(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1569
GÜMRÜK TEŞKİLATI İÇİN YAPTIRILACAK EVLER HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Şehir ve kasabalara uzak olupda aileler ile birlikte oturmalarına elverişli kira evleri bulunmıyan yerlerde vazife gören gümrük ve muhafaza memurlar ile subaylarının ve ailelerinin oturmaları için ev yaptırılabilir.
Bu evlerin nerelerde yapılacağı her sene bütçesine bu husus için konulacak tahsisat ile birlikte tayin ve tesbit olunur.
Bu yerlerde Hükümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş dairelerde de, resmi işlere halel vermemek şartile, bu memurlarla subayların ve ailelerinin oturmalarına müsaade olunur.
Madde 2 -
Yukarıdaki madde hükmünden hangi memur ve subayların istifade ettirileceği Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tayin olunur.
Bunlardan alınması lazım gelen kira bedelleri ile tefriki mümkün olmayan yerlerde elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karşılığı olarak alınacak para miktarı, Gümrük ve İnhisarlar Vekalet ile Maliye Vekaletince tayin olunur.
Madde 3 -
Bu kanun neşri tarihinden yürür.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri yerine getirir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3096 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul