• Karar No: 2007/UH.Z-431
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :98
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-431
Şikayetçi:
 Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Medk. San. Tic. Ltd. Şti., Babalık Mah. Demirci İş Merkezi No: 20/k / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Yücetepe Mahallesi Necatibey Cad No: 114 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2006 / 40782
Başvuruya konu ihale:
 2006/145578 İKN|li “140 İşçi İle Malzeme ve Makine Ekipmanlı Genel Temizlik, İlaçlama, Tahmil/Tahliye, Bahçe Bakımı ve Bitkilerin Yenilenmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.17.73.0163/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından 16.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 140 İşçi İle Malzeme ve Makine  Ekipmanlı  Genel Temizlik, İlaçlama, Tahmil/Tahliye, Bahçe Bakımı ve Bitkilerin   Yenilenmesi İşi” İhalesine ilişkin olarak Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Medk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarih ve 40782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından 16.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “140 İşçi İle Malzeme ve Makine Ekipmanlı Genel Temizlik, İlaçlama,Tahmil/Tahliye, Bahçe Bakımı Bitkilerin Yenilenmesi Hizmet“ ihalesine ilişkin olarak  verilen ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. nin teklif tutarının tüm maliyet kalemlerini karşılayamayacağı,    kararın yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesinde tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.12.2006 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul