• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1646
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :46
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1646
Şikayetçi:
 Orki İnşaat Tic. San. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı 45/7 - Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kazım Karabekir Caddesi 06030 - Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12863.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/49050 İhale Kayıt Numaralı “Pompa İstasyonu, Depo, Su Alma Yapısı İçin Gerekli Pompalar, Motorlar, Elektrik ve Mekanik Malzemeler, Vana, Armatör. ve Techizat Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 07.03.13.0165/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “Pompa İstasyonu, Depo, Su Alma Yapısı İçin Gerekli Pompalar, Motorlar, Elektrik ve Mekanik Malzemeler, Vana, Armatör. ve Techizat Temini” ihalesine ilişkin olarak Orki İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.´nin 02.05.2007 tarih ve 12863.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ihalenin iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiği anlaşıldığından, bu aşamada da bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kesikköprü Barajından İvedik Arıtma Tesisine su getirilmesi işini, 3’ü yapım işi 1’i mal alımı işi olmak üzere ihaleye çıkardığı, işin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapıldığı, ihalenin pazarlık usulü ile yapılması için anılan Kanunda öngörülen koşulların oluşmadığı, ihalenin 4 parçaya bölünmesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ihalenin iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiği anlaşıldığından, bu aşamada da bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç süreç kalmamıştır.

 

            Açıklanan nedenle;

 

Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul