• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1161
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :5
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1161
Şikayetçi:
 Yavuz Bal, Oğuzlar Mahallesi 1.Cadde 53.Sokak Çınar Apt. 6/3 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4017
Başvuruya konu ihale:
 2007/5836 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı Korucuk 1’er Adet İlköğretim Okulu Kreş Spor Salonu Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı ile Genel Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 06.00.76.0169/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adapazarı Korucuk 1’er Adet İlköğretim Okulu Kreş Spor Salonu Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı ile Genel Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Yavuz Bal´ın 05.02.2007 tarih ve 4017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale konusu iş ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 29. maddesi gereği olarak idareden iddialarla ilgili bilgi ve belge talep edilmesi üzerine, Kurum kayıtlarına 16/2/2007 tarihinde giren 15/2/2007 tarihli idare yazısında; inceleme konusu yapım işinin ihale aşamasında bulunduğu, şikayet başvurusu olmadığı ve ÇED Yönetmeliğine tabi olmadığı belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün Kurum kayıtlarına 26/3/2007 tarihinde giren yazısında, “İlköğretim Okulu, Kreş, Spor Salonu, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı ve Genel Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” projelerinin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığı belirtilmiştir.

 

ÇED Yönetmeliğinin ÇED uygulanacak projelerin sayıldığı EK-I listesinde ‘1000 konut ve üzeri olmak üzere toplu halde projelendirilen konutlara’ ve seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelerin sayıldığı EK-II listesinde ‘200 konut ve üzeri olmak üzere toplu halde projelendirilen konutlara’ yer verilmiş olup, ihale konusu işin bu kapsamda olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul