• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-990
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :15
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-990
Şikayetçi:
 Van Ticaret ve Sanayi Odası, Vatso Hizmet Kompleksi İskele Caddesi No: 83 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5823
Başvuruya konu ihale:
 2006/170146 İhale Kayıt Numaralı “3880 Ton Bitüm Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.63.G014/2007-19 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nce 17.11.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “3880 Ton Bitüm Nakli” ihalesine ilişkin olarak Van  Ticaret ve Sanayi Odası’nın 21.02.2007 tarih ve 5823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce 15.11.2006  tarihinde yaklaşık 12 bin ton bütomasfalt ve MC yan ürünleri taşıma ihalesinin, Van ve çevresindeki firmalara bildirim yapılmadan ve ilansız olarak Batman ilindeki beş firmaya davetiye gönderilerek yapıldığı, Van ve çevresinde bu işi yapabilecek en az on  firma mevcutken bu firmaların davet edilmediği, taşıma ihalesinin yıllardır belli bir firmaya verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kurumumuza gönderilen 13.02.2007 tarih ve 2007/241 sayılı yazı ekinde bulunan dilekçede yer alan iddialarla ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili idareden bilgi ve belge istenilmiş olup, Kurum kayıtlarına 12.03.2007 tarih ve 7696 sayıyla alınan cevabi yazıda;

 

“15.11.2006 tarihinde 12 Bin Ton Bitüm Asfalt ve MC yan ürünleri taşıma ihalesi yapılmadığı, 17.11.2006 tarihinde 3.880 Ton Bitüm nakli ihalesi yapıldığı,

İhalenin 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre ilansız olarak yapıldığı,

İhaleye Kaya Petrol (Batman), Gündem Petrol(Batman), BOAŞ Bozoğulları Petrol(Batman), Kadir Petrol(Batman), Kaçmazlar Petrol (Batman)firmalarının davet edildiği,

İhalenin 81.260,00 YTL bedelle Kaçmazlar Petrol firmasına verildiği,”

 

belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde; idarelerin yaklaşık maliyeti seksenaltıbin ikiyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirasına (ihale tarihi olan 17.11.2006’daki parasal sınır) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarının pazarlık usulü ile yapılabileceği, bu bende göre çıkılacak ihalelerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı ve en az üç istekli davet edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul