• Karar No: 2007/Düzeltme-1
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.03.2007 tarih ve 2007/Düzeltme-1 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.10.2007 tarih, 2007/DÜZELTME-10 olmuştur.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :186
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/Düzeltme-1
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kazan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin “Hazır Yemek ve Kahvaltı Alımı” ihalesine ilişkin 05.02.2007 tarihli 2007/UH.Z-427 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-427 sayılı Kurul Kararında; isteklilerden idari şartnamede üretime katılan personel listesi istenildiği, başvuru sahibinin sunduğu 11 kişiye ait sigortalı hizmet listesinin yeterli olduğundan değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığı, oysaki başvuru sahibince sunulan 11 kişiye ait sigortalı hizmet listesinin Sümer Holding A.Ş. Gen. Müd. Ulus/ANKARA adresinde hizmet verdiği, listede gıda mühendisinin, aşçıbaşının kim olduğunun belli olmadığı, söz konusu kararın 1 inci sayfasında “…18.12.2007 tarihli yazısı”, 3 üncü sayfasında “başvuru sahibinin 29.12.2007 tarihli..”, “28.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı gibi maddi hatalarla birlikte, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün mutfağını kullanarak hizmet verdiğinden veya burada servis ve sonrası hizmetlerde çalıştırdığı 11 kişiye ait sigortalı hizmet listesinin üretim yapılacağı bildirilen Gersan Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Cad. No:48 Ergazi/Yenimahalle adresinde bulunan imalathaneyle ilgili olmadığından hataların düzeltilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararında idarenin şikayete cevap tarihinin 18.12.2007, başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvuru tarihinin 29.12.2007, sözleşme tarihinin 28.12.2007, idarenin şikayete cevabının tebliğ tarihinin 22.12.2007 olarak sehven 2006 yerine 2007 olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesi;

 

“Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-427 sayılı Kurul Kararında şikayetçinin idareye başvuru tarihinin 18.12.2007, idarenin şikayete cevap tarihinin 18.12.2007, idarenin şikayete cevabının tebliğ tarihinin 22.12.2007, sözleşme tarihinin 28.12.2007 olarak yazıldığı, tarihlerin ay ve gün olarak doğru olduğu halde yıl bölümünün 2006 yazılması gerekirken 2007 olarak yazıldığı ve düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru sahibinin isteminin kabulüne, bildirime çıkarılan kararların taraflardan istenilmesine,

 

İdarenin Kararın esasına ilişkin talebinin maddi hata kapsamında değerlendirilemeyeceğinden Kurul kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediğine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul