• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1452
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :58
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1452
Şikayetçi:
 Sadettin GÖK Hüseyin Gazi Mahallesi 135.Sokak No:12/14 Mamak / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No:10 67030 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11195
Başvuruya konu ihale:
 2007/28868 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.09.00.0119/2007-25 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Sadettin GÖK ´ün 16.04.2007 tarih ve 11195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesinde; başvuru konusu ihalenin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti olduğu, ihale ilanında yapılan inceleme sonucunda benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı şekilde yapıldığının görüldüğü, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

                       

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul