahibidir.

Bu eylemlerden en çok akılda kalan ise 2007 yılı 19 Ocağında işlenen Hrant Dink cinayetidir. Hrant Dink cinayeti şahsi bir husumet dolayısıyla işlenmemiştir, “nefret suçu” kavramı tam da burada devreye girmektedir. Hrant Dink, etnik kimliği nedeniyle öldürülmüştür. Yıllardan beri ekilen tohumlar, maalesef Hrant Dink’in vücudunda hayat bulmuştur.

Değerli arkadaşlar, eğer Hrant Dink’le ilgili, Hrant Dink’in katillerinin cezalandırılmasında, cezalandırılanlar, nefret suçu olmuş olsaydı çok daha ağır cezalarla cezalandırılabilirdi ancak AKP Hükûmetinin mantığı tam burada apaçık ortaya çıkmaktadır çünkü Hrant Dink cinayetinin işlenmesine götüren süreçte kim varsa hepsi terfi ettirilmiştir, en son terfi de maalesef burada, AKP’nin oylarıyla başdenetçi seçiminde olmuştur. 301’e dayalı Yargıtay kararıyla Hrant Dink’in ölümüne yol açan süreci başlatan kararın altında imzası bulunan bir zat başdenetçi olabilmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Yine, Ahmet Kaya’ya yapılan siyasi linç, ona yönelen saldırı bir nefret suçu olarak tarihimize geçmiş ve maalesef, Ahmet Kaya Fransa’da göçmen olarak hayatını kaybetmiştir.

Değerli arkadaşlar, nefret suçlarına, maalesef ülkemizde çok sayıda örnek verebiliriz. Bunlardan birisi, bir yandaş medyanın atmış olduğu bir başlık var ki insanları birbirinden ayrıştıran, birbirine düşman kılan bir başlıktır: “Cemevinde Şok Tören” diye atılan manşet. Maalesef, o gazete yıllardan beri insanları hedef göstermeye devam etmektedir.

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi “Nefrete Karşı Bir Arada Yaşamı Savunmak” başlıklı bir rapor düzenlemiştir. Bu rapor, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmeli ve bu, derhâl kabul edilmelidir. Bu raporda kısaca şunlar söylenmektedir: “Kapsamlı bir nefret suçu yasası çıkarılmalıdır.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu, Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu, mali ve idari özerklikleri güvence altına alacak şekilde etnik kurumlar olarak yapılandırılmalıdır.

Nefret suçlarını izleme ve raporlama mekanizmaları oluşturulmalı, bu alana ilişkin kamuya veri toplama ve arşivleme görevi verilmelidir.

Kamu görevlilerinin ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmelerine yönelik olarak hizmet içi eğitim verilebilmelidir.

Nefret suçu işleyen kamu görevlilerinin ayrımcı tutum ve davranışlarıyla yüzleşmelerini sağlayacak bir hassasiyet, eğitim programı hayata geçirilmelidir.

Kamu kurumları, STK’lar eş güdümlü mücadele yürütmeli, STK’ları nefret suçlarıyla mücadelede çözüm ortağı olarak kabul etmelidir.

Eğitim sistemi çoğulcu ve özgürlükçü değerleri güçlendiren bir yapıya kavuşturulmalı, müfredata ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik içerik eklenmelidir.”

Şimdi, önemle ifade etmek isterim ki Türkiye çağdaş, demokratik bir hukuk devleti ise, AKP Hükûmeti ileri demokrasi dersleri vereceğine, “nefret suçu” kavramını ceza mevzuatına yerleştirmelidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Nefret suçu yasa tasarısı hakkında verilen kanun teklifini hatırlatmak isterim. AKP’nin tutumu ne oldu? Bunu reddetmek oldu.

Değerli arkadaşlar, nefret suçu söylemi de… Büyük acılar yaşanmış, Sivas katliamı yaşanmış ve Sivas katliamı sonrasında Başbakan buna “Hayırlı olsun.” diyebilmiş. Maraş ve Çorum katliamları yaşanmış, hâlâ yüzleşilememiş; Roman vatandaşlarımıza dönük saldırılar yaşanmış, bazı illerde Kürt yurttaşlarımıza dönük saldırılar yaşanmış; Trabzon’da Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink cinayeti, Malatya’daki Zirve Yayınevi cinayeti ve LGBT cinayetleri maalesef artan hızla devam etmektedir. Şimdi, bu LGBT konusunda bir bakanın söylediği söz, geçmiş bir bakanın söylediği söz hâlâ hafızalarımızda yerini korumaktadır, LGBT’lerle ilgili “Onlar hastalardır, derhâl tedavi edilmelidir.” demiştir.

Değerli arkadaşlar, yine Başbakan, maalesef miting meydanlarında ana muhalefet partisinin genel başkanının ismini söyleyerek durmuş, 81 ilde bir mezhebi yuhalatmış ve ardından onu susturmaya gitmiştir. Bu, belki dünya tarihinde en açıkça işlenmiş nefret söylemlerinden birisidir. Bu da, eğer Ceza Yasamızda nefret suçu olmuş olsaydı, nefret suçlarından yargılanacak birinci sanık Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olacaktı. Yine, kendi gibi düşünmeyen bir başka siyasi partinin inançlarıyla dalga geçmiş, onların inançlarıyla ilgili “Zerdüşt” diyebilmiştir.

Değerli arkadaşlar, dillerinden Mevlânâ’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı düşürmeyenler, maalesef ülkemizde nefret tohumlarını ekmekten geri durmamışlardır.

Yine, bir bakan, “Gözlerin görmediğin hâlde sana iş vermişiz, daha ne yapalım.” diyen bu ülkenin Sağlık Bakanı hâlâ koltuğunda oturmaktadır ve engelli yurttaşlarımızla ilgili bu söylemiş olduğu şey hâlâ kulaklarımızdadır.

Yine, bu ülkede “Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece, insana insan olduğu için yine değer veririz.” diyen, bir ülkenin Başbakanıdır ve bu ülkede yaşayan az sayıdaki Ezidilerin tepkisini çekmiştir.

Nefret suçlarına yönelik düzenleme bütün demokratik kitle örgütleri tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından istenmesine rağmen, maalesef bu konuda adım atılamamıştır.

Değerli arkadaşlar, yaşamın her alanında maalesef nefret söylemi devam etmektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak “Önce insan.” diyoruz; önce insan, önce insan, önce insan… Etnik kimliğine, mezhebine, doğum yerine, cüzdanının kalınlığına, kişisel durumuna, cinsiyetine, sağlık durumuna bakılmadan “Önce insan.” diyoruz. İnsan, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın, her ortamda -işe girerken, yükselirken, milletvekili olurken- insanın sadece insan kimliğine bakılmalıdır. Mezhebinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı, engelli konumundan dolayı asla suçlanmamalıdır, asla dışlanmamalıdır, işe girerken, yükselirken bunlar göz önünde bulundurulmamalıdır.

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum Şafak Pavey’le ilgili, yine bir yandaş medyanın söylediği sözü size hatırlatmak isterim. Demiştir ki: “Sakat ama CHP’li.” Değerli arkadaşlar, maalesef, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sadece Cumhuriyet Halk Partili birkaç milletvekili buna tepki göstermiştir. O insan hâlâ o koca gövdesiyle bir gazetede köşe yazıları yazmakta ve ağzından hâlâ nefret söylemi düşmemektedir.

Değerli arkadaşlar, ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tür insanlara ortak tepki gösterebilirse, Türkiye’de nefret söylemi artık daha azalır.

Biraz önce yapılan tartışmaların da bu araştırma önergesinin kimliğine uygun olmadığını belirtiyor, önergenin lehinde oy kullanacağımı belirterek hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ağbaba.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz, Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Çavuşoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım.

Öncelikle sözlerimin başında, 2013 yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Barış ve Demokrasi Partisinin, Afyonkarahisar Sultandağı’nda yaşanan birtakım hadiselerden yola çıkarak ve onu da gerekçesine koymak suretiyle önümüze getirdiği bu önerisiyle ilgili olarak, öncelikle Sultandağı’nda yaşananların bu kürsüden biraz evvel öneri sahiplerinin aktardığı şekliyle gerçekleşmediğini ve farklı cihette, boyutta yaşandığını bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum.

Afyonkarahisar Sultandağı’nda yıllarca aynı potada erimiş, birbirleriyle saygı, sevgi, barış ve kardeşlik çerçevesinde yaşamını devam ettiren kardeşlerimiz arasında ortaya çıkan hadise kesinlikle etnik temelli bir hadise değildir, dolayısıyla nefret söylemi ya da nefret suçuyla ilgisi de yoktur. Bu kardeşlerimiz, yıllardan beri birbirlerinden kız alıp vermekte, birbirlerinin düğün, tören ve merasimlerine gidip gelmektedirler. Hâl böyle olunca, buradan bir istismar zemini ortaya koyarak nefret söylemine ve nefret suçuna ilişkin bir gerekçelendirme yapmak da çok doğru olmasa gerek.

Değerli arkadaşlar, nefret söylemi ve nefret suçu hakikaten önemli bir hukuk alanı, önemli bir konu olarak gündemimizde bulunması gereken bir husus. Nefret söylemi, özünde çoğunluğun azınlık haklarını inkârı olarak da değerlendirilebilir ancak burada bahsedilen azınlık haklarını dar anlamda, sadece etnik temelli haklar olarak değil; siyasi, dinî, mezhepsel vesaire, bütün alanlarla ilgili olarak da dillendirmekte fayda var.

Aslında, bizim normatif mevzuatımızda nefret söylemini ya da nefret suçunu karşılayan hükümlerin de yer almadığı söylenemez. Nitekim, Anayasa’mızın 10’uncu maddesinde herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmektedir. Benzer şekilde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 3’üncü maddesinde de adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi koruma altına alınmaktadır. 76’ncı maddede de soykırım suçu yasaklanmakta; 122’nci maddede ayırımcılık; 216’ncı maddede de halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve aşağılamayı suç sayan metinler yer almaktadır. Ancak bu yasal düzenlemelerin elbette eksik olduğu ve açık şekilde nefret suçunu karşılamadığını da söylemek mümkündür.

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; nefret suçu kavramı dünyada 1980’lerin sonunda kullanılmaya başlamış. Nitekim, 1985 yılında da pozitif hukuk hâline Amerika Birleşik Devletleri’nde getirilmiştir. Türkiye’de nefret söyleminin ya da nefret suçunun bir sosyolojik arka planının olup olmadığı sorgulanabilir. Zira, nefret suçlarının son zamanlarda artıyor olduğu tezi, Türkiye’deki hâkim hoşgörü söylemiyle de çelişmektedir. Türkiye’de Türklerin hoşgörülü ve misafirperver olduğu, tarihimizde Batı’daki gibi ırkçılığın olmadığı, İslam’ın barış dini olduğu, Osmanlı’da farklı etnik gruplara karşı hoşgörülü davranıldığı şeklindeki hâkim kalıp yargılar vardır.

Türkiye’deki nefret söyleminin ya da nefret suçunun aslında sosyolojik ve tarihsel bir arka planı da bulunmamaktadır. Zaten tarih kodlarımız ve dinî aidiyetimiz buna engeldir. Ülkemizde hâkim unsurun inancını oluşturan İslam da kelime anlamıyla “Barış” demektir. Nitekim İslamiyet’in “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.”, “Arap’ın Acem’e, Acem’in Arap’a üstünlüğü olmayacak.” gibi, burada sayamayacağımız sayıda ilkesel yaklaşımları da bunun açık bir göstergesidir.

Öte yandan, tarihî ve kültürel mirasımızda da ilkesel yaklaşım kendini göstermiştir. Osmanlı medeniyetinin yüzyıllarca hâkimiyet kurduğu coğrafyalarda huzur ve barış hâkim olmuş, devlet idaresi hiçbir şekilde tebaasında yer alan farklı etnik ve dinî gruplardan homojen bir yapı tesis etmeye çalışmamıştır, ta ki 1789 Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik akımlarına kadar. Kısacası, Batı’yla karşılaştırıldığımızda, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki millet sisteminin daha hoşgörülü olduğu kesindir. Bunun en somut örneği İspanya’dan kaçan Yahudilerin Osmanlı’ya sığınmalarıdır.

Bu takdirde sorulması gereken soru, neden ülkemizde nefret söylemi ve nefret suçları neşvünema bulmaktadır? Bu sorunun cevabını birden fazla noktada, birden fazla başlık altında verebiliriz. Nefret söyleminin artmasına yol açan sürecin, modernitenin aldığı yeni şekil ve küreselleşme olgusu olarak da örnek verilebilir. Bir süredir küreselleşme olgusuyla karşı karşıya olduğumuz birçok kesim tarafından söylenegelmektedir. Bu küreselleşme süreci, üretim ilişkilerinin dünyanın en ücra bölgesine kadar yayılmasından, sermayenin dolaşımından ve işçi çalıştırmadan da kaynaklanıyor olabilmektedir. Nitekim -zamanım kısalmakta- Avrupa’daki bunun örneğine bakabilirsek eğer, Avrupa’daki orta sınıfların, gittikçe yabancı işçilerin ağırlık kazandığı bir ortamda, kendilerinin sosyolojik durumlarının daraldığını görmek suretiyle bir nefret söylemi gerçekleştirdikleri söylenebilir. Ancak, Türkiye üzerinde şöyle bir örnek de vermek gerekebilir. Türkiye’de yaşanan süreç, klasik ulus devlet, laiklik, modernleşme kavramlarının ülke içindeki farklılıkları barındırmakta yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye son yıllarda, hem batısı hem doğusuyla yakınlaşmakta hem de kendi içindeki farklılıkların daha görünür olduğu bir süreçten geçmektedir. Türkiye’de modernleşme sürecinin baskıladığı gruplar da kamusal gönüllülük kazanmakta, bu vesileyle dindar gruplar siyasette ve ekonomik alandaki başarıları sonucu zenginleşmekte; eğitimli, kentli ve laik gruplarla yakınlaşmaktadırlar. Bu süreçte laik orta sınıflar kendilerini daha ziyade güvensiz hissetmekte ve korkmaktadırlar.

Değerli arkadaşlar, burada, BDP tarafından getirilen grup önerisinin bizatihi bu parti tarafından Genel Kurulumuza getirilmiş olması da aslında bir ironi teşkil etmektedir.

Bakınız, değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerimiz esnasında, bu kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir husus söz konusu iken bile, parti grubumuzdan bir arkadaşımızın kendi siyasi görüşlerini ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında burada serdettikten sonra bu kürsüye gelen bir BDP’li arkadaşımız, ne yazık ki tam da nefret söylem ve tavrını ortaya koyabilecek bir davranış modeli benimseyerek şuradaki bardağı alıp fırlatma teşebbüsünde bulunmuştur.

Değerli arkadaşlar, aslında kişilerin ortaya tez olarak attıkları hususlarda kendilerinin model teşkil etmesi ve model olarak diğer toplum katmanlarına örnek olmaları gerekmektedir.

Bakınız, sadece Kürt kardeşlerimizle ilgili olarak AK PARTİ iktidarları döneminde gerçekleştirilen reformlar bile aslında nefret söyleminin gittikçe daha az seviyede gerçekleşmesi gerektiğini, nefret söylemini ülkemizin diğer mozaiğine ilişkin olarak daha ziyade azalması gereken ve azaltması gereken bir parti bile, bunu daha da farklılaştırarak, derinleştirerek, kutuplaştırarak bir siyasi enstrüman olarak kullanmaya devam etmektedir.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde Kürt kardeşlerimize ilişkin olarak ret ve inkâr politikaları artık yoktur. Kürtçenin seçimlik ders olması bu iktidar döneminde tanınmıştır.

SIRRI SAKIK (Muş) –Vay be! Allah sizden razı olsun! Allah razı olsun!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Kürtçe enstitülerin açılması yine bu iktidar döneminde tanınmıştır. Olağanüstü hâl, gene bu iktidar döneminde ortadan kaldırılmıştır. Adı üzerinde “Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi” dediğimiz bir proje bu ülkenin çeşitli mozaiğine daha geniş imkânlar sunması açısından ülke gündeme getirildiği zaman, nefret söylemi tam da burada, ağırlaşarak devam etmiştir. Cezaevlerinde evlatların anneleriyle daha rahat konuşabilmesinin önü açılmıştır. Sadece, HADEP’in kapatılmasına ilişkin 1990’lı yıllardaki iddianameye bakarsanız bugün gelinen noktanın ne anlama geldiğini sizlerin daha iyi ifade etmesi ve anlaması gerekmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Diğer taraftan, burada CHP’li arkadaşımız da, özellikle partimizin, nefret söylemine ilişkin birtakım hususlarda bulundu. Ben kendisine sadece şunu ifade etmek istiyorum…

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çavuşoğlu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Stockholm sendromu size neyi hatırlatıyor? “Türban bir Nazi bayrağıdır.” neyi hatırlatıyor? Öbür taraftan, daha önceki İzmir Milletvekili Canan Arıtman Hanımefendinin, Başbakanımızın eşi hanımefendiye yazdığı mektup size neyi hatırlatıyor?

Herkes önce kendini sorgulamalı diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çavuşoğlu.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Allah rızası için şunu oylayayım. Yani, o ona dedi, bu buna dedi…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Peki Başkanım.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, sizi üzmek istemiyoruz, sadece yerimizden bir şey söylemek istiyoruz.

BAŞKAN - Bir saniye… Ama çok üzüyorsunuz yani hep beraber üzüyorsunuz. Söylenmedik laf kalmadı ki şu anda…

SIRRI SAKIK (Muş) – Arkadaşımız, sayın hatip nefret suçlarıyla ilgili konuşurken misafirperverlikten bahsetti.

BAŞKAN - Yani, son derece yumuşak “mozaik” diyen bir konuşma yaptı.

SIRRI SAKIK (Muş) – Ben bir şey demiyorum.

BAŞKAN - Yani neyine itiraz ediyorsunuz onu anlayabilmiş değilim.

SIRRI SAKIK (Muş) - Yerimden şunu söylüyorum: Biz misafir değiliz, biz bu toprakların sahibiyiz.

BAŞKAN - Kayıtlara geçti.

SIRRI SAKIK (Muş) – O misafirlikten bahsediyor, biz ortak hukuktan bahsediyoruz.

BAŞKAN - Tamam.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun verdiği grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Sayın Ağbaba, ne diyecektiniz?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ben cevap verecektim.

BAŞKAN – Neye cevap verecektiniz?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Konuşmacıya… Benim ismimi anarak bana sataştı.

BAŞKAN – Bak, sataşmadı. Şimdi, siz bir sürü şey saydınız. Hayır… Yani, ne olur… Bir sürü şey saydınız, o da cevap olarak saydı. Konu kapandıktan, bir de orası kapandıktan sonra saydı. Bu işin… Yani yedide bitecek.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Aslında hakkımız da size yok diyemiyoruz biz.

BAŞKAN - Hak hukuktan bahsetmiyoruz. Açarız önünü, herkes birbirine söyler ama saat yedide bitecek. Grup başkan vekillerinden rica ediyorum, bana bildirilen şey şu: Bir uzlaşma var, o uzlaşma içinde saat yedide de bitiyor. O nedenle…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Stockholm sendromunu bilmiyor da arkadaş, onu izah edecektim.

BAŞKAN – Söylediniz, bunların hepsi geçti kayıtlara. Hak yedim kabul etmeyin ama şunu bitirelim.

Evet, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı çerçevesinde yapılacak olan tesisler ve bu tesislerde verilecek sağlık hizmetlerinin alınır, satılır ve kâr edilir bir mal hâline getirilmekte olduğunun araştırılması amacıyla 21/11/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun, 02/01/2013 Çarşamba günü (Bugün) yaptığı toplantıda, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                             İstanbul Milletvekili

                                                                                                             Grup Başkan Vekili

Öneri:

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 milletvekili tarafından, 21/11/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına “Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı çerçevesinde yapılacak olan tesisler ve bu tesislerde verilecek sağlık hizmetlerinin alınır, satılır ve kâr edilir bir mal hâline getirilmekte olduğunun araştırılması” amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (582 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 02/01/2013 Çarşamba günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.