En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda, yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.”

“c) Yüksek lisans eğitimini yabancı dille yapan anabilim dallarında YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarına girmek zorunlu olup alınması gereken asgari puan ve koşullar anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/1/2013
28539
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
21/10/2013
28798
2-
22/11/2013
28829

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul