• Esas No: 2014/13614
  • Karar No: 2014/25478
  • Karar Tarihi: 11.12.2014
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

2. Hukuk Dairesi 2014/13614 E., 2014/25478 K., 11.12.2014 T.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İstanbul Anadolu 12. Aile Mahkemesi
TARİHİ :23.01.2014
NUMARASI :Esas no:2012/958 Karar no:2014/9

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, reddedilen yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ile maddi ve manevi tazminatın miktarı yönünden, davalı koca tarafından ise; kusur belirlemesi, kadına hükmedilen tedbir nafakası, maddi ve manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı ve davalı tarafın kusur tespitine yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı kocanın ekonomik ve sosyal durumunun tespitine yönelik yapılan araştırma hüküm kurmaya elverişli değildir. Tarafların davalının mal varlığına ilişkin iddia ve savunmalarını açıklığa kavuşturacak şekilde araştırma yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların tedbir, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası maddi ve manevi tazminata yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, kusur belirlemesine ilişkin temyzie konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.12.2014


Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul