En son güncellemeler 19 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-643
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :140
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-643
Şikayetçi:
 Vedat Aydın, Kalıcı Konutlar 5.Bölge FBK 2.Blok Daire 3 Merkez/DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Aziziye Mah. Hastane Cad. Merkez/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3805
Başvuruya konu ihale:
 G3805 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyon Programı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.03.84.G017/2007-9 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nce 18.01.2007 tarihinde yapılan “Hastane Otomasyon Programı” ihalesine ilişkin olarak Vedat Aydın´ın 02.02.2007 tarih ve 3805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 2006 yılı için Hastane Otomasyon Programı olarak SİM yazılım firmasının yazılımı kullanılırken ve sözleşme süresi 31.12.2006 tarihinde bitmesi gerekirken herhangi bir ihale yapılmadan Hastane dataları şifreleriyle birlikte 26.12.2006 günü SİM yazılım tarafından BİL-SOFT yazılıma devredildiği, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ihalesinin 16.01.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapıldığı ve 26.01.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, bir firmanın sözleşmesi sona ermeden ve herhangi bir ihale yapılmadan BİL-SOFT firmasına ihalesiz iş gördürüldüğü iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 2006 yılı için Hastane Otomasyon Programı olarak SİM yazılım firmasının yazılımı kullanılırken ve sözleşme süresi 31.12.2006 tarihinde bitmesi gerekirken herhangi bir ihale yapılmadan Hastane dataları şifreleriyle birlikte 26.12.2006 günü SİM yazılım tarafından BİL-SOFT yazılıma devredildiği, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ihalesinin 16.01.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapıldığı ve 26.01.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, bir firmanın sözleşmesi sona ermeden ve herhangi bir ihale yapılmadan BİL-SOFT firmasına ihalesiz iş gördürüldüğü,

   

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

Düzce Atatürk Hastanesi Başhekimliğinin 08.02.2007 tarih ve 603 sayılı cevabi yazıda 18.01.2007 tarihinde yapılan Hastane Otomasyon Programı ihalesine ilişkin kendilerine herhangi bir şikayet ulaşmadığı, Hastanenin Otomasyon programının 02.06.1999 tarihinde satın alındığı, geçirilen deprem nedeniyle yapılan sözleşme metninin bulunamadığı, bu tarihten 31.12.2006 tarihine kadar aynı programın kullanıldığı, yapılan yıllık bakım sözleşmeleri ile aynı programın kullanılmaya devam edildiği, Hastanede tam otomasyona geçildiği düşünüldüğünden bu programın yetersiz olduğunun görülmesi üzerine iş bitim tarihinden sonra yeniden işin ihale edildiği, 2006 yılı Hastane Otomasyon Programının iş bitim tarihi 31.12.2006 olduğundan ihale tarihine kadar olan 18 gün için ayrıca doğrudan temin yoluyla hizmet alımının yapıldığı,

 

İdare ile SİM Dış. Tic. Paz. Elek. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında 30.12.2005 tarihinde 12 ay süreyle Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri bilgisayar yazılımının program bakım, destek ve yazılımı hizmet alımı işi için sözleşme bedeli 54.000 YTL olan bir hizmet alımı sözleşmesi yapıldığı,

 

İdarenin, 04.01.2007 tarihleri arasındaki 18 günlük süre için HBYS programı hizmet alımı işi için Bil-Sof firması ile 29.12.2006 tarihinde sözleşme yaptığı,

 

4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucunda ihale uhdesinde bırakılan Bil-Sof Bilgisayar Elk. Med. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. firması ile 22.01.2007 tarihi ile 01.05.2007 tarihi arasındaki dönemi kapsayan ve sözleşme bedeli 60.000 YTL olan götürü bedel hizmet alımı sözleşmesi yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul