• Karar No: 2007/UH.Z-1157
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :35
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1157
Şikayetçi:
 Tuval Temizlik Yemek İnş. Taah. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 9.Sokak No:21/a ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 İskilip Belediyesi,Eski Buğday Pazarı İskilip/ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6900
Başvuruya konu ihale:
 2007/2335 İhale Kayıt Numaralı “Büro İşleri İşçilik Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.06.44.0102/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İskilip Belediye Başkanlığı tarafından 01.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Büro İşleri İşçilik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuval Temizlik Yemek İnş. Taah. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarih ve 6900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 01.02.2007 tarihinde yapılan ihalede ihale kararının 09.02.2007 tarihinde alındığı, ihalenin Akyal İnş. Mak. Gıda Yem. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak bu firmanın teklif fiyatının idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesi dikkate alındığında aşırı düşük teklif olduğu, teklifin işçilik maliyetini karşılamadığı, idarenin de bunu kabul ettiği, ancak idare menfaatine olması sebebiyle teklifin uygun bulunduğunun belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 14.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul