En son güncellemeler 19 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-622
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :114
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-622
Şikayetçi:
 Vedat Aydın, Kalıcı Konutlar 5.Bölge Fbk 2.Blok Daire 3 Merkez/DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Aziziye Mah. Hastane Cad. No:1 81100 Merkez/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3760
Başvuruya konu ihale:
 2006/166725 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Hastane Genel Temizliği, Malzemeli Haşere İle Mücadele ve İlaçlama, Bakım Onarım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.85.0168/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Hastane Genel Temizliği, Malzemeli Haşere İle Mücadele ve İlaçlama, Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Vedat Aydın´ın 02.02.2007 tarih ve 3760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine ,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan ihalenin iptal edilerek bu durumun isteklilere bildirildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın şikayet başvurusunda bulunması üzerine ihale yetkilisince iptal kararı iptal edilmek suretiyle ihale sürecine devam edildiği ve ihalenin nihayette aynı firma üzerinde bırakıldığı belirtilerek, idarece 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca idarenin güvenilirliğini sağlamak ve ihalenin devamında kamu yararının düşünülmesi gibi sığ ve hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan nedenler ileri sürülmek suretiyle ihale işlemlerine devam edilip bir firmaya ihale edilmesi kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul