• Karar No: 2007/UH.Z-1668
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :10
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1668
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği,Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. No:1 41400 Gebze / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11140
Başvuruya konu ihale:
 2007/12921 İKN|li “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 2007 Yılı 145 Kişi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.08.85.0167/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 2007 Yılı 145 Kişi Veri

Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem.

İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.04.2007 tarih ve 11140

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu

belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun,

İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve

kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

Yazılı Başvuruda özetle; idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde, Kültür ve Turizm

Bakanlığından alınmış BİL-KOD numarası istendiği, idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı ve

kapsamının; “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 145 kişi ile 2007 Yılı Veri

Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti” olarak tanımlandığı, ihale konusu işin mevcut yazılım

ve donanım kullanılarak veri giriş ve kontrolü işlerini kapsadığı, söz konusu iş bünyesinde yeni bir

sistem veya yazılım alımı işlerinin olmadığı, BİL-KOD numarasının yeni bir yazılım temininde

istenen bir belge olduğu, bu nedenle bu belgenin istenilmemesi gerektiği, idareye yaptıkları şikayet

başvurusunun, ihaleye teklif verdikleri ve pilot ortak olmadıkları gerekçesiyle reddedildiği, rekabeti

kısıtlayıcı ve gereksiz belge talebini içeren şartname ile yapılan ihalenin durdurularak yeniden

değerlendirilmesinin uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 07.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-885.1 sayılı kararı ile iddiaların

incelenmesine geçilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olan iddiaların incelenmesi kapsamında

yapılmıştır:

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesi; “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan BİL-KOD

numaraları zorunludur ve ihale sırasında isteklilerin dosyasında mevcut olacaktır.” şeklinde

düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 1 ve 2 nci

maddesinde; “1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı

bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden

temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü

bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek

tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak

amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve

donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde

işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı

sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti

temini v.b.) bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm

Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları

istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma

olmalıdır. “ düzenlemesine yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi uyarınca, alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı

hizmetlerinin bir bütün olarak temin edilmesi durumunda, yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm

Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları

istenmeli, ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olması

gerekmektedir.

İhale konusu iş veri hazırlama hizmeti olup, iş bünyesinde bilgi işlem sistemi ile ilgili, alt

yapı, donanım, yazılım gibi hizmetlerin yer almadığı anlaşıldığından, idare tarafından yeterlik kriteri

olarak BİL-KOD numarası istenilmesi, anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

ıklanan nedenlerle;

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun

ihaleyi yapan Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul