• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1184
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :17
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1184
Şikayetçi:
 Hayati Ayık, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü/ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Şambayat Belediye Başkanlığı, Besni/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9027
Başvuruya konu ihale:
 2007/29280 İhale Kayıt Numaralı “Şambayat (ADIYAMAN) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 06.02.33.0198/2007-11 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Şambayat Belediye Başkanlığı’nca 04.04.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Şambayat (ADIYAMAN) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık´ın 23.03.2007 tarih ve 9027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; çevre mühendisliğinin içme suyu projelerinde uzman meslek olduğu ancak söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2. ve 4.4. maddelerinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, bu nedenle yapılacak projenin fonksiyonel olmayacağı ve çevre mühendisliği aleyhine fırsat eşitliğinin yok olacağı, yapılan uygulama ile hür rekabet ortamının yok edileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2. maddesinde “b) Şantiyede çalışacak personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Elektrik Mühendisi için teknik personel taahhütnamesi vereceklerdir.” düzenlemesi, 4.4. maddesinde de “Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yeralan A V grubu işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Daha önce İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “İçme Suyu ve Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak alınan 26.06.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1488 sayılı Kurul Kararında, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümünün İnşaat Mühendisliği olarak belirlendiği ve ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan ihalede idare tarafından yapılan benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığının belirtildiği; anılan Kurul Kararı ve şikayet konusu işin niteliği birlikte değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan söz konusu ihaleye ait ilanda yer alan düzenlemelerde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul