• Karar No: 2007/UM.Z-1436
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :40
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1436
Şikayetçi:
 Netes Mühendislik ve Dış Tic. Ltd. Şti., Koşuyolu Cad. Netes Binası No:124 Koşuyolu - Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Gazi Anadolu Teknik – Anadolu Meslek- Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Caddesi 03030 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10809
Başvuruya konu ihale:
 2006/166439 İhale Kayıt Numaralı “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Demirbaş Malzeme Alımı (49. Kalem - Servo Motor ve Sürücü Devresi Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 07.02.50.0027/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Gazi Anadolu Teknik – Anadolu Meslek- Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Demirbaş Malzeme Alımı (49. Kalem - Servo Motor ve Sürücü Devresi Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Netes Mühendislik ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 11.04.2007 tarih ve 10809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarınca teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye teslim edilen malzemelerin dökümlerinin Bilgi Edinme Kanununa dayanılarak idareden istenildiği, firmalarınca talep edilen bilgilerin idarece tam ve eksiksiz olarak gönderildiği, yapılan inceleme sonucunda ihale konusu 49 uncu kalem ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

Somut olayda söz konusu başvurunun, idarenin ihale sürecinde tesis ettiği bir işlem yada eyleme ilişkin olmayıp sözleşmenin imzalanmasından sonra edimin ifasına yönelik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul