• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1738
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :3
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1738
Şikayetçi:
 Şahinbaşlar Hafriyat, Çepni Mahallesi Hayat Sokak No:3 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Belediye Başkanlığı, ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14654
Başvuruya konu ihale:
 2007/50171 İhale Kayıt Numaralı “Kepçe Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.11.36.0168/2007-39 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Çorum Belediye Başkanlığı nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kepçe Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Şahinbaşlar Hafriyat´ın 21.05.2007 tarih ve 14654 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin şartnamenin rekabeti önleyici ve taraflı bir şekilde düzenlendiği ve bundan dolayı da ihaleye katılımcı olmadığı iddia edilmektedir.

 

            İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul