En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1391
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :87
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1391
Şikayetçi:
 Butuğ İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş., Uğur Mumcu Cad. No:|94/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vilayet Binası Kat:3 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9668
Başvuruya konu ihale:
 2006/83227 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Milli Piyango Fen Lisesi Kompleksi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 06.02.43.0075/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tokat Milli Piyango Fen Lisesi Kompleksi” ihalesine ilişkin olarak Butuğ İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 30.03.2007 tarih ve 9668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14.08.2006 tarihinde yapılan “Tokat Milli Piyango Fen Lisesi Eğitim- Öğretim Kompleksi Yapım İşi” ihalesinde, kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren başka bir istekli tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 06.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2612 sayılı kararı  üzerine 24.11.2006 tarihinde söz konusu işe ait sözleşmenin kendileri ile imzalandığı ve 27.11.2006 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldığı, ancak idarece kendilerine 12.03.2007 tarihinde tebliğ edilen  07.03.2007 tarihli yazı ile Kamu İhale Kurulunun   19.02.2007 tarih ve 2007/MK -14 sayılı kararın uygulanmasını temin etmek amacıyla inşaatın durdurulduğunun bildirildiği, ancak kendileri tarafından yapılan imalatların nakdi ve fiziki olarak bu gün itibari %25  civarında olduğu, Kurulun anılan kararı neticesinde idare ile kendileri arasında imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunlara uygun olarak imzalandığı, bu durumda işin durdurulmasını gerektirecek yasal bir dayanak bulunmadığı, sözleşmenin feshi durumunda da ise teklif ve sözleşme koşullarının değişmiş olduğu, değerlendirilmeyen tekliflerin  teklif geçerlik sürelerinin  teklif ve sözleşme kuralları değiştirilmemek kaydıyla uzatılabileceği, bu durumda usulüne uygun olarak imzalanan sözleşmenin şartlarını yerine getirmek üzere devam eden işin , Kurulun   19.02.2007 tarih ve 2007/MK -14 sayılı kararı gerekçe gösterilerek idarece tek taraflı olarak durdurulması işleminin  kendilerini maddi ve manevi tazminlerle karşı karşıya  bıraktığı, ve söz konusu kararın fiilen uygulanmasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

             

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; sözleşmenin yürütülmesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul