En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Esas No: 2014/1219
  • Karar No: 2014/11609
  • Karar Tarihi: 27.05.2014
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

2. Hukuk Dairesi 2014/1219 E., 2014/11609 K., 27.05.2014 T.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İzmir 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :03.12.2013
NUMARASI :Esas no: 2013/37 Karar no:2013/835

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı tarafından açılan dava mahkemece "ispatlanamadığı" gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde, eşinin güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiğini ileri sürmüş, delilleri arasında iki adet mobil cep telefonu ile sim kartını da sunmuştur. Mahkeme kasasına alınan bu telefonların kime ait olduğu araştırılmadan ve bilirkişi vasıtasıyla mesaj dökümleri alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Bu husus davacının ispat hakkını sınırlayan önemli bir usul hatasıdır. O halde, mahkemece yapılacak iş, davacı tarafından sunulan telefonların adına kayıtlı olduğu kişinin tespiti ile telefonlar ile sim kartında var olduğu ileri sürülen mesaj dökümlerinin bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.05.2014 (Salı)


Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul