• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1205
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :6
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1205
Şikayetçi:
 Erhan DEMİR, Şehir Ersan Caddesi 49/A 06680 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9998
Başvuruya konu ihale:
 2006/172690 İKN|li “Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.08.08.0167/2007-25 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Erhan DEMİR’in 03.04.2007 tarih ve 9998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede 70 firmanın doküman satın almasına rağmen ihaleye 4 veya 5 firmanın teklif verdiği, Ceren Temizlik firmasının tüm firmalarla anlaşarak ihaleyi çok yüksek karla aldığı, Kurumun tetkiklerinden de anlaşılacağı üzere yaklaşık 3.000.000 YTL haksız kazanç elde edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak Kuruma yapılan başka bir başvuru üzerine, 19.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1010 sayılı Kurul Kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (c) bendinde; “Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması” hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul